Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Er det snakk om en metode- eller ressurskonflikt kan du som leder bruke en problemløsnings- og forhandlingsprosess mellom to parter. Metoden gir deg teknikker i problemløsning som hjelper partene til å møtes og lage en felles avtale.

For at forhandlingene skal lykkes må du som leder legge vekt på å få partene til å:

  • være klar til å ta opp konflikten
  • undersøke hva konflikten handler om
  • innstille seg på å lytte til og reflektere over den andres synspunkter

Hvis partene underveis bruker «skitne triks»: Spør om forhandlingene er reelle: «Jeg er nødt til å spørre deg: Har du bestemt deg på forhånd?» Da vil stilen ofte skifte, og også holdningen til prosessen.

Som megler kan du hjelpe partene å leve seg inn  i hverandres opplevelser og synspunkter ved å si: «Prøv å gjengi det Jens har sagt så langt: Hva oppfatter du at Jens sier?» Så kan du spørre Jens om det er riktig oppfattet. Fortsett inntil du er sikker på at Jens føler seg riktig forstått.

Hvis det er snakk om en konflikt mellom grupper: La fornuftige og respekterte folk fra hver «leir» sette seg ned og komme fram til en løsning sammen.

Instruer partene:

  • Snakk alltid ut fra dere selv. Hvis dere snakker på vegne av en gruppe blir det lett for generelt («Vi er mange som mener ...»). I forhandlingene kan dere fortelle hverandre hva kollegene de- res har vanskelig for å godta, og deretter prøve å imøtekomme det. Men forhold dere kritisk til eget bakland. Dere er ikke sendt av gårde med et ufravikelig standpunkt.
  • Forlang en time-out hvis dere ikke vet om dere kan stå inne for et løsningsforslag.

Problemløsnings- og forhandlingsprosessen kan struktureres slik:

  • Avklaring: Finn de konkrete og synlige forhol dene det skal gjøres noe med. Be hver av par- tene på omgang om å fortelle hva konflikten går ut på. Dropp ambisjonen om at de skal ha felles holdninger. Gjenta eventuelt hva du har hørt partene si, men uten partenes konfliktopptrappende ordvalg. Undersøk om det er områder hvor partene allerede er enige.
  • Vurder flere mulige løsninger . Brainstorm. Unngå at hver av partene utarbeider forslag til løsninger hver for seg. Det graver bare dypere grøfter.
  • Velg ut: Finn sammen med partene ut av hvilken løsning som er den mest akseptable og fordel- aktige for begge parter. Sammenfatt dem til et enkelt, felles forslag til løsning. Et forslag som dere så kan utdype og finpusse sammen.
  • Avtal en handlingsplan for løsningen. Hvordan og når?
  • Avtal en evaluering av løsningsmodellen. Det er ikke sikkert den valgte løsningen er den beste eller mest anvendelige. Derfor er det viktig at det avtales hvordan løsningen skal vurderes på veien. Hvis løsningen viser seg å ha mangler starter partene med «Avklaring» og går gjennom alle fasene igjen.