Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Håndslaget er en enkel dialogmetode for å avstemme forventninger og styrke samarbeidet i et team.

Metoden er inspirert av organisasjonskonsulent Camilla Raymonds bok Arbejdsrelationsarbejde (2013). Håndslaget kan brukes når teamet etableres, omorganiseres, får nye oppgaver, støter på problemer eller bare har bruk for en liten "service”.

Samarbeidets fem fingre

Grunntanken i Håndslaget er å drøfte alle teamsamarbeidets fem fingre grundig – for eksempel med utgangspunkt i spørsmålene under.

RAMMER:

 • Hvilke ressursmessige, fysiske og organisatoriske rammer har vi? 
 • Hvilke frister har vi? 
 • Hvor mye tid er satt av til teamsamarbeidet?

Rammefingeren er viktig for å få et realistisk og felles bilde av hvilke rammer som ligger fast, og hvilke rammer teamet selv kan være med på å påvirke.

RETNING:

 • Hvilken retning skal vi gå og er vi enige om hvor den fører oss hen? 
 • Hvordan sikrer vi at alle trekker i samme retning – og hva gjør vi, den dagen vi oppdager at vi trekker i hver vår retning?

Retningsfingeren hjelper dere med å rette oppmerksomhet mot mål og resultater. Vær oppmerksom på at det kan være flere delmål og at målene kan endre seg underveis.

ROLLER:

 • Hvordan fordeler vi roller oss imellom? 
 • Hvordan sikrer vi at alle roller blir besatt? 
 • Hvilke krav stiller vi til hverandre i de rollene vi tar på oss? 
 • Hvilke spesielle forventninger er det til rollen som teamleder – koordinator?

Rollefingeren hjelper dere med å avklare hva dere forventer av hverandre og hvordan det faktum at dere er forskjellige kan bli til en styrke for teamet.

RELASJONER:

 • Hvordan ønsker vi at de sosiale og arbeidsmessige relasjonene oss imellom skal utvikle seg? Hva kan vi gjøre for at det skal skje? Hva skal vi unngå? 
 • Hvilke erfaringer har vi fra tidligere prosesser som vi kan dra nytte av nå?

Relasjonsfingeren er sentral fordi dere nesten alltid kan merke på forholdet mellom dere hvis noe er galt i de andre fingrene.

REGLER:

 • Hvilke spilleregler skal gjelde for teamet vårt?
 • Hvordan gjør vi dem anvendelige og unngår at de begrenser handlingsmulighetene våre? 
 • Har vi noen erfaringer med spilleregler fra andre sammenhenger?

Regelfingeren peker at det er viktig å sette ord på de forventningene dere har til hverandre. Det som virker selvsagt for en, er kanskje ikke det for alle.
 

 Slik kan dere gjennomføre håndslaget

 1. Sørge for at dere har nødvendig kunnskap om teamets rammer og retning til å kunne utføre øvelsen. Er rammer og retning for teamet uklart så be lederen deres om å være med på å gjennomføre øvelsen.
   
 2. Avtal hvem som skal lede øvelsen, og hvem som skriver ned på pc underveis.
   
 3. Gjennomgå alle fem fingre sammen. Bruk for eksempel spørsmålene som er skrevet i kursiv over. Del spørsmålene ut til teamets medlemmer og la dem reflektere noen minutter for seg selv. Imens skriver referenten de fem fingertemaene opp på en tavle eller fem flippovere. (Alternativt kan dere velge å dele fingertemaene opp på flere møter. Det viktige er at dere kommer igjennom alle.)
   
 4. La deltagerne komme med innspill til én finger om gangen. Noter innspillene på tavlene i stikkordsform (eventuelt på Post-its) og så nøyaktig som mulig i referatet. Ta en pause.
   
 5. Referenten bruker pausen til å lage en oppsummering av det dere er kommet frem til. Så fremt det er mulig brukes de ord og uttrykk deltagerne selv har brukt.
   
 6. Skriv og lever ut oppsummeringen til alle deltagerne. Be om eventuelle kommentarer. Er det noe som er misforstått, eller som er oppfattet annerledes enn dere har tenkt? Rett opp eventuelle misforståelser.
   
 7. Senere tas dokumentet frem jevnlig for å evaluere samarbeidet i gruppen.

 
Avslutt møtet. 

> LAST NED UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ØVELSEN


Kilde: Når team trives, BAR Undervisning & Forskning BrancheArbejdsmiljøRådet