Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For to år siden hadde Engrospartner på Lillestrøm høyt sykefravær. Bedriften vurderte å si opp samarbeidet om inkluderende arbeidsliv med NAV. Da holdt IA-rådgiveren et flammende innlegg om hva de i så fall ville gå glipp av.

Nå har bedriften redusert fraværet fra 11,2 til 5,4 prosent på to år. De forteller at samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter har hatt mye å si.

– IA-rådgiveren har hevet kompetansen til våre ledere. Sykefravær er nå en del av lederens normale oppgaver, ikke noe vi kun gjør når det brenner, sier personalsjef Jan-Erik Nilsen.

Fikk satt arbeidet i system

Endringen har ikke skjedd av seg selv. Etter at IA-rådgiver  Aud Kristin Brevig overtalte Engrospartner til å beholde IA-samarbeidet, har det blitt gjort en rekke tiltak. Blant annet har bedriften etablert rollen som personalsjef, som har fått hovedansvaret for at bedriften hele tiden jobber mot lavt sykefravær. Alle ledere har blitt gjort ansvarlige for fravær i egen avdeling. Personalsvaret er flyttet ned til nærmeste leder.

– Lederne har blitt lært opp i arbeidsmiljøloven og hvilke krav som blir stilt til dem som ledere. Personalsjefen har fungert som coach. I samarbeid med tillitsvalgt og IA-rådgiver har bedriften også utarbeidet nye retningslinjer for fraværsoppfølging som de ansatte har signert, forteller Nilsen.

For å sikre lik oppfølging i hele bedriften har Engrospartner innført et system som støtter lederne med blant annet varslinger ved fravær. I tillegg har de kartlagt hvilke muligheter bedriften har for å legge til rette arbeidet for ansatte. Disse mulighetene er dokumentert i et skjema som ansatte skal ha med seg når de går til legen.

God hjelp fra NAV

NAVs rolle har vært å gi støtte til personalsjefen gjennom bedriftens IA-rådgiver. Aud Kristin Brevig har vært med på alle månedsmøter og gitt innspill til mulige tiltak. I tillegg har NAV gjennomført egne kurs for alle lederne. Når personalsjefen gjennomfører faste møter med lederne om aktuelle fraværsaker, er IA-rådgiveren på plass.

– IA-rådgiveren har vært en viktig sparringspartner for personalsjefen, sier Nilsen.

Kake for null prosent sykefravær

Avdelinger med null prosent sykefravær belønnes med kake. I kåringen av månedens og årets ansatt inngår lavt sykefravær som et av flere kriterier. Nilsen forteller at det er innført jobbrotasjon i stillinger med fare for belastningskader, og en bonusordning hvor fravær over 12 dager gir redusert bonus.

Engrospartner jobber med andre ord kontinuerlig for å holde sykefraværet lavest mulig.

– Og nå satser vi mer på å finne forebyggende tiltak sammen med de ansatte, avslutter personalsjef Nilsen.