Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Det begynte som en idé i Høyanger i Sogn og Fjordane. Her får ungdom mulighet til å vise sitt potensial for lokale bedrifter. Fire år senere er LOOP-prosjektet så vellykket at det kan bli rullet ut i hele landet.

– Jeg har fått en ny sjanse, innrømmer Esteban Valencia.

Vi er i Høyanger i Sogn og Fjordane, og du kjenner eimen av industrihistorie hvor du enn snur deg. Her har det vært industriaktivitet siden 1916, og arkitektstudenter kommer fremdeles for å studere storslagne vannkraftverk, verkstedhaller og fortidens direktørboliger.

Her holder Nystar Høyanger til, og det er her lærlingen Esteban Valencia fikk sin sjanse.

Samfunnsansvar

Men først, hva er LOOP-samarbeidet og hvordan henger dette sammen med Nystar sitt IA-arbeid? HR-ansvarlig May Britt Torsnes er sentral i LOOP-prosjektet, sammen med initiativtager Bosse Litsheim, høyskolelektor ved Høyskolen på Vestlandet.

– Den gangen for fire år siden fikk vi høre at 60 ungdommer i Høyanger og Balestrand var uten arbeid eller skoleplass. Dette var skremmende tall vi som bedrift ønsket å gjøre noe med – det handler om samfunnsansvar, forteller hun.

– Det ble først etablert kontakt mellom Safeclean, Hydro og Nyrstar for å starte det første LOOP-prosjektet. Deretter fikk vi på plass et uvurderlig samarbeid med den videregående skolen, med NAV Høyanger og med NAV Arbeidslivssenter. På mange måter er dette en ny måte å tenke IA-samarbeid fordi det er bedriftene som tar initiativ. Det er annerledes når en bedrift banker på hos en annen bedrift og inviterer om samarbeid rundt det å gi ungdom en sjanse. Det er næringsutvikling, det er innovasjon og det styrker omdømmet til bedriftene.

– Vi ser på ungdom som en ressurs for bedriften.

May Britt Torsnes, HR-ansvarlig

9 - NYRSTAR - Foto Pål A Berg
HR-ansvarlig May Britt Torsnes.

Tre bedrifter – 12 måneder

– LOOP-samarbeidet fungerer slik at ungdommer mellom 18 og 30 år får være del av et arbeidsmiljø i tre bedrifter i løpet av et år. De får tett oppfølging, en egen mentor i bedriften og får lære seg arbeidslivets regler. De får mulighet til å ta opp igjen fag fra videregående, de får intervjutrening, kurs i å skrive CV og søknader, og mange tar ulike kurs som for eksempel truckførerbevis. I løpet av et slikt år får de erfaring, selvtillit, og en referanse videre. Målet er at ungdommene så skal komme seg videre på skole, få en lærlingeplass, eller jobb.

– Vi kontakter NAV for å finne fram til kandidater, og disse gjennomgår et gruppeintervju i trygge rammer mellom tre kandidater og en representant fra hver bedrift. Underveis i prosjektet er det evalueringsmøter med ungdommene selv, mentorene, bedriftslederne og NAV Arbeidslivssentral. Da sitter vi sammen og evaluerer hvordan det har gått, og hva vi bør endre på.   

I dag er det startet LOOP-samarbeid i flere kommuner i fylket. Nå er det planer om å få til lignende prosjekt innen flere sektorer – som fiske, handel, reiseliv, omsorg og skole. Og det er mer spennende på gang.

– Arbeids- og sosialdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe med medlemmer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og arbeidsgiverorganisasjonene for å se på ungdom og sysselsetting. Denne arbeidsgruppen har vist stor interesse for LOOP-samarbeidet, og det arbeides nå for at dette skal kunne tas i bruk i flere fylker enn Sogn og Fjordane. Men fremdeles er det litt tidlig å si hvordan dette vil utvikle seg, forteller Torsnes.

– Det er annerledes når en bedrift banker på hos en annen bedrift og inviterer til samarbeid om å gi ungdom en sjanse. Det er næringsutvikling, innovasjon og det styrker omdømmet til bedriftene.

May Britt Torsnes

7 - NYRSTAR - Foto Pål A Berg
Fra en av industrihallene i Nyrstar.

– Må jobbe hardt

Men hva sier Esteban Valencia selv om prosjektet han er en del av?

– Dette har vært en veldig bra mulighet for meg. Men du må jobbe hardt for å vise deg fram, gliser han.

Etter to år på videregående skole, var han arbeidsledig noen måneder og veldig i tvil om planer videre. Så fikk han sjansen gjennom LOOP høsten 2015. Gjennom vinteren tok han fag han manglet fra videregående skole, tok trucksertifikat og et par sikkerhetsbevis.

– Nå holder jeg på med klasse-B sertifikat, og det skal jeg klare også.

I høst gikk han ut av LOOP-prosjektet og begynte som lærling i produksjonsteknikk ved Nyrstar.

– Jeg hadde ikke trodd det for to år siden. Jeg har vært heldig og brukt sjansen jeg fikk, sier Esteban Valencia.

6 - NYRSTAR - Foto Pål A Berg
Esteban Valencia har vært heldig og begynte som lærling i høst, etter å ha vært deltager i LOOP-samarbeidet.

– Avansert kildesortering

Europa er tett på i Høyanger. I industriklyngen på Leira Næringspark er det flere firma som er eid av store europeiske konsern. Nyrstar er ett av dem. Hovedkontoret ligger i Sveits og det internasjonale konsernet har blant annet gruvedrift og smelteverk i Europa, Amerika og Australia - med rundt 6500 ansatte på verdensbasis.

Anlegget i Høyanger har 35 ansatte, og har spesialisert seg på å gjenvinne verdifulle råmateriale fra avfall, blant annet filterstøv fra stålindustrien i Europa, ved hjelp av plasmaovn-teknologi. I dag arbeides det døgnkontinuerlig med fem skift.

– Vi driver en avansert form for kildesortering og bruker den reneste og mest effektive teknologien som er tilgjengelig for resirkulering av biprodukt fra sinkindustrien, forteller daglig leder Bjørn Berstad.

Teknologien er kompleks, og stiller store krav til sikring av utslipp. Utslippstillatelser og håndteringen av farlig avfall blir nøye overvåket av Miljødirektoratet. Derfor har det også blitt investert flere titalls millioner i renseanlegg ved bedriften de siste årene, for å etterkomme kravene.

– Dette er en del av det vi gir tilbake til lokalmiljøet. På samme måte som vi kjøper lokale varer og tjenester for over 20 millioner kroner i året

Bjørn Berstad, daglig leder

8 - NYRSTAR - Foto Pål A Berg
Fra kontrollrommet der man overvåker produksjonen – 1. operatør skift, Ole Marius Marifjæren.

Kulturbygging

Tre eiere har vært inne i selskapet i løpet av 11 år. De siste årene har det vært store satsinger på opprydning, sikkerhet, ny teknologi og renseanlegg. Nå skal det jobbes tettere med holdninger og kulturbygging.

– Vi ønsker bevisstgjøring av hva det er vi holder på med, og hvilke verdier vi vil stå for. Derfor har vi satt i gang et prosjekt med workshops gjennom året hvor ansatte, HMS-ansvarlige, tillitsvalgte, NAV Arbeidslivssenter og jeg deltar. Her ønsker vi å rette søkelys på ulike tema, og sørge for gode diskusjoner og konkrete handlingsplaner, forteller May Britt Torsnes.  

– I morgen er det sikkerhetskultur som er tema. Et svært viktig tema for en bedrift som oss. For å få praten i gang møtes vi i mindre grupper, på en lokal kafé, og vi ser at etter de første 10 minuttene begynner praten å gå. Enkle grep – men det fungerer!

Gjennom hele året har Nyrstar en på arbeidstrening, en lærling og en på LOOP-samarbeid. Men fra høsten av ønsker de to lærlinger til, kanskje tre.  I tillegg tar de også inn ferievikarer, for å gi ytterligere et tilbud til ungdom. 

3 - NYRSTAR - Foto Pål A Berg
Fra venstre HMS-ansvarlig Daniel Gøthe, 1.operatør dagtid Widar Olsen, daglig leder Bjørn Berstad, lærling Esteban Valencia og HR-ansvarlig May Britt Torsnes,

Gir tilbake til lokalsamfunnet

- 4-5 lærlinger, arbeidstrening og ferievikarer. Dette er ganske raust av en bedrift med 35 ansatte?

– Vi ønsker å se på ungdom som en ressurs for bedriften, og ikke en belastning, sier Torsnes.

Berstad er enig:

– Vi ser på bruk av lærlinger som en del av strategien vår. Vi har gode erfaringer så langt, og dette vil vi derfor satse på.

– Dette er en del av det vi gir tilbake til lokalmiljøet. På samme måte som vi kjøper lokale varer og tjenester for over 20 millioner kroner i året, sier daglig leder Bjørn Berstad.

Hva er LOOP?

  • Målet er at ungdom så skal komme seg videre på skole, få en lærlingplass, eller i jobb.

Hvordan foregår det?

  • Ungdom mellom 18 og 30 år får være del av et arbeidsmiljø i tre bedrifter i løpet av et år.
  • De får tett oppfølging, en egen mentor i bedriften og får lære seg arbeidslivets regler.
  • De får mulighet til å ta opp igjen fag fra videregående, de får intervjutrening, kurs i å skrive CV og søknader, og mange tar ulike kurs som for eksempel truckførerbevis. 

Historikk

  • Startet som et samarbeid mellom tre bedrifter i Sogn og Fjordane, Nyrstar, Hydro og SafeClean. Siden er flere bedrifter kommet til. 
  • Gjennomføres i samarbeid med Nav Høyanger og Nav Arbeidslivssenter

Les mer

idebanken

Inkludering i arbeidslivet løyser store samfunnsproblem

Norske verksemder har eit stort behov for arbeidskraft. Samtidig står ei stor gruppe blant oss utanfor arbeidsmarknaden, sjølv om dei ønskjer seg inn. Inkluderingsdugnaden skal gi plass til fleire av dei som ikkje tar del i norsk arbeidsliv. Det er viktig både for dei som står utanfor, for verksemdene og for samfunnet.

idebanken

Døråpneren

Førre Trevare åpner dørene for de som har falt utenfor arbeidslivet. Men nordmenns kjøpevaner kan føre til at de må lukkes.