Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tok grep – nå er sykefraværet halvert

Etter flere år med høyt sykefravær har grafen endelig snudd. Hva skjedde?

Publisert 03. feb. 2021

TEKST: Siri Pernille Øverli / FOTO: Eirik Stordrange


– I en travel arbeidshverdag på et stort sykehus kan en lett føle seg litt alene som leder. Ofte har vi tunge saker som vi er usikre på hva vi skal gjøre med. Da er det fint å kunne lufte problemene sammen med andre ledere, som har lignende erfaring, sier Michelle Strand Håkull. 

Marit Åsland er enig. Som Håkull, er hun seksjonsleder på Blakstad sykehus. I begge seksjonene er det cirka 35 medarbeidere og nesten like mange faste vikarer.

Håkull og Åsland har, etter tur, sittet i referansegruppa for prosjektet «Forsterket innsats mot sykefravær», som pågikk i sykehuset fra januar 2019 til juni 2020. I seksjonene de er ledere for, har sykefraværet gått ned med over 50 prosent i løpet av de to siste årene.

– Vi leder folk som jobber med hjertet. Helsepersonell gir så mye av seg selv i jobben. Når en av dem blir sykmeldt, kan det ligge komplekse årsaker bak. Om medarbeiderne har tillit til oss, får vi ofte god innsikt i livene deres, sier Åsland.

– Vi som er ledere, er selv spesialsykepleiere og behandlere. Vi er vant til å komme nært innpå folk. Vi vet godt hvor viktig det er å bli sett og ivaretatt, også som medarbeider og medmenneske.

Likevel opplever mange at det kan være vanskelig å vite hvor forsiktige eller direkte de kan være i møter med sykmeldte. Derfor er det fint å få veiledning og dele og lære av hverandre, synes de to seksjonslederne. 

– Vi leder folk som jobber med hjertet

Marit Åsland, seksjonsleder ved Blakstad sykehus 

Marit Åsland ved Blakstad sykehus
Marit Åsland gleder seg over at seksjonen hun leder har lavt sykefravær og er i økonomisk balanse.

 

Refleksjon over eget lederskap 

Ved hjelp av rollespill, trente seksjonslederne på samtaler og ga hverandre tilbakemeldinger. De fikk også veiledning. Seksjonslederne var delt i to grupper som reflekterte sammen. Arbeidslivssenteret presenterte dem for en metodikk som lederne etter hvert skal lære, slik at de kan videreføre veiledningen selv. Her gjelder at ingen saker er for store eller for små til å kunne belyses.

– Veiledningen fikk meg til å reflektere over hvordan jeg selv er som leder, og hvordan jeg har utviklet meg i årenes løp, sier Strand Håkull. 

– Jeg har lært at det er viktig å stoppe opp og tenke over det før jeg gjør noe. Det får vi tid til i disse gruppene. Du kan gjøre mange dumme ting når du handler på impuls, sier hun og fortsetter: 

– Som ny og uerfaren var jeg ofte redd for å gjøre feil. Dermed turte jeg ikke vise tillit og kunne nok ofte være litt streng. Nå er utgangspunktet mitt at jeg stoler på alle medarbeiderne mine, og lar dem ha kontrollen. Så følger jeg heller opp de som trenger veiledning og støtte.
 

Michelle Strand Håkull
I prosjektet har lederne fått anledning til å reflektere over sitt eget lederskap. Michelle Strand Håkull mener hun med årene er blitt sikrere i rollen og at hun har fått større tillit til medarbeiderne.


– Tillit kommer ikke av seg selv. Du må bare bruke tid, samtykker Marit Åsland. Hun overtok en hel seksjon med medarbeidere som ble overført fra Lier sykehus i 2018. De trengte, forståelig nok, tid til å omstille seg til en ny kultur og en ny leder. 

– Vi i HR kan sette i gang så mange prosjekt vi bare vil. Jobben er det lederne der ute som gjør. 

Beate Ryttersveen Sand, spesialrådgiver HR Utvikling og lederstøtte 

Artikkelen fortsetter under bildet

Blakstad sykehus er en avdeling under klinikken psykisk helse og rus i Vestre Viken Helseforetak (HF).

Innsatsen mot sykefraværet 

Beate Ryttersveen Sand, spesialrådgiver i HR-avdelingen, begrunner hvorfor Blakstad sykehus satte i gang prosjektet Forsterket innsats mot sykefravær. 

– For det første var sykefraværet for høyt. Dessuten så vi at hver seksjonsleder satt litt alene. Det trengtes en strategi for å skape forutsigbarhet, samle lederne og få lik praksis overalt.

– Prosjektet hadde flere mål, fortsetter Sand og refererer fra prosjektplanen:

– Sykefraværet skal ned med ti prosent, i samsvar med IA-avtalen 2019 –2022. Hver enkelt medarbeider og leder skal kjenne de positive effektene av å ha kolleger som er på jobb. Lederne skal følge opp og tilrettelegge for sykmeldte, og de ansatte skal medvirke og være trygge på at de blir fulgt opp.
 

Beate Ryttersveen Sand
Spesialrådgiver Beate Ryttersveen Sand har holdt i trådene i prosjektet. Hun takker seksjonslederne for innsatsen de har gjort med å få ned sykefraværet.


Sand forteller at HR-avdelingen samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter, som sørget for en startpakke som sikret lik grunnkompetanse til samtlige ledere, tillitsvalgte og verneombud.

– Alle fikk elementær IA-opplæring om oppfølging av sykmeldte, om å gjennomføre vanskelig samtaler på en god måte og i å gjennomføre IA funksjonsvurdering lenke.

Kursene var obligatoriske og foregikk også som e-læring fordelt på tre moduler. E-læringsmodulene lagde Vestre Viken Helseforetak (HF) med god hjelp fra NAV Arbeidslivssenter.

Ett og et halvt år etter at de satte i gang, hadde sykefraværet gått ned med rundt 20 prosent.

Sand berømmer Avdeling Blakstad for at de har tatt tak, og innsatsen lederne har lagt ned.

– Vi i HR kan sette i gang så mange prosjekt vi bare vil. Jobben er det lederne der ute som gjør. Det kan jeg ikke få presisert nok, slår hun fast.  

Artikkelen fortsetter under bildet

Seksjonsleder Marit Åsland, IA-rådgiver Gro Gevelt, seksjonsleder Michelle Strand Håkull og spesialrådgiver i HR Beate Ryttersveen Sand var alle sentrale i prosjektet Forsterket innsats mot sykefravær ved Blakstad sykehus.

Godt å vite hvem som skal være på jobb 

– Da jeg begynte her for to og et halvt år siden, sendte medarbeiderne bare en SMS når de ikke kunne komme på jobb. Så hørte jeg ikke mer fra dem. De kontaktet bare ansvarsvakten, ikke leder, sier Marit Åsland.

– Nå vet alle ansatte at de skal ringe nærmeste leder når er syke. De forstår at det er nødvendig for å organisere arbeidet. Både ledere og ansatte får en bedre arbeidshverdag når de vet hvem som skal være på jobb.

Michelle Strand Håkull nikker.

– Mange opplever det som tryggere å komme på jobb når de vet hvem de skal jobbe sammen med.

– De fleste anstrenger seg jo for å komme på jobb selv om de ikke er helt bra. Når de ringer, anerkjenner jeg at de er syke. Jeg spør dem om når de tror de kan komme tilbake på jobb, og om hva slags tilrettelegging de har behov for.

– Koronaen har nok bidratt til forståelsen av at det ikke er mistillit, men omsorg, som er bakgrunnen for spørsmålene mine, legger Håkull til.

– Nå sier jeg ofte at de ikke får lov til å komme på jobb. De ser at jeg prøver å ivareta både den enkelte medarbeider og seksjonen.  

– De fleste anstrenger seg jo for å komme på jobb selv om de ikke er helt bra. 

Michelle Strand Håkull. Seksjonsleder ved Blakstad sykehus 


Økt nærvær kommer de ansatte til gode 

Åsland og Håkull forteller at det tidligere var mye fravær i helgene i de to seksjonene. Det er det ikke lenger.

– Det gjør at vi nå er i økonomisk balanse for første gang noensinne. Vi slipper utgifter til overtid og dobbeltskift som skaper slitasje. Dermed kan vi kjøpe inn ting medarbeiderne har etterspurt. Slik kommer det dem selv til gode at nærværet har økt, sier Åsland. 
 

Viderefører tiltak  

Beate Ryttersveen Sand Fra HR-avdelinger er glad for at ledelsen fortsatt vil rette oppmerksomheten mot å forebygge sykefravær og sikre god oppfølging av sykmeldte.

– Det må til, om sykefraværet ikke skal stige igjen. Og det vil alltid være forbedringspunkter, mener hun.

I Åslands og Håkulls seksjoner vil de sette av tid til kompetanseheving og refleksjon.

– De ansatte trenger å puste ut og snakke om sine egne reaksjoner i møter med pasientene. 

– Korona-epidemien har dessverre satt en midlertidig stopper for mye av dette, sukker seksjonslederne. – Vi kan ikke møtes så mange samtidig nå.

De gleder seg til å kunne gi hver og en av de dyktige medarbeiderne en klem og en klapp på skulderen.

– Det fortjener de. Vi bryr oss om dem og vil møte dem og ivareta dem, sier Michelle Strand Håkull og Marit Åsland.  

Dette er Blakstad sykehus

  • Blakstad sykehus er en avdeling under klinikken psykisk helse og rus i Vestre Viken Helseforetak (HF), Helse Sør-Øst.
  • 750 medarbeidere er fordelt på 18 seksjoner. 
  • En omstilling ble gjennomført i 2018. Lier sykehus ble nedlagt, og personale og pasienter ble overført til Blakstad.
  • Prosjektet Forsterket innsats mot sykefravær ble forankret i arbeidsmiljøutvalget (HAMU) i Vestre Viken HF. I referansegruppa for prosjektet satt to ledere, tillitsvalgt og verneombud, en fra HR-avdelingen og IA-rådgiver i NAV Arbeidslivssenter.