Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I ett år har de ansatte i Os og Tolga kommuner kunnet være borte fra jobben i 16 dager før arbeidsgiver krever sjukmelding. Erfaringene er entydig positive: Langtidssjukefraværet har gått betydelig ned i begge kommunene og de ansatte har fått mer tillit og større ansvar. Nå blir omsorgstjenesten i Os kommune med på forsøket med 365 egenmeldingsdager.

Årets 11 første måneder hadde Os kommune et sjukefravær inkludert egenmeldinger på 5,3 prosent. Samme periode året før var tallet 8,7 prosent. Det gir 1469 sparte fraværsdager for en kommune med 270 ansatte. Tolga har hatt tilsvarende utvikling.

Gradert egenmelding 

I begge kommunene har korttidsfraværet holdt seg stabilt, mens langtidsfraværet har gått ned. Hvorfor?  

– Vi kommer tidlig i gang med oppfølgingsarbeidet. Viser etter muligheter for tilrettelegging og gradering allerede i egenmeldingsperioden, og vi bruker egenmeldingsdagene aktivt. Ofte ser vi at 16 dager er nok til at folk kommer til hektene igjen uten å måtte oppsøke lege. Vi vet at det er vanskelig å komme tilbake etter et langt fravær. Derfor prøver vi så langt det går å få til en gradering som gjør at den sjuke i alle fall er innom jobben jevnlig. Det koster litt, men vi tror vi får betalt i form av kortere fravær, sier virksomhetsleder Vigdis Øvergård fra Os kommune.

To personalsjefer, to tillitsvalgte og en virksomhetsleder sitter rundt bordet og er hjertens enige om at de ikke ønsker å gå tilbake til den gamle ordninga med krav om sjukemelding etter åtte dager. De har bare gode erfaringer med å ta hånd om hele arbeidsgiverperioden. 

– Legene skal sjølsagt fortsatt stille diagnose og sørge for behandling, men vi og arbeidstaker vet best hvilke muligheter det er for å være i aktivitet. Med tett og tidlig kontakt kan vi lage en oppfølgingsplan allerede før den første sjukemeldinga kommer på bordet. Vi ser også at vi oftere enn før framskynder dialog 1-møtet, og vi opplever at legene er med på laget, sier de.

Setter pris på ansvar   

Hva syns de ansatte? Føler de at det ikke er lov å være sjuk?

– Nei, samstemmer de tillitsvalgte.

– Vi setter pris på å få mer ansvar. Vi vokser på det. Noen kan føle at det blir vel mye «mas» fra leder, men stort sett er reaksjonene positive. Det er godt å kunne avgjøre om en er arbeidsfør, i stedet for at legen skal bestemme det. Det er godt å ha ledere som stoler på oss. Lederne er enige om at det ikke er noe mål å få sjukefraværet ned mot null. Folk skal ha lov til å være sjuke - noen må faktisk jages hjem. 

Verken Os eller Tolga tror innføringa av 16 egenmeldingsdager er noe trylleformular. Nøkkelen til suksess er å bruke nye ordninger som påskudd til å jobbe ekstra med rutiner og holdninger. Slik tror Os det også blir når 365 dagers-prosjektet i omsorgssektoren starter i mars:

– Vi blir ikke kvitt sjukefraværet, men vi opprettholder fokuset og trøkket. Også gleder vi oss til å få enda mer ansvar, sier osingene.

365 egenmeldingsdager

Erfaringene med 16 egenmeldingsdager gjorde at Os kommune var lynrask til å søke om å få bli en av de 12 virksomhetene på landsbasis som skal prøve ut 365 egenmeldingsdager. Omsorgstjenesten i Os ble valgt ut til å være med og skal starte forsøket i mars. Os skal kobles mot Hemnes kommune, og i løpet av en tre års periode skal de sammenlignes med hverandre. Først skal Os prøve utvida egenmeldingsordning mens Hemnes er referansekommune. Midtveis i perioden byttes rollene. "Egenmelding 365" heter prosjektet som administreres av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Invitasjonen som gikk ut til alle IA-bedrifter resulterte i 90 søknader om å få bli med i forsøket. Proba Samfunnsanalyse og Arbeidsforskningsinstituttet skal evaluere forsøket som skal pågå i perioden 1. mars 2013 til 1. mars 2016.