Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Edel Kristine Hoel Solbakken og Reidar Botterli Frisenberg ble fulgt opp og stilt krav til mens de var i arbeidspraksis. Det førte til økt omsetning og fast jobb til begge.

Det var ingen ledige stillinger her. Jeg måtte vise gjennom hardt arbeid at bedriften trengte meg, sier Solbakken.

27-åringen ordnet selv med praksisplass hos Montér Lønseth i Molde. Der møtte hun en motivert og daglig leder, Tore Bringslid, som har profilert seg som en ivrig talsmann og ildsjel for inkluderende arbeidsliv.

Stiller krav

Bedriften har alltid to til tre personer i arbeidspraksis fra NAV. Flere har fått fast jobb etterpå. Bringslid har klare rutiner slik at de som kommer i praksis blir sett, fulgt opp og stilt krav til. De får jobbe i de ulike avdelingene. På denne måten får de prøvd ut evnene sine.

– Jeg utlyser nesten aldri stillinger. Jeg rekrutterer kun ved å ta inn personer i praksis fra NAV. Her hos oss handler det hele tiden om å finne talentene og å utvikle en vinner- kultur. Gjør vi hverandre gode, får vi også en bedrift som gjør det godt, sier Bringslid.

Han er ivrig og engasjert og henvender seg til Solbakken.


– Edel Kristin, du fikk klar beskjed av meg om at det ikke nødvendigvis var ledig stilling til deg, men at du fikk sjansen til å skaffe deg en god CV. Du har faktisk gjort det så godt at du har skapt din egen stilling. Du har solgt kjøkken for store beløp, og da snakker vi om millioner, sier Bringslid.

Ble imponert

Han er like tydelig overfor Reidar Botterli Frisenberg. 39-åringen har bakgrunn som selvstendig næringsdrivende. Med mange reisedøgn og på etterskudd med regnskapet, endte det med at han gikk på en smell. I motsetning til Solbakken, kom han til Montér Løseth via NAV.

– I likhet med andre som er i arbeidspraksis måtte jeg leve med usikkerheten. Jeg hadde ingen garanti for at jeg hadde jobb etterpå. Men jeg fikk stadig flere utfordringer og mer ansvar, forteller Frisenberg.


Bringslid legger til at han var så imponert over Frisenberg at så fort anledningen bød seg, ble han tilbudt fast stilling.

– Reidar og Edel Kristin er medarbeidere som bidrar til at vi lykkes og styrker vår posisjon som bedrift i markedet. De blir oppfattet som gode forbilder av andre selgere i bedriften, sier Bringslid.

Edel Kristin Hoel Solbakken er beskjeden, men stolt av at hun klarte å vende tilbake til yrkeslivet.

– Selv om jeg har problemer med helsen, ville jeg ikke være arbeidsledig. Jeg vil gjøre noe fornuftig. Tore stilte krav til meg fra første stund. Det har aldri stresset meg. Jeg har nådd målene jeg har satt meg om å øke salget av kjøkken. Jeg synes det er moro å være i en bedrift som har tydelige ambisjoner, sier Solbakken.

– Jeg utlyser nesten aldri stillinger. Jeg rekrutterer kun ved å ta inn personer i praksis fra NAV.

Tore Bringslid, daglig leder Montér Lønseth

Godt samspill med NAV

Frisenberg avslører at han har et sterkt konkurranseinstinkt som trigges hver eneste dag i jobben som selger i gulvavdelingen. Han mener motivasjon er nøkkelen til å lykkes i arbeidspraksis.

– Jeg hadde en flink saksbehandler hos NAV som motiverte meg til å gå ut i jobb igjen. Akkurat det tror jeg er veldig viktig. De som nær sagt plasseres ut i praksis kun for at de skal ha noe å gjøre, vil møte mange vanskeligheter og nederlag, sier Frisenberg.

Bringslid legger ikke skjul på at bedriften har vært gjennom en holdningsmessig snuoperasjon. For noen år siden ble de som kom fra NAV ofte omtalt på en litt nedsettende måte.

– Vi har jobbet systematisk, både med informasjon, holdninger og rutiner, sier han.

Samarbeidet med NAV er viktig. Bringslid understreker at suksessen ikke hadde vært mulig uten et godt samspill med NAV Molde.

– Bringslid er faktisk en av få bedriftsledere som stiller klare krav til oss, sier mar- kedskoordinator i NAV Møre og Romsdal, Roger Vorpenes.

– Han forventer at vi er tilgjengelige når det oppstår problemer og at vi er løsningsorienterte. Gjennom et slikt tett samarbeid er det mulig å få flere ut i jobb.

Han legger til at det er to viktige kriterier for å lykkes med arbeidspraksis-ordningen.

– Vi i NAV må ha tid og ressurser til å følge opp både de som er i praksis og arbeidsgiverne. I tillegg må vi kjenne til og ta i bruk alle virkemidlene våre, sier Vorpenes.

Arbeidspraksis

  • Arbeidspraksis i ordinær virksomhet skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til at den enkelte får prøvd ut sine muligheter på arbeidsmarkedet og styrke muligheten til å komme i arbeid eller utdanning.
  • Maksimal varighet er ett år for personer som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet. For personer som i tillegg har fått sin arbeidsev- ne nedsatt, kan tiltaket forlenges inntil to år.
  • Deltakerne er ikke ordinært ansatt i virksomheten og vil dermed ikke medføre lønnskostnader. De beholder ytelsene fra NAV. Virksomheten kan søke om å få utbetalt et driftstilskudd etter fast sats fra NAV.