Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I Hamarøy kommune er sykefraværet rekordlavt. Et systematisk samarbeid over 11 år, med rådmannen og tillitsvalgte som pådrivere, har gitt nærvær i eventyrlandet.

Da Hamarøy kommune signerte IA-avtale i 2003 var sykefraværet over 10 prosent.

‒ Et slikt sykefravær har ingen kommune råd til, sier tidligere Rådmann Elin Eidsvik alvorlig.

‒ Siden den gang har vi jobbet systematisk med sykefraværet. Det er en komplisert jobb, men det viktigste er å opprettholde oppmerksomheten og aldri slutte å snakke om det, fortsetter hun.

IA-avtalen inspirerte

Med IA-avtalen ble de tillitsvalgte ansvarlige deltakere for å skape et godt arbeidsmiljø. Sammen med kommunen, lederne, legene, frisklivssentralen og NAV ble de enige om målet, rutinene og veien videre. Tre år senere var fraværet halvert – selv i en omstillingsprosess.

Hovedtillitsvalgte Hilda Egerdal har vært sentral i prosessen.

‒ Det har etter hvert vokst fram en trygghet i hele organisasjonen, med godt arbeidsmiljø der folk føler seg sett, sier hun.

Veien til Nordlands nest laveste fravær har imidlertid vært broket.

– Å jobbe med sykefravær er komplisert, men det viktigste er å opprettholde oppmerksomheten og aldri slutte å snakke om det.

Bevegelige holdninger

Ved flere anledninger økte nemlig fraværet. I 2012 var tallet over 8 prosent. Da trommet Eidsvik sammen ledere, leger, IA-rådgiver og de tillitsvalgte til allmøte.

‒ Jeg tok fram «strenge-Elin» og sa klart i fra at dette ikke går an. Da kvakk det til i forsamlingen, erindrer hun med et skjevt smil.

‒ Vi måtte minne hverandre om arbeidsoppgavene. Holdningene våre er bevegelige, men det tar tid. På dette møtet var vi nok en gang veldig tydelige på at sykefraværet ikke kan være så høyt.

Ved hennes side på allmøtet sto en nikkende Egerdal:

‒ Vi selger et felles produkt. Vi er alle ansvarlig for hvordan vi har det på jobb, og for vår egen helse. Vi har mange rettigheter, men plikten til å bidra og være lojal mot arbeidsgiver er vel så viktig, understreker hun.

Ting kan tyde på at møtet var effektivt. Ett år senere er sykefraværet nede i 3,7 prosent. Det betyr at 96,3 % av kommunens medarbeidere kommer på jobb hver dag.

Folkehelseperspektiv

På Hamarøy driver ikke legene privat praksis, men er ansatt av kommunen. Det er ikke helt uviktig, skal vi tro Eidsvik.

‒ Legene er helt avgjørende aktører i sykefraværsarbeidet. Hos oss har de tid til å snakke med pasientene, slik at de sammen finner ut av hva som er best. Som regel er det å forbli på jobb. Fordi alle kjenner til hverandre er det også lett å ta en telefon for å drøfte tilrettelegging – selv for legene.

I tillegg er kommunen svært opptatt av folkehelse. De ønsker å bli Norges «friskeste» kommune, noe som gjenspeiles i et bredt aktivitetstilbud til alle medarbeiderne.

Skryt fra NAV Arbeidslivssenter

IA-rådgiver i NAV Arbeidslivssenter Nordland, Trude Thune, har vært kontaktperson for kommunen siden 2009. Hun skryter av arbeidet som er gjort.

‒ Elin har et oppriktig engasjement og er forbilledlig i sin rolle som pådriver for IA-arbeidet. De tillitsvalgtes innsats og samarbeidet mellom aktørene har også vært helt avgjørende for fremveksten av en så god kultur, sier hun.

Rådmann Eidsvik smiler forsiktig.

‒ Folk har helseplager her som alle andre steder. Men vi har i felleskap funnet ut at sykmelding ikke alltid er løsningen på alle disse plagene. Det har nok vært en avgjørende bevisstgjøring hos oss, avslutter hun, med nikkende ansikter rundt seg.  

Dette har de gjort

  • Tegnet IA-avtale
  • Jobbet systematisk og bredt med sykefravær, over tid.
  • Involverte alle aktørene, spesielt de tillitsvalgte og legene
  • Et frisklivstilbud bidrar til aktivitet i befolkningen
  • Snakker om sykefravær
  • Opprettholder oppmerksomheten på fravær/nærvær
  • Samarbeider med legene
  • Elin Eidsvik sluttet som rådmann sommeren 2014.