Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mellomledere i Asker kommune deltar i refleksjonsgrupper for å øke kunnskapen og kompetansen i sykefraværsarbeidet.

Annenhver måned samles mellomledere i Asker-virksomheter innen arbeid, fritid og avlasting samt boliger for mennesker med utviklingshemming.  Her får de påfyll om aktuelle temaer knyttet til sykefraværsarbeidet og kan stille spørsmål om enkeltsaker, regelverk og tiltak.

– Hensikten med gruppene er å gi veiledning og kunnskap i arbeidet mot målet om lavere sykefravær. I tillegg skal deltakerne få høyere kompetanse i håndtering av enkeltsaker. Målet er å øke tilstedeværelsen, forteller Linda Skjærvik , prosjektleder i Asker kommune og en av initiativtagerne til refleksjonsgruppene.

Sykefraværet har gått ned

­– Oppmøtet på gruppesamlingene er bra. Dette er noe mellomlederne prioriterer, legger hun til. Resultatene hittil er oppløftende. Status per januar 2016: Av virksomhetene innen arbeid, fritid og avlastning har 8 av 11 enheter lavere sykefravær enn i 2015. Av boligene for mennesker med utviklingshemming har 7 av 15 enheter lavere sykefravær enn i 2015.

– Det er veldig lærerikt og nyttig å høre hvordan andre har løst sine utfordringer.

Magnhild Tvedt, deltaker.  

Målet er å løse utfordringene

Tilstede på samlingene er også faste kontaktpersoner ved NAV Asker og NAV Arbeidslivssenter, som lederne også kan rådføre seg med utenom samlingene.

– Medkoordinator Gro Sverre og jeg mottar ledernes saker på forhånd og sørger for å sende dem over til kontaktpersonene i NAV for gjennomgang og forberedelse før samlingen. Verneombud, tillitsvalgte, HR og Bedriftshelsetjenesten inviteres inn ved behov. På den måte vil vi være godt rustet til å gi klare svar i sakene som tas opp, forklarer Skjærvik.

Eksempler på saker som har vært opp til drøfting:

  • Psykisk syk, innlagt på institusjon. Problemer med å få inn sykmeldinger. Dilemma: Stoppe lønn – psykisk helse forverres.
  • Ung ansatt med treårig utdannelse. Høyt korttidsfravær siste året.  «Redusert» på jobb. Varierende årsaker til fraværet. Koblet inn BHT. Hvordan følge opp innenfor rammene?
  • Ved langtidsfravær kan arbeidsgivere kreve at den sykmeldte møter på jobb (aktivitetsplikt), men hva med korttidssykmeldte? Enkelte har hyppig, regelmessig fravær og er alltid borte på de samme vaktene. Hva kan vi kreve her?

Gode råd og innspill kommer fra flere hold; fra andre arbeidsgivere som har erfart lignende situasjoner, fra NAV og fra IA-rådgiveren. Målet er at arbeidsgiverne sitter igjen med helt konkrete forslag til løsning på sakene sine.

Får ny kunnskap

På hver samling er det også satt av tid til gjennomgang av aktuelle tema. I siste refleksjonsgruppe delte IA-rådgiver Synnøve Skåksrud ut et eksempel på hvordan en god oppfølgingsplan skal se ut, og gikk gjennom planen.  Skåksrud snakket også om psykisk helse og hvordan arbeidsgivere kan få til en god dialog med en arbeidsgiver som sliter psykisk.

– Jo mer kunnskap vi har, jo tryggere og tydeligere blir vi som ledere

Randi Høghaug, deltaker

Blir tryggere ledere

– Det er godt å delta i en gruppe der vi kan løfte opp problemstillinger som vi sliter med ute. Vi føler at vi har et fellesskap og at vi ikke blir så alene med de krevende sakene. Ofte har vi samme problemstillinger, og det er veldig lærerikt og nyttig å høre hvordan andre har løst sine utfordringer. Har vi spørsmål, får vi svar på stedet av fagpersoner, sier deltaker Magnhild Tvedt.

– På samlingene lærer vi om aktuelle temaer som er nyttige for oss, det er også veldig bra. Jo mer kunnskap vi har og jo mer vi får svar på og lærer om regelverket, jo tryggere og tydeligere blir vi som ledere, supplerer Randi Høghaug.

– Refleksjonsgruppene som oppleves som en viktig og lærerik arena.  Det er et godt eksempel som flere kan gjennomføre for å øke tilstedeværelse på jobben, avrunder Gyda Steinsdottir.

 Refleksjonsgruppene startet opp i august 2015 og holdes en prøveperiode ut dette året.

Les mer