Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I Tynset kommune har sykefraværet gått jevnt og bratt nedover de siste årene. Verktøyet Kommunekompasset er noe av grunnen.

– Dette er et veldig godt verktøy. Det hjelper oss å finne ut hvordan kommunen fungerer på viktige områder, og hva vi kan gjøre for å bli bedre, forteller ordfører Bersvend Salbu (SV).

Kommunekompasset er et verktøy som vurderer og måler kommuners praksis på åtte ulike områder, deriblant lederskap og personalpolitikk. Innen hvert område blir kommunen målt opp i mot en idealkommune. Resultatet gir en pekepinn på hvilke områder kommunen kan bli bedre på. Det er Kommunenes Sentralforbund (KS) som administrerer verktøyet. I Norge har 45 kommuner tatt i bruk verktøyet. 

Stor fremgang

Første runde med Kommunekompasset i Tynset kommune ble gjennomført for fire år siden. Den viste at kommunen hadde flere utfordringer, blant annet på området styring og ledelse.

– Vi satte i gang en rekke tiltak. Nå har vi nettopp gjort en ny måling. Resultatene er vi veldig godt fornøyde med, sier Salbu.

 

Bersvend Salbu - høyt
– Lavt sykefravær er ikke noe tilfeldighet, sier ordfører Bersvend Salbu (SV).

 

I fireårsperioden har kommunen hatt stor fremgang. Ett tegn på det er at Tynset er blitt en av kommunene i landet med lavest sykefravær. Det legemeldte sykefraværet ligger nå stabilt på godt under fem prosent.

– En må vite noe før en setter i gang. Kommunekompasset har hjulpet oss med det. At vi er blitt bedre på blant annet ledelse og styring har mange effekter, også på sykefraværet, forklarer Salbu.

Følger opp planene

Ett av tiltakene har vært å få på plass en overordnet arbeidsgiverpolitikk. I den forbindelse har kommunen jobbet mye med lederkultur og ansvar i linja.

– Ledernes holdning til arbeidstakerne er helt avgjørende. At alle er betydningsfulle, er et viktig syn for oss. Bare når vi ser verdien av hver enkelt er vi et godt lag, sier Salbu.

Kommunen har jobbet både på politisk- og administrativt nivå og blant de ansatte. En avgjørende suksessfaktor er at kommunen har hatt vilje til å følge opp analysen og planene.

– Bare å gjennomføre en kartlegging fører ikke til noe. Vi tok utviklingsarbeidet på alvor. Det har gjort at vi har lykkes, sier han.