Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kværner Piping Technology jobber aktivt for bedre psykisk helse. Hele organisasjonen er involvert. Arbeidet har blitt premiert med IA-pris.

Rundt et bord hos Kværner Piping Technology AS (KPT) sitter en glad gjeng og planlegger opplæring i arbeid og psykisk helse. Latteren runger i det lille rommet.

Hvorfor ler de så godt?

Årets IA-virksomhet

Kanskje er det fordi de har vunnet en gjev pris? KPT ble nemlig kåret til årets IA-virksomhet i Nord-Trøndelag 2014.

– Dette er en virksomhet som tar IA-arbeidet på alvor, sier Torill Rebbestad.

Hun er virksomhetens IA-rådgiver fra NAV Arbeidslivssenter i Nord-Trøndelag.

– Her er det tett samarbeid mellom ledelse, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud. Virksomheten ser på hvilke utfordringer de har og gjennomfører tiltak for å gjøre noe med det.

– De har skjønt at alle ansatte må involveres dersom de skal oppnå gode resultater 

IA-rådgiver, Torill Rebbestad
 

Satser på psykisk helse

Et eksempel på det systematiske IA-arbeidet er innsatsen for bedre psykisk helse. Den ble startet i 2012 og er nå en del av KPTs kontinuerlige arbeid.

Det begynte med at IA-rådgiveren la fram tall som viste at virksomheten hadde en del ansatte som var sykmeldte på grunn av lettere psykiske helseplager. Virksomheten bestemte seg for å ta tak i temaet. Og de valgte å involvere alle ansatte i arbeidet.

– Det er ingen selvfølge i en så stor virksomhet. De har skjønt at alle ansatte må involveres dersom de skal oppnå gode resultater og skape en god og inkluderende kultur, sier IA-rådgiver Rebbestad.

Mange arenaer

Arbeidet startet med at alle fikk være med på å si noe om hvordan de ønsket å ha det på jobb. Dette munnet ut i fem punkter som KPT har jobbet videre med. Resultatet ble virksomhetens mellommenneskelige retningslinjer (se faktaboks i bunn av saken).

HR-leder Nils Magnus Lyngstad forteller at temaet er på dagsorden i alle AMU-møter. Dessuten har virksomheten satt ned en egen gruppe som jobber konkret med psykisk helse. Her deltar både HR-leder, hovedtillitsvalgt, hovedverneombud, flere andre tillitsvalgte, arbeidsgiverlos og IA-rådgiver fra NAV Arbeidslivssenter.

– Vi har også hatt flere arrangement i år der vi har satt temaet på dagsorden. På sommeravslutningen hadde vi humorinnslag og repeterte de mellommenneskelige retningslinjene, forteller han.

(Artikkelen fortsetter under bildet) 

Kværner-Piping-Technology-3
AMU planlegger opplæring i psykisk helse. Bak fra venstre: Frank Wanebo, hovedtillitsvalgt, Ilona M. Gorzolka, HRS/QC-leder, Janne Synnøve Solvold, tillitsvalgt, Leif Eggen, arbeidsgiverlos psykisk helse. Framme fra venstre: Svein Tyholdt, hovedverneombud, Anita Verås, verneombud, Helene Dahl Almaas, bedriftssykepleier, Stig Arild Bratli, fabrikasjonsleder og Nils Magnus Lyngstad, HR-leder.

Oppfølging og opplæring

Arbeidet med psykisk helse har blitt evaluert på en stor samling. Her fikk alle ansatte anledning til å komme med innspill til hvilke områder det skal jobbes mer med framover. Ansvarliggjøring viste seg å være et viktig stikkord.

I tillegg har ledere, tillitsvalgte og verneombud gjennomført kurspakken "Sees i morgen". Dette er NAV Arbeidslivssenters grunnopplæring i arbeid og psykisk helse. Opplæringen skal sette deltakerne i stand til å snakke med ansatte som sliter og slik bidra til å forebygge fravær på grunn av psykiske belastninger.

– Folk har blitt mer åpne om det som plager dem. Det gjør det mye enklere å ta tak i utfordringer

HR-leder,  Nils Magnus Lyngstad

Samarbeid sikrer innsatsen

HR-leder Lyngstad peker på godt samarbeid når han skal forklare hvordan virksomheten klarer å holde arbeidet gående.

– Engasjerte og dedikerte tillitsvalgte og verneombud er det viktigste sett fra min side. Ledelsen kan ikke ta dette ansvaret alene, sier han.

Lyngstad nevner også det tette samarbeidet med NAV Verdal og NAV Arbeidslivssenter. KPT har fått god hjelp av både IA-rådgiver Torill Rebbestad og arbeidsgiverlos Leif Eggen.

– Vi har jevnlige samarbeidsmøter som gir oss viktige innspill i arbeidet.

Skynder seg langsomt

KPT er for tiden inne i en krevende periode. Virksomheten vokser og har på kort tid fått flere ansatte, blant annet 22 nye lærlinger. Lyngstad forklarer at det er utfordrende å sørge for at alle blir en del av kulturen.

– Det er ikke alltid så lett å vite hva du skal si og gjøre når folk sliter. Ikke alle er like flinke til å spørre hverandre hvordan det går. Dette gjelder både ledere og andre arbeidstakere. Å bygge en god kultur tar tid og det må involvere alle. Vi skynder oss langsomt, og har skjønt at det ikke har så mye for seg å jobbe med dette stykkevis og delt, sier Lyngstad.

Men selv om arbeidet tar tid, begynner resultatene å vise seg.

­– Folk har blitt mer åpne om det som plager dem. Det gjør det mye enklere å ta tak i utfordringer, sier hovedverneombud Svein Tyholdt og hovedtillitsvalgt Frank Wanebo.

KPTs mellommenneskelige retningslinjer

  • Vær ærlig, høflig, vis tillit og respekter hverandre. Nulltoleranse for mobbing!
  • Gi ros til kollegaer om positive ting og ris på en konstruktiv måte om noe er negativt, finn løsninger i fellesskap.
  • Det er viktig med litt humor i en arbeidsdag, men det må brukes sunn fornuft da humor er individuelt. Selvironi er ofte god humor, dårlig humor er moro på andres bekostning.
  • Snakk ikke negativt om en kollega! Si fra hvor dine egne grenser går.
  • Vi må bli flinkere til å spørre hverandre om hvordan vi har det.

Kværner Piping Technology

  • Kværner Piping Technology AS (kalt KPT) er en industribedrift med 150 ansatte i Verdal kommune i Nord-Trøndelag.
  • Virksomheten mottok i år utmerkelsen «Årets IA-virksomhet» på Stiklestadkonferansen, nord-trøndernes store arbeidslivskonferanse.
  • Begrunnelsen for utnevnelsen var at KPT jobber helhetlig og langsiktig med sitt IA-arbeid, at partssamarbeidet er godt forankret, og at de jobber kontinuerlig med å skape en inkluderingskultur der alle ansatte blir involvert i arbeidet.
  • Virksomheten har lenge jobbet aktivt med inkluderende arbeidsliv. Gjennom prosjektet "Bøy av" har de blant annet engasjert seg for å inkludere ungdom som står utenfor arbeidslivet.