Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IA-bedriften Harstad Dyreklinikk har gode erfaringer med å ta inn personer på praksisplass. – For arbeidsmiljøet er det godt å kunne bidra til å hjelpe personer som av ulike grunner står utenfor til en vei inn i arbeidslivet, sier daglig leder, Marie Modal.

Modal vektlegger motivasjon hos den som ønsker praksisplass. En samtale i forkant for å avklare holdninger, vilje og motivasjon, beskriver hun som avgjørende. Hun ser ikke etter hull i CV-en, det er det mange som av ulike årsaker kan ha. Viktigere er en god prat og å skaffe seg et inntrykk av kandidaten:

 Kjemien er viktig, og den som vil ha praksisplass må ville dette og vise motivasjon. Arbeidsgivere må se over småskogen, alle har perioder i livet hvor man ikke leverer hundre prosent. Det er ingen grunn til å diagnostisere normaladferd. Om noen har gått på en smell, er det viktig å være åpen om dette. Det handler ikke om å grave i historikken, men om å være åpen og ærlig rundt ting som har betydning for jobbsituasjonen.

Oppgaver

Har en liten bedrift oppgaver for å tilby praksisplass?

– I alle virksomheter finnes det oppgaver som ikke blir gjort eller som oppfattes som et ork og en belastning for de fast ansatte. Dette er ikke kjedelige oppgaver, det er ting som må gjøres. Gir vi noen som er motivert muligheten gjennom å starte med slike oppgaver, vil de erfare kolleger som er glad for at oppgavene blir utført. For den enkelte gir det en god følelse å oppleve at de gjør nytte for seg og at det de gjør blir satt pris på. Det gir mestringsfølelse og styrker selvtilliten.

Modal mener det derfor er irrelevant hva den enkelte blir satt til, poenget er at de blir vist tillit og opplever at de duger.

Økonomi

Hva med økonomien i dette?

 Økonomien i dette ligger i at de ansatte får bruke mer tid på det de skal gjøre. Slik styrkes produktiviteten. Som leder må jeg legge til rette for positivt engasjement for å bidra til at den som kommer til oss blir tatt vare på. Å se at vi lykkes bidrar til gode opplevelser som påvirker den enkeltes arbeidshverdag og bidrar til det gode arbeidsmiljøet. Å gi noen som står utenfor muligheten, er med på å bygge en positiv bedriftskultur og holdninger for at her hos oss går vi på jobb. Lønnsomheten ligger i redusert sykefravær, svarer Marie Modal.

– Arbeidsgivere må se over småskogen, alle har perioder i livet hvor man ikke leverer hundre prosent.

Marie Modal, daglig leder ved Harstad dyreklinikk

Gir stolthet og ballast

IA-bedriften Harstad Dyreklinikk har i tillegg til å tilby praksisplass også rekruttert til vikariat personer som har falt ut fra tidligere arbeidsforhold. Statistikken for den lille bedriften er imponerende: Av fem personer som de siste årene har gjennomført et opplegg her, er en rekruttert til egen virksomhet, mens fire er i fast jobb ved andre virksomheter. De kan også vise til personer som er gitt arbeidserfaring etter en smell. En fikk senere mellomlederstilling i en annen virksomhet.

 Det gir stolthet å få det til. For den enkelte gir gode erfaringer ballast for å gå videre, de erfarer at de duger. Vi har også hatt tilfeller der ting ikke har fungert. Da er det viktig at dette blir tatt tak i, og at engasjementet stoppes. Her handler det om ikke å utsette den enkelte for nederlag og følelsen av ikke å mestre denne gangen heller. Men det handler også om at vi som bedrift ikke kan påta oss problemer som gir negative erfaringer, mener Marie Modal.

Hun vektlegger et godt arbeidsmiljø som bygger på god dialog mellom leder og ansatt, og at man må tørre å ta tak i gryende konflikter og løse opp i problemene. Arbeidsmiljøet blir avgjørende for å inkludere personer som av ulike grunner sliter.

Roser NAV

Marie Modal er tydelig på at det ikke er farlig for arbeidsgivere å prøve, og hun roser NAV som medspiller:

 NAV-ordningene er kjempebra. For meg som arbeidsgiver er NAV en viktig med- og støttespiller. NAV bidrar for eksempel til praksisopplegg i tre måneder, i tillegg til en rekke andre virkemiddelordninger. Når en person er motivert og vil, finnes det ordninger som gjør det mulig å få det til. NAV viser stor fleksibilitet med ordninger tilpasset behovene, og står for forutsigbarhet og fortløpende evaluering. Det innebærer ingen økonomisk risiko for bedriften. Skulle det ikke fungere, er NAV raskt på banen og sørger for ryddig avvikling av tiltaket. Vi har veldig gode erfaringer med NAV.

Bunnlinjen teller

Sjefen ved Harstad Dyreklinikk vektlegger jobbens betydning for god helse.

 Det gir god fysisk og psykisk helse å ha en jobb å gå til. For oss som jobber her er det hyggelig å få vise samfunnsansvar gjennom å legge til rette for å komme inn i yrkeslivet. Men det viktige er at bedriften går bedre, og at bunnlinjen øker, avrunder daglig leder ved Harstad Dyreklinikk, Marie Modal.