Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Når vi opplever at vi håndterer en krevende situasjon på jobb på en god måte, kan vi få et «kick» av energi og arbeidsglede. Gjentatte slike mestringserfaringer over tid er en viktig kilde til god helse blant de ansatte.

Hva er mestring? 

Mestringsbegrepet har ulike betydninger. Som oftest bruker vi begrepet i betydningen å få til, håndtere eller beherske noe på en måte som oppfyller våre egne og omgivelsenes forventninger. Mestring handler om å skape eller oppnå noe verdifullt.

Kjennetegn ved en som mestrer godt

Den som mestrer noe, har for det første de forutsetningene (kunnskaper, ferdigheter, hjelpemidler og andre ressurser) som skal til for å løse oppgaven. Den som mestrer noe godt, handler dessuten raskt og møter utfordringer på en måte som er godt tilpasset situasjonen. Vedkommende er også i stand til å gjøre seg nytte av tidligere erfaringer i møte med nye utfordringer, og er flink til å ta vare på seg selv. Sist, men ikke minst, er mestringsopplevelsen avhengig av i hvilken grad en selv eller andre vurderer det som skapes eller oppnås som verdifullt.

Grader av mestring

Overgangen fra å ikke mestre til å mestre noe – eller den andre veien – skjer sjelden fra en dag til en annen. Som regel er det en gradvis endring over tid, og det vil si at det er forskjellige grader av mestring. Dessuten er det også et viktig poeng at mestring er relativt – mestring handler ikke bare om hva som faktisk oppnås, men også om hvem som gjør det, og hvilken situasjon det er snakk om.

Sammenhengen mellom mestring og helse

Undersøkelser viser at det er en klar sammenheng mellom både psykisk og fysisk sykdom og troen på egen mestring. Personer som har erfart at de mestrer oppgavene, er for eksempel mindre deprimerte, mindre plaget av angst og mindre utsatt for infeksjoner. Hvis de blir syke, får sykdommen ofte et mindre alvorlig preg. Men mestringsopplevelser er ikke bare med på å hindre en negativ helseutvikling. De har også en positiv betydning for helsen: Å håndtere en krevende situasjon på en god måte oppleves inspirerende og gir et «kick» av energi, arbeidsglede og motivasjon. Opplevelsen av mestring kan altså være både en buffer mot sykdom og en kilde til god helse.

Let etter doble situasjoner

Noen situasjoner bærer i seg kimen til både mestring og stress. Slike situasjoner krever gjerne litt mer av oss, og de suger energi av oss hvis vi ikke opplever å få det til. Men hvis vi opplever at vi mestrer slike situasjoner på en god måte, kan de være en kilde til arbeidsglede og god helse. Vi bør derfor lete bevisst etter slike doble situasjoner og se på hvordan vi kan håndtere dem på en måte som gir en opplevelse av mestring, arbeidsglede og styrket helse.

Noen tips til økt mestring

  • Tilpass arbeidsoppgaver og utfordringer slik at alle får realistiske muligheter til å håndtere sine arbeidsoppgaver.
  • Skap et klima for konstruktive, realistiske tilbakemeldinger og god sosial støtte.
  • Sørg for god og tilstrekkelig opplæring.
  • Legg til rette for personlig og faglig utvikling.
  • Skap et klima for felles læring og refleksjon.
  • Sørg for god informasjonsflyt og forutsigbarhet.