Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hammeren barnehage på Moi i Rogaland er den første mottakeren av Idébankens IA-blomst. Tilrettelegging og involvering har skapt trivsel og høyt nærvær.

IA-Blomsten er en oppmerksomhet og en tommel opp fra Idébanken til virksomheter som gjør en god innsats for å skape en inkluderende arbeidsplass. I tida fremover vil vi dele ut en rekke slike blomster. Først ut er Hammeren Barnehage, en virksomhet som har hatt stort utbytte av IA-avtalen.

­– Vi bestemte oss for å gjøre oss godt kjent med hvilke tiltak som fantes for IA-virksomheter. Det har vi fått veldig mye igjen for, forteller Linda Gursli, assisterende styrer.

 

Linda Gursli
– Vi er veldig bevisste på at vi skolerer de nærmeste lederne våre. Det gjør vi hvert år, forteller Linda Gursli.

 

Barnehagen benytter seg aktivt av blant annet forebyggings- og tilretteleggingstilskudd, og har tett kontakt med det regionale arbeidslivssenteret.

– Nå er det nesten slik at jeg ikke vil fortelle andre om alle de mulighetene vi har og hvor god oppfølging vi får, ler hun.

Trivsel og nærver på agendaen

IA-rådgiver Eva Ohnstad Broch, ved NAV arbeidslivssenter Rogaland, er imponert over hva barnehagen har fått til og hvordan de jobber.

– De jobber i god IA-ånd, og har gjort dette til en del av det systematiske arbeidet sitt. De har trivsel og nærvær på agendaen, og har tett oppfølging av ansatte med helseutfordringer.

– Man må ikke gjøre sykefraværet til noe hemmelig.

Linda Gursli, assisterende styrer. 

Jobber sammen om tilrettelegging

Barnehagen jobber målrettet med tilrettelegging og tett oppfølging – i felleskap. Lenge var det stort sett kun ledelsen som så på og drøftet sykefraværet i barnehagen. I følge Gursli var det fordi de ikke delte det med noen.

– Nå involverer vi alle i sykefraværsoppfølginga. Vi henger opp statistikken hver måned og alle er spent på hvordan det har gått siden sist. Man må ikke gjøre sykefraværet til noe hemmelig, er hennes oppfordring.

Derfor har hele personalet I fellesskap utarbeidet en liste med mulige arbeidsoppgaver for de som er sykemeldt, eller de som står i fare for å bli sykemeldt. Lista revideres hver høst. 

– Det kan ikke være uklart og svevende hva som kan gjøres. Oppgavene må ned på papiret, svart på hvitt. Som regel finnes det oppgaver vi kan tilrettelegge for i en periode.

– Når noen er i ferd med å bli sjuke vil vi derfor at de tar turen til oss i ledelsen før de går til legen. Da kan de ta med seg en liste til legen over hvilke oppgaver de kan gjøre. Slik holder vi de ansatte helt eller delvis i jobb.

– Med god tilrettelegging er alt mulig.

Linda Gursli, assisterende styrer. 

Tett kontakt er positivt

 

Hammeren Barnehage - tapaskveld
Trivselen og samholdet er godt blant de ansatte i Hammeren Barnehage. Her er personalet samlet til tapas-kveld.

For i en barnehage er det viktig med en stabil arbeidsstokk. Stort gjennomtrekk av folk kan gjøre ungene utrygge. Derfor jobber de for at flest mulig av det faste personalet er på plass.

 

– I en sykeperiode er det viktig å holde kontakten med arbeidsplassen. Derfor oppfordrer vi de sykemeldte til å komme innom oss, dersom det lar seg gjøre. Det er positivt for både ungene, kollegaene og ikke minst den sykemeldte selv, sier Gursli.

Rause og inkluderende

Gjennom NAV og flyktningkontoret tar barnehagen også inn personer på språkpraksis, og flere av dem går videre i arbeidspraksis. Barnehagen har også ansatt flere personer med nedsatt funksjonsevne. De har alle kompetanse barnehagen trenger, i følge Gursli. 

– Vi jobber med mennesker og da er vi helt avhengig av de armene og beina som vi har og kan få. Med god tilrettelegging er alt mulig, avslutter hun. 
 

TIPS FRA HAMMEREN BARNEHAGE
 

  • Sett deg inn i hvilke tilbud du har som IA-virksomhet, og benytt deg av dem.
     
  • Vær i forkant - kartlegg mulige oppgaver for sykemeldte og de som er i ferd med å bli syke.
     
  • Involver alle ansatte i sykefraværsarbeidet.
     
  • Bruk arbeidslivssenteret!

 

IA-blomsten er en oppmerksomhet og en tommel opp til virksomheter som gjør en spesielt god innsats for å skape en inkluderende arbeidsplass. Med jevne mellomrom kommer vi i Idébanken til å dele ut en blomst til virksomheter som gjør en solid innsats for et inkluderende arbeidsliv.