Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etter flere turbulente år har NAV Ås nådd målet om et godt arbeidsmiljø. Ekstragevinstene er bedre effektivitet, lavere sykefravær – og mye mer latter.

Dersom det er noe i ordtaket om latter og et forlenget liv, ser det lovende ut for de ansatte ved NAV Ås. Stemningen er god og smilene sitter løst. Men slik har det ikke alltid vært. Torill Skage Sørli, kontorleder for NAV Ås, forteller at arbeidsmiljø har stått på agendaen i flere år, men at det har vært vanskelig å komme i mål.

Spent situasjon

De ansatte har slitt med stor arbeidsbelastning, høyt sykefravær og hyppig utskiftingsfrekvens. Splittelser innad i ledelsen og dårlig kommunikasjon mellom avdelingene har bidratt til usikkerhet, baksnakking og konflikter. Noe måtte gjøres, og det måtte gjøres ordentlig.

Ledere og tillitsvalgte bestemte seg for å satse på kurset Helsefremmende arbeidsplass, i regi av NAV Arbeidslivssenter Akershus.

‒ I gjennomføringen av kurs- og prosessarbeidet har vi blitt godt fulgt opp av Arbeidslivssenteret og blant annet fått hjelp til å gjøre nødvendige prioriteringer og sette konkrete mål, forteller Torill.

Alle måtte bidra

En stor arbeidsutfordring bidro også til å samle kontoret. En enorm mengde saker nærmet seg en viktig frist. Uansett hvilke arbeidsområder medarbeiderne ellers hadde, måtte alle være med og dra dette lasset. 

‒ Noe løsnet. Det var som om vi klarte å knekke en kode. Vi jobbet sammen som ett kontor, og det har vært et hovedmål for oss lenge, sier avdelingsleder Randi Falao.

Sykefraværet gikk ned

Ringvirkningene lot ikke vente på seg. De siste månedene har NAV Ås opplevd en positiv utvikling som er helt i takt med investeringene kontoret har gjort. Sykefraværet har vært rekordlavt siden den store dugnaden ble gjennomført.

‒ I denne prosessen så vi at det lå mye skjult kompetanse her. En fin bieffekt var at kompetansen i kontoret ble hevet og at noen fikk bytte beite, forteller tillitsvalgt John Bøe Tøndevold.

Noe løsnet. Det var som om vi klarte å knekke en kode. Vi jobbet sammen som ett kontor.

Tydelig ledelse

Endringer i ledelsen har også bidratt til et bedre arbeidsmiljø. NAV Ås har nå fått en tydelig ledergruppe som samarbeider godt.

‒ En samkjørt ledelse gir ro og trygghet for oss som jobber her, kommenterer tillitsvalgt Trine Rokkones.

Kreativt kontor

NAV-kontoret i Ås bærer tydelig preg av at kreativiteten blomstrer når de ansatte trives. Ildsjeler har overrasket sine kolleger med å innrede nytt treningsrom og gitt kontorlandskapet et fargerikt løft med nye gardiner og nymalte vegger. Lysegrønne, for litt ekstra energi i arbeidshverdagen.

Alle kan bli bedre

IA-rådgiverne Aud Jorunn Hovland og Solrun Brevik Røed fra NAV Arbeidslivssenter Akershus synes arbeidet med NAV Ås har vært enestående.

‒ Denne gjengen har gjort en kjempejobb. Det er gøy å se at et kontor som har slitt så mye, lykkes med en slik prosess, sier Aud Jorunn.