Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nå blir det lettere for arbeidsgivere og arbeidssøkere å finne hverandre. Markedskoordinatorer i NAV skal få lokalt arbeidsmarked til å fungere bedre.

Eldbjørg Ness er markedskoordinator i NAV og jobber både for arbeidsgivere og arbeidssøkere. Hun er stadig på farten for å pleie kontakter i lokalt næringsliv.

 Min oppgave er å være tilstede for bedrifter og arbeidssøkere og hjelpe med å finne løsninger når de har behov for det, forteller hun.

Et effektivt bindeledd

Markedskoordinatorer i kommersielt næringsliv jobber med markedsføring. Det gjør ikke Ness på samme måte. Hennes ansvarsområde er arbeidsmarkedet, og spesielt det lokale arbeidsmarkedet i Nordhordland. Her er hun et bindeledd mellom arbeidsgivere, arbeidssøkere, samarbeidsparter og NAV.

 NAVs samfunnsoppgave er å få flere i arbeid og aktivitet. Men å få til det klarer ikke NAV alene. NAV har sjelden jobber som de bare kan dele ut. Derfor må vi skaffe oss oversikt over jobbmulighetene og være et bindeledd i arbeidsmarkedet, sier Ness.

Bygger tillit

Vi blir med Ness på besøk til industribedriften TWMA på Mongstad og til Lindås bu- og servicesenter. Begge steder blir hun varmt mottatt. Her har NAV og virksomhetene fått til viktige ting sammen. Tilliten og den gode kontakten er på plass.

 Når tilliten til NAV øker, øker også mulighetene, både for bedriftene og for de som er registrert hos NAV og er på jakt etter ny jobb. Derfor må vi holde det vi lover og gjøre det vi skal, sier Ness.  

Hun peker på at rekruttering er et tema som stadig kommer igjen i mange bransjer. Ness ønsker at flere tenker på NAV når de skal rekruttere nye medarbeidere.

 Mye dreier seg om å være kjent og ha relasjoner og tillit. Da åpner mulighetene seg, sier hun.

"Når tilliten til NAV øker, øker også mulighetene."

Eldbjørg Ness, markedskoordinator i NAV

Regulerer inngang og utgang

Bedrifter som for eksempel varsler permitteringer og oppsigelser får raskt besøk av Ness. Hun informerer bedriftene om det NAV kan bidra med og hvor det er mulig for ansatte å få ny jobb. En annen dag kan hun være med og arrangere jobbmesse, en møteplass for arbeidsgivere og arbeidssøkere.

– Jeg ønsker ikke å fremstå som selger av bestemte tjenester eller produkter, forteller Ness.

 I stedet søker jeg et seriøst og varig samarbeid med bedrifter og virksomheter. Et arbeidsmarked som fungerer handler mye om å få til ting sammen, om å være tilstede og finne løsninger, sier hun.

Bindeledd til saksbehandlere

Vi blir også med markedskoordinator Ness på et internt markedsmøte med saksbehandlere fra åtte NAV-kontor. Her drøfter de arbeidsmarkedssituasjonen i Nordhordland, hvem som trenger hjelp i forbindelse med permittering og konkurser og hvem som tvert imot, trenger flere folk.    

 Det er moro når vi lykkes på denne måten. Det er åpenbart at vi klarer å påvirke arbeidsmarkedet positivt gjennom denne måten vi jobber på, sier Ness.

Snart over hele landet

Mer enn noen gang satser NAV på å bedre kontakten med bedrifter og næringsliv. Rollen som markedskoordinator er en del av strategien om å utvikle dette samarbeidet med bedriftene.

I Østfold er det Susanne Wilkens som har oppgaven som markedskoordinator. Vi treffer henne i kundesenterbedriften Transcom. Sammen med bedriften har hun gått gjennom lister med arbeidssøkere og plukket ut deltakere til opplæring og jobbtilbud. Slik har bedriften rekruttert nye medarbeidere og langtidsledige har fått jobb og nytt håp.

 Oppgaven er å gi mennesker muligheter. Da må vi være tilstede både for bedriftene og arbeidssøkerne. Bedriftene skal få rask respons. Og vi skal være med og finne gode løsninger, sier Wilkens.

Fra ytelse til jobb

Transcom-2
– Både bedrifter og NAV har store fordeler av å samarbeide, sier Susanne Wilkens, markedskoordinator i Østfold. Foto: Nicole Portheim
Susanne Wilkens beskriver jobben sin som å arbeide i skjæringspunktet mellom NAV-ytelse og arbeid. Det gjelder å hindre at mange faller ut av arbeidsmarkedet og å få flere inn. Og det gjelder å tilby bedriftene relevant arbeidskraft.

 Bedriftene ringer meg om alt mulig, fra noen som trenger brøytemannskap til spørsmål om regelverket, forteller hun.

Som markedskoordinator må hun jobbe fleksibelt.

– Jeg er ikke bundet til oppgavene slik saksbehandlere er. Jeg opererer mye friere og kan derfor ta oppgaver og yte service der og da, forteller hun.

Wilkens utfordrer bedriftene til å tilby praksisplasser og være med å skape løsninger gjennom tilskuddsordningene i NAV.

 Vi må gi en sjanse til de som vi kan oppfatte som nest best i arbeidsmarkedet. Som oftest viser det seg at de egentlig er mer enn god nok. Slik får vi også etter hvert mange bedrifter som er fornøyd med den jobben vi gjør, sier hun.

Les mer

idebanken

Fast jobb i sikte for fremmedspråklige

De er tolv med innvandrerbakgrunn og drømmer om fast jobb ved et sykehjem. Da må de kunne norsk, forstå dialekt og være faglig oppdatert. Et skreddersydd tilbud i Nordhordland hjelper dem langt på vei.