Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ved Nortura Tønsberg samarbeider direktør og hovedtillitsvalgt så tett at de deltar på hverandres møter: Den tillitsvalgte på direktørens ledermøter og direktøren på klubbstyremøter.

− Alt vi driver med er tufta på et partssamarbeid. For meg er det like naturlig å snakke med Ann Kristin som med ledergruppa mi, sier Lisbeth Svendsen.

Svendsen er fabrikkdirektør ved Nortura i Tønsberg. Ved siden av henne sitter hovedtillitsvalgt Ann Kristin Kvaløsund. Idébanken.org er på besøk for å høre om et tett og tillitsfullt samarbeid.

− Ann Kristin har møterett i ledergruppa. Vi har funnet ut at vi kan snakke om alt. Det er viktig å få med de tillitsvalgtes synspunkter tidlig i prosessene. Da blir avgjørelser bedre forankret og raskere gjennomført, forteller Svendsen.

Direktøren på sin side deltar på klubbstyremøter 3-4 ganger i året.

− Hvis ikke vi samarbeider, hvordan kan vi forvente at folk lenger ned i organisasjonen gjør det? Vi er rollemodeller. Hvis vi bruker tid på å krangle, vil det gjøre noe med kulturen på anlegget, sier Svendsen.

Når den andre lykkes

De to anerkjenner hverandres roller. De er opptatt av at begge skal lykkes med sin jobb.

− Vi har to hatter, men ett felles mål: Å ha en trygg og god arbeidsplass hvor vi kan tjene penger og utvikle hverandre.

Kvaløsund er svært opptatt av at tillitsvalgte skal bidra til å sikre god drift og lønnsomhet.

− Vi er helt avhengige av å tjene penger. Ellers havner vi raskt i en strukturdebatt. Det betyr at tillitsvalgte må bidra til å finne gode løsninger og sikre driften, sier hun.

Takler godt uenighet

Et godt samarbeid betyr likevel ikke at man er enig om alt, understreker de to.

− Anlegget er avhengig av oppegående, dyktige og ikke minst krevende tillitsvalgte, sier Svendsen.

Uenighet mellom de to er ikke uvanlig, får vi høre. Men når den oppstår, spiller de med åpne kort.

− Når jeg er uenig med Lisbeth, kan jeg plukke opp telefonen og legge fram mine argumenter. Jeg får høre hvorfor hun mener det hun mener. Så finner vi en løsning. Når vi har blitt enige, står vi sammen utad, sier Kvaløsund.

Kjenner hverandre godt

Kvaløsund og Svendsen sier at det er en fordel å bli personlig kjent med hverandre. De legger ikke skjul på at kjemi spiller en rolle. De er ikke bare hovedtillitsvalgt og direktør for hverandre, men også Ann Kristin og Lisbeth.

− Vi kan le godt sammen og har en del galgenhumor. Da skal du vite hvem du har med å gjøre, smiler Svendsen.

Men vitsene får ikke Idébanken høre. De forblir bak lukkede dører.