Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Legemiddelfirmaet AbbVie gjorde en helomvending. Før var det en arbeidsplass med stor gjennomtrekk og lav trivsel. Så ble de i 2014 kåret til Norges beste arbeidsplass i sin klasse i konkurransen Great Place To Work (GPTW).

Klokken nærmer seg ti på formiddagen. Marte Fjelle kommer akkurat inn døren til AbbVies lokaler på Fornebu. Der ønskes hun velkommen av blide kollegaer. Noen av dem har vært på jobb siden åtte. En helt fleksibel arbeidsdag er et av tiltakene som har gjort AbbVie til en av Norges beste arbeidsplasser.

Ansvar for egen hverdag

– Alle har forskjellige biorytmer. Vi er på vårt mest produktive på forskjellige tider på døgnet. Jeg er et b-menneske og fungerer best når jeg kan komme litt senere på jobb, forteller Marte Fjelle.

Abbvie
– Så lenge man gjør jobben sin, er det ikke så farlig når du kommer på jobb, sier B-mennesket og HR-sjef Anne Fjelle
Hun er HR-direktør i det biofarmasøytiske firmaet som kom øverst på pallen i årets GPTW-kåring for mellomstore bedrifter.

– De ansatte har full frihet til å bestemme over sin egen tid, så lenge jobben blir gjort. Vi kaller det ”Life Navigation”, forklarer Fjelle.

– Blir det ikke veldig stressende å i prinsippet kunne være på jobb hele døgnet?

– Det krever at du selv tar styringen, og at du klarer å sette grenser for jobbtid og fritid. Noen synes det er greit å ta litt jobb hjemme. Andre sitter heller litt lenger på kontoret for å gjøre seg helt ferdig før de kommer hjem, sier HR-sjefen.

I følge Fjelle er fleksibiliteten det de ansatte drar frem som det beste ved jobben. Hun mener denne ordningen har vært med på å løfte AbbVie til topps på pallen.

Gjorde helomvending

For det er ingen selvfølge at selskapet er der de er i dag. I 2007 var det stor gjennomtrekk av ansatte og trivselen var lav. Ledelsen har siden det jobbet strukturert og systematisk med å skape et godt arbeidsmiljø, og nå snakker både kunder, konkurrenter og ansatte varmt om AbbVie.

– Vi må investere i våre ansatte og passe på at de har det bra.

Marte Fjelle, AbbVie

Da man begynte å se betydningen av de ansatte vokste det frem en kultur der folk trives.

– Vi forsto at det ikke bare handler om å få jobben gjort. Vi må investere i våre ansatte og passe på at de har det bra. Det gjelder også å ha gode ledere som tar relasjoner på alvor. Men det å få på plass slike ledere tar tid, sier Fjelle.

Investerer i mennesker

Hos AbbVie ser man på medarbeiderne som et mulig konkurransefortrinn. Det å tiltrekke seg, utvikle og beholde de beste folkene er en del av virksomhetsstrategien til AbbVie.

– Investering i medarbeidere og arbeidsmiljø er ikke et HR-tiltak men ligger faktisk i virksomhetsstrategien. Det sier noe om forankringen i ledelsen, konstaterer Fjelle.

Selskapet jobber med kontinuerlig forbedring og tilbakemeldinger fra ansatte tas på alvor. De bruker GPTW-undersøkelsene systematisk for å få oversikt over hvordan folk har det på jobb. Dette tas opp hvert år, og tilbakemeldingene tas på alvor.

– Når de ansatte faktisk blir lyttet til og forstår at man har gode intensjoner øker tilliten, og da bedrer det seg, forteller Fjelle.

Gir støtte

Det er en selvfølge at de ansatte får god hjelp og støtte dersom ting skjer. Fjelle forteller om et personalassistanseprogram som alle ansatte kan bruke. Det går ut på at hvis du opplever en eller annen form for krise, så kan du ringe et grønt nummer. Da settes du i kontakt med økonomer, advokater og psykologer eller andre relevante eksperter.

– Det handler om å få den informasjonen man trenger i en vanskelig situasjon. Selv om ikke alle har brukt tjenesten, så gir det en trygghet å vite at hjelpen er der hvis det trengs, sier Fjelle.

Lederopplæring

AbbVie har skjønt at gode ledere er viktig for en god arbeidsplass. Opplæring av ledere blir derfor prioritert.

– Vi har jobbet mye med lederutvikling og har blant annet en mentorordning. Her vil en leder være en slags mentor for en av mellomlederne som ikke er under ham/henne, forteller en engasjert HR-leder.

– Stor grad av tillit gjør at man takler kritikk og tilbakemeldinger mye bedre.

Marte Fjelle, AbbVie

Slik får lederne innsikt i hvordan arbeidssituasjonen er for de som jobber under en, og mellomlederne får kunnskap om hva som foregår i ledelsen. Ordningen gir også ledere muligheten til å snakke sammen om utfordringer de møter. God opplæring av ledere og tett oppfølging av ansatte har bidratt til et sunt arbeidsmiljø der medarbeidere stoler på hverandre.

– Ledere er tett på de ansatte og ”rusk i systemet” blir tatt opp med en gang. Slik unngår vi at ting vokser seg store og ubehagelige. Stor grad av tillit gjør at man takler kritikk og tilbakemeldinger mye bedre, forklarer Fjelle.

– Hva gjør at du trives så godt hos AbbVie?

– Jobben er meningsfull, jeg kan påvirke hvordan selskapet drives, jeg har fantastiske kollegaer og jeg har frihet til å prioritere arbeidsoppgaver, avslutter Fjelle og smiler.

AbbVies fire gode grep

Kort oppsumert – AbbVies fire gode grep

  • Fleksibel arbeidstid – Helt frie tøyler til å styre dagen selv, gjør at man kan jobbe når man er på sitt mest produktive.
  • Ta inn HR-tankegangen inn i virksomhetsstrategien – På denne måten sikrer man forankring i ledelsen
  • Lederutvikling – God lederopplæring, gjerne med en mentorordning, sikrer gode ledere som igjen gir et bedre arbeidsmiljø.
  • Trygghet for de ansatte – Et godt apparat som tar seg av medarbeidere hvis noe skulle skje gir trygghet