Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hos Elite Service Partner i Flekkefjord har de funnet en god oppskrift på lavt fravær og høy trivsel.

– Belastningene i jobben er ikke som før. Servicemedarbeiderne kan godt jobbe til de er 70, minst! 

Det sier Inger-Lise Skogsfjord, en meget engasjert avdelingsleder i Elite Service Partner i Flekkefjord.

Opplever å lykkes

Skogsfjord vet hva hun snakker om. I 2015 var sykefraværet blant de 50 ansatte helt nede i 3,75 prosent. Hemmeligheten er et vedvarende og tungt trykk på IA-arbeidet over flere år.

– For fem år siden bestemte vi oss for å jobbe skikkelig med IA. Først og fremst synes vi det er gøy, og vi får veldig mye igjen for innsatsen.

Skogsfjord er likevel bekymret over sykefraværstallet siste måned.

– Da var vi oppe på seks prosent. Det er for så vidt innafor, og det svinger alltid litt. Men høyere enn dette skal vi ikke! sier hun og nevner at snittet i konsernet er rundt elleve prosent, et ikke uvanlig sykefraværstall i renholdsbransjen. 

Elite Service Partner - 05 - foto Eivind Kaasin

– Kunnskap er så viktig!

Inger-Lise Skogsfjord, avdelingsleder

Alltid på tilbudssiden

Hovedgrepet er å tilrettelegge for alle som får nedsatt arbeidsevne.

 – Etter hvert er tilrettelegging innarbeidet hos oss og en del av kulturen. Dette kan for eksempel handle om å redusere belastningene en periode eller å ta et kurs mens man er sykmeldt, sier Skogsfjord. 

Hun forteller at de bruker oppfølgingsplan under tilretteleggingen og at dette er et godt hjelpemiddel.

– Planen gir oversikt over hva som trengs og hva som skal gjøres fremover. At begge parter har et medansvar for å følge opp planen, tror jeg også er viktig.

Alt kommer ikke av seg selv

Hos Elite Service Partner i Flekkefjord legger de stor oppmerksomhet på kompetanseheving, både blant ansatte og ledere. Det er en fast regel at ledere skal gå på IA-kurs hos NAV Arbeidslivssenter to ganger i året. De som har tatt kursene fra før, er inne og får en oppdatering en gang i året.

– Kunnskap er så viktig! sier Skogsfjord.

– Med mer erfaring er det også lettere å se at vi har mange muligheter. Men vi som ledere må være våkne og forstå når medarbeidere begynner å slite. Tiltak tidlig lønner seg alltid.

Jeg synes egentlig litt synd på de som tenker at de ikke behøver denne kunnskapen, legger hun til.

Elite Service Partner - 03 - foto Eivind Kaasin

– Vi er like nøye med oppfølging av sykmeldte som vi er av de andre oppgavene våre.

Inger-Lise Skogsfjord, avdelingsleder

Informerer på nytt

Temaene sykefravær og helse, miljø og sikkerhet (HMS) er som regel et punkt på alle personalmøtene.

– Alle ansatte blir stadig minnet på at vi kan og vi vil tilrettelegge arbeidssituasjonen, forteller Anne Lene Hellestøl som er leder og kundeansvarlig.

Nyansatte får ekstra god informasjon. 

– De som har utenlandsk bakgrunn og har mangelfulle norskkunnskaper, får språkkurs. Også i den forbindelse blir de kjent med hvordan vi jobber her og hva vi legger vekt på i IA- og HMS-arbeidet.

Lederne får god opplæring

Anne Marie Hadland er nyansatt leder. Hun har bare jobbet noen måneder i bedriften. Vi spør henne om hvilket inntrykk hun har av arbeidsmiljøet og om noe er annerledes her enn andre steder. 

– Jeg har et veldig positivt inntrykk. Det er kanskje ikke så overraskende. Noe av det som er spesielt her, er opplæringen. Jeg har fått veldig god opplæring. Inger-Lise har tatt meg med overalt! Da ser jeg at lederne bruker mye tid på de ansatte.

Hadland forteller at de ansatte er spredd i et stort geografisk område og jobber mye alene.

– Jeg reiser rundt og møter dem på arbeidsplassen én gang i uka. Da bruker jeg gjerne å ta i et tak og hjelpe dem litt. Det er viktig å bli godt kjent med hver enkelt. Det er bare på den måten vi forstår hvor skoen trykker og hva vi kan gjøre når det er behov for avlastning.

Elite Service Partner - 04 - foto Eivind Kaasin

– Alle ansatte blir stadig minnet på at vi kan og vi vil tilrettelegge arbeidssituasjonen.

Anne Lene Hellestøl, leder og kundeansvarlig

Kvalitet på tjenestene er avgjørende

IA-arbeid handler mye om å inkludere folk med tilfeldige eller varige helseproblemer. Sjansen for å lykkes er best når arbeidsmiljøet er godt. I et godt arbeidsmiljø handler det mye om å utføre det daglige arbeidet på en god måte og å ta vare på hverandre.

– Vi er like nøye med oppfølging av sykmeldte som vi er av de andre oppgavene våre, sier Skogsfjord.

Hun peker på at det å få en høy kvalitet i jobben har mye å si for arbeidsmiljøet og trivselen.

– Kvaliteten gir meg en verdi tilbake. Den viser at dette er noe jeg kan og mestrer. Du ser det godt når en fagperson har vært inne og gjort rent. Da får du lyst til å være i rommet. Mye handler om dette. Kvalitet gir identitet. Dårlig jobb vil vi helst ikke vedkjenne oss. 

Skogsfjord forteller at bedriften stiller strenge krav til orden, bruk av uniformer og at alle skal bære ID-kort på tjenestestedene.

– Vi er nøye med alt og sluntrer ikke unna. Å gjøre en god jobb gjør oss stolte.

Den faglige oppmerksomheten skaper også interesse for å lete etter nye og bedre løsninger.

– Nå holder vi for eksempel på med å prøve ut et nytt moppesystem. Det blir spennende å se hva evalueringen sier. Dette ligner også litt på måten vi jobber med sykefraværet på. Vi er interessert, vi har høye krav og det er herlig å lykkes.

– Vi hadde ikke fått til dette med 10–12 prosent sykefravær. Da hadde vi hatt mer enn nok med å holde driften i gang, sier hun.

Elite Service Partner - 02 - foto Eivind Kaasin
– At vi har kvalitet i arbeidet, har alt å si for arbeidsmiljøet, mener Inger-Lise Skogsfjord, avdelingsleder.

Ingen curlingarbeidsgiver

Skogsfjord forteller hvordan bedriften er på tilbudssiden overfor de som kan trenge tilrettelegging. Vi spør om de ikke er redd for å bli en «curlingarbeidsgiver» som en parallell til uttrykket «curlingforeldre», noen som er grenseløse i oppvartingen og skjemmer bort sine håpefulle.

– Nei, absolutt ikke, sier Skogsfjord bestemt.

– Vi strekker oss veldig langt, men vi følger også tett opp alle tiltak. 

Hun mener det er spesielt viktig at lederne får tid til denne oppfølgingen.

– Vi holder tak i hvert enkelt tilfelle. Hvis det er snakk om en ny tilrettelegging for det samme problemet, vurderer vi andre tiltak. Tilretteleggingen skal ikke misbrukes for å skape en lettest mulig arbeidsdag det ikke er behov for.

IA-rådgiveren en viktig brikke

Skogsfjord forteller at Forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet fra NAV har bidratt til at de har lykkes i mange tilfeller og legger til:

– IA-kontaktperson ved NAV Arbeidslivssenter er viktig for oss. Vi får svar på alle spørsmål vi lurer på som angår NAV, sykepenger og trygd. Hvis jeg skal anbefale andre bedrifter noe, så er det å ta IA-arbeidet på alvor og å starte med å få en god IA-rådgiver. Det har mye å si.

Hva gjør Elite Service Partner i Flekkefjord?

 • Setter høye krav til kvalitet.
 • Er like nøye med oppfølging av ansatte som av kvaliteten på arbeidet som utføres.
 • Sørger for god opplæring av ansatte og ledere. Alle ledere skal på IA-kurs to ganger i året.
 • Gir god informasjon til alle ansatte. De ansatte kjenner til muligheten for tilrettelegging ved behov.  
 • Har tett kontakt med medarbeiderne og setter inn tiltak tidlig.
 • Bruker oppfølgingsplanen som virkemiddel under tilrettelegging.
 • Sykefravær og HMS er på agendaen på hvert personalmøte.
 • Bruker IA-rådgiveren og NAV arbeidslivssenter aktivt.

Om Elite Service Partner AS

 • Elite Service Partner AS er en av de største servicebedriftene i Norge.
 • Bedriften har 2500 ansatte fordelt på over 30 avdelinger rundt om i hele landet.
 • I tillegg til renhold opererer selskapet også innen områdene eiendomsservice, facility management, kantinetjenester og betonggulvsliping.

Les mer

idebanken

De beste arbeidsplassene er helsefremmende

Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager.