Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Har du noen gang deltatt på en medarbeiderundersøkelse som aldri førte til noe? Og med spørsmål det var håpløst å svare godt på? Det må ikke være slik, skal vi tro Thomas Hoff, professor i organisasjonspsykologi.

Ifølge arbeidsmiljøloven skal norske virksomheter kartlegge arbeidsmiljøet. Mange norske virksomheter gjennomfører derfor undersøkelser blant sine medarbeidere. Men ifølge professor Thomas Hoff er altfor mange undersøkelser av lav kvalitet.

– Vi er dårlige på medarbeiderundersøkelser her i landet, sier han.

Sammen med kollega Jon Anders Lone fra Universitetet i Oslo har han nettopp lansert Medarbeiderundersøkelser – en praktisk håndbok. De to skribentene håper at boken vil bidra til høyere kvalitet på norske medarbeiderundersøkelser.

Hva er egentlig vitsen?

”Som leder eller ansatt har du helt sikkert deltatt i en medarbeiderundersøkelse, gjerne gjennom nettbaserte spørreskjemaer. Undersøkelsene utgir seg ofte for å kunne gi objektive og nøytrale ekspertvurderinger av hvordan virksomhetens arbeidsmiljø egentlig er. Du føler deg kanskje forpliktet til å svare, men synes at spørsmålene er pussig formulert. De motsier seg selv og har et presisjonsnivå som gjør det vanskelig å svare. Å svare ”verken eller” eller hoppe over spørsmål blir en løsning for i det hele tatt å komme seg igjennom spørsmålene. Du tenker ’hva i all verden skal de med dette?’.”

Slik åpner den nye boken til Hoff og Lone. Mange vil nok kjenne seg igjen i beskrivelsen. Så hva er egentlig vitsen med medarbeiderundersøkelser?

– Før var jeg svært skeptisk selv. Men etter å ha jobbet med medarbeiderundersøkelser i fem år har jeg nå blitt omvendt, sier Hoff.

Han mener at en god medarbeiderundersøkelse må til for å finne fram til det som virkelig styrer arbeidsmiljøet.

– Jeg mener at vi kan utnytte menneskelige ressurser mye bedre her i landet. 

– Vi vet etter hvert mye om hva som skaper produktivitet, helse og nærvær. Det er snakk om komplekse sammenhenger som ikke er enkle å oppdage når man jobber i virksomheten. En undersøkelse kan avdekke disse hvis den gjennomføres skikkelig. Det er ikke alltid den som har skoen på som vet hvor den trykker, sier Hoff.

Stort potensial

Stående Kollega Thomas Hoff boklansering-5456
Jon Anders Lone på lanseringen for boken han har skrevet sammen med Thomas Hoff.

Hoff er overbevist om at en medarbeiderundersøkelse kan være en god investering.

– Forskning tyder på at gode undersøkelser gir både mer lønnsomhet og bedre helse. Undersøkelser kan være en motor i arbeidet med å skape bedre arbeidsplasser, sier han og fortsetter:

– Jeg mener at vi kan utnytte menneskelige ressurser mye bedre her i landet. Dessuten har vi mye å gå på når det gjelder ledelse. Heldigvis har vi et godt utgangspunkt for å komme videre, takket være vårt tillitsbaserte arbeidsliv. Potensialet er stort!

 

Gjør det skikkelig, eller la det være

Bok - medarbeiderundersøkelser
Den nye boken til Hoff og Lone tar for seg de ulike teoriene som medarbeiderundersøkelser kan bygge på.

Vi snakker om hva som kjennetegner en god medarbeiderundersøkelse. Hoff innrømmer at en skikkelig undersøkelse er krevende. Uansett hvilken metode det er snakk om, legger han stor vekt på at den må være systematisk og kunnskapsbasert.

– Mange begynner med å velge seg et måleinstrument. Så snakker de om tiltak med én gang. Men det holder ikke!

I boka presenterer Hoff og Lone de ulike fasene som leder fram til en god medarbeiderundersøkelse og gode tiltak (se faktaboks nedenfor). De understreker at man må gjøre en skikkelig jobb i alle fasene. Hvis ikke vil resultatene være verdiløse.

– Dårlige undersøkelser kan faktisk være skadelige. Du kan i verste fall ende opp med å kvitte deg med en leder som egentlig fungerer, eller diskutere problemer som ikke er reelle. Hvis du ikke har mulighet til å gjøre undersøkelsen skikkelig, er det bedre å la være, sier Hoff.

Fasene i en medarbeiderundersøkelse

 • Valg av teori – hva skal vi måle?
 • Valg av metode – hvordan skal vi måle?
 • Valg av instrument
 • Gjennomføring av undersøkelsen
 • Analyse og rapportering
 • Tilbakemelding og diskusjon
 • Tiltak og oppfølging

Tips fra forfatterne

 • Bruk kunnskapsbaserte metoder, måleskalaer og instrumenter. Det er spesielt viktig å vite hva man vil måle og at undersøkelsen er basert på en teori.
 • Legg også stor vekt på fasen med tilbakemelding og diskusjon med de ansatte. Denne fasen får ofte for lite oppmerksomhet, men er kritisk for å få gode resultater.
 • Det er viktig at ledere på alle nivåer engasjerer seg i undersøkelsen og at de ansattes representanter blir involvert i prosessen.
 • Tenk på dere selv, og legg lite vekt på å sammenligne dere med andre (benchmarking).
 • Ikke bruk medarbeiderundersøkelsen til å løse konflikter og problemer på arbeidsplassen.
 • Sørg for at undersøkelsen dekker kravene i arbeidsmiljøloven og annet lov- og avtaleverk.
 • I små virksomheter er gjerne kvalitative metoder, i form av intervjuer og gruppeprosesser, det beste. Men slike metoder krever også kompetanse og ressurser.

Les mer

idebanken

Kartlegging av arbeidsmiljø

Kartlegging som er godt planlagt og gjennomført, kan bidra til en felles forståelse av arbeidsmiljøet. Dette letter oppstarten i et sykefraværs- og HMS-arbeid. Se ikke bare etter negative faktorer, se også etter positive nærværsfaktorer og bygg videre på dem.