Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Friske gravide har mye å tjene på å stå i jobb. Mange arbeidsgivere tar fra dem denne retten når de ikke tilrettelegger arbeidsplassen godt nok. Da blir det feil å peke på de gravide som "problemet". Det er det arbeidslivet som er.

Solveig Waaler er IA-rådgiver og har i mange år vært opptatt av situasjonen for gravide arbeidstakere. Hun er normalt en blid og lavmælt dame med trøndersk aksent og uten større fakter. Men når favoritt-temaet kommer opp står vi plutselig foran en gnistrende og engasjert syttitalls-rødstrømpe:

– Norge trenger de unge kvinnenes arbeidskraft. Som samfunn trenger vi de barna de gir oss. De er dobbelt verdiskapende! Nå må arbeidslivet bidra mer til å forvalte disse verdiene, er hennes budskap.

Handler om likestilling

Waaler understreker at tilrettelegging for gravide er et spørsmål om likestilling i arbeidslivet.

– De unge kvinnene som sykmelder seg unødvendig og for tidlig, skjønner ofte ikke hva de taper. Altfor mange velger sykmelding når arbeidsgiver ikke legger til rette. De gravide kommer arbeidsgiver til unnsetning. I stedet burde det være omvendt. Når kvinnene taper går likestillingen i feil retning, mener hun.

En felle

Tidlig sykmelding får ofte uheldige følger. Kvinner som blir hjemmeværende tar gjerne mer av arbeidet i hjemmet. Da kan mennene jobbe lengre dager og spe på økonomien. Det betyr at kvinnene stagnerer i yrkeslivet, mens mennene får opprykk. Blir det flere svangerskap er det lett å komme inn i vaner som er vanskelige å endre. Paret er på vei inn i et tradisjonelt kjønnsrollemønster.

Waaler drar på smilebåndet når hun tenker på de unge mødrene:

– De ler litt av meg, vet du. De tenker ikke på at å havne i det sporet påvirker pensjonsgrunnlaget og hele lønnsutviklingen deres. De unge er ikke akkurat rødstrømper, nei, sier hun.

 De tenker litt for kortsiktig. Arbeidsgiverne må skjønne ansvaret sitt i slike situasjoner.

Mer rom for gravide

Arbeidsplassen skal være likestilt og tilrettelagt for alle: for menn, kvinner og også gravide kvinner med normale svangerskapsplager. Det betyr at arbeidsgiverne er nødt til å sette av midler til tilrettelegging.

– Det er utrolig merkelig at det å få gravide medarbeidere kommer som en stor overraskelse hver gang. Men det skal sies: Mange arbeidsgivere har blitt flinkere de siste årene. De er flinkere enn før både til å planlegge og tilrettelegge for gravide, understreker hun.

Usynliggjør ansvaret

Å fokusere ensidig på den gravides situasjon, blir feil ifølge Waaler Da blir de gravide «problemet» og ikke arbeidslivet og arbeidsplassen der utfordringene ligger.

– Skal arbeidstakere være i jobb under svangerskapet, må arbeidsforholdene være tilrettelagt for det. Å sykemelde kvinnene er å usynliggjøre dem på arbeidsplassen. Da blir arbeidsgivers ansvar også usynlig, påpeker Waaler.

 Men arbeidsgiver har ansvaret og de har et samfunnsansvar. Derfor må de strekke seg langt. Kvinnene skal ikke tape på å gi oss barn for fremtidas arbeidsliv, understreker hun.