Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ordene tilhører konsulent og foredragsholder Annar Aasheim. Føler du deg nødvendig, blir du sjelden syk, hevder han.

Aasheim forvalter ideene til teolog, konsulent og mange års samlivsterapeut på Modum Bad, David Kvæbek (se egen sak). Selv har Aasheim 20 års erfaring med lederutvikling og prosjektledelse.

Såret selvfølelse

Ifølge Aasheim har vi tre sykdomsepidemier i dagens arbeidsliv: Fysiske skader, uklok omgang med mat og drikke og såret selvfølelse. Det er likevel det siste som forekommer oftest.

– Det viktigste er å bli sett og hørt. Vi må styrke hverandres selvfølelse, samtidig som vi ikke sårer den. Vi må ta hverandre på alvor, sier han engasjert. – Bedrifter som greier å redusere sykefraværet har klart å iverksette tiltak som stimulerer selvfølelsen.

Dette er imidlertid ikke bare leders ansvar. Aasheim poengterer også betydningen av gode kollegaer og et godt arbeidsfellesskap.

– Den viktigste psykologen er din arbeidskollega, hevder han. – Vi må alle lære å gi konstruktive tilbakemeldinger, også om negative ting, slik at kollegaen kan øke sine evner og nå sine mål lettere.

Å vokse i jobben

Aasheim understreker videre at jobben kan stimulere selvfølelsen positivt. Dette gjelder spesielt ved sykmelding.

– Den sykmeldte må få oppgaver som har en verdi i seg selv, og som stimulerer hans selvfølelse, sier han. - Man må få mulighet til å vokse i jobben og gjøre et godt arbeid.

Ifølge Aasheim er det avgjørende at arbeidsforholdene er tilrettelagt for å kunne engasjere seg. Som eksempler trekker han fram faktorer som avklarte forventninger, dialog, rettferdig behandling og fravær av detaljstyring.

Myndiggjøring og eierskap

Dersom medarbeidere føler seg viktige skaper det eierskap, noe som igjen stimulerer ansvarsfølelsen og gir lønnsomme bedrifter.

– Det at vi betyr noe, at vi er viktige og utgjør en forskjell, styrer alle våre prioriteringer og dermed våre handlinger og prestasjoner, avslutter Aasheim.

Regler for myndiggjort kritikk

Aasheims og Kompetanseunion AS har utarbeidet et hefte som bl.a. inkluderer noen regler for myndiggjort kritikk. Med myndiggjort kritikk menes informasjon som blir gitt til en person slik at han kan øke sine evner, og nå sine mål lettere. Her er noen enkle regler (utfyllende kommentarer på side 9 i heftet under). Kritikken skal:

  • Være beskrivende og ikke vurderende
  • Være så konkret og målbar som mulig
  • Rettes mot noe som er mulig å endre
  • Være rettet mot giverens og mottakerens behov
  • Helst kunne bekreftes av andre
  • Unngå ord som ”alltid” og ”aldri”
  • Dobbelsjekk dine motiver