Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– Jobbengasjement kan være et godt mål på arbeidsrelatert helse og bør legges mer vekt på, mener Steffen Torp, professorstipendiat ved Høgskolen i Vestfold. Sammen med fire andre forskere viser han i en ny studie at graden av engasjement kan forutsi forekomst av mentale helseplager.

Det meste av forskningen på arbeidsmiljø og helse har handlet om risikofaktorer og det som kan føre til sykdom. En langt mindre andel søker svar på hva som gir god helse på jobben, dvs. at helse defineres som noe annet enn kun fravær av sykdom.  

Engasjementet påvirkes av forholdene på jobben

I undersøkelsen har forskerne sett på hva som fører til jobbengasjement og om engasjement kan påvirke graden av depressive følelser. Svaret de fant var at engasjement skapes når arbeidet er tilrettelagt med tilstrekkelige ressurser, de ansatte har god kontroll med oppgavene og de opplever støtte fra kolleger. Når disse punktene er på plass vil høye krav i arbeidet ikke være belastende og skadelig, men heller styrke engasjementet og helsen ytterligere.

Annerledes er det når kravene er høye og de ansatte har for liten egenkontroll og for små ressurser. Da vil flere svare at de har symptomer på depresjon.  

Mindre depresjon

Undersøkelsen viser at høyt engasjerte arbeidstakere hadde langt færre symptomer på depresjon enn arbeidstakere som var lite engasjert på jobben. At dårlig arbeidsmiljø har betydning for mentale helseplager er vist i mange tidligere studier, men at denne negative effekten i stor grad skyldes lavt jobbengasjement er tidligere ikke vist blant norske arbeidstakere, hevder Torp.

Dette gir jobben

Det meste, både på og utenfor jobben, kan påvirke helsen.

– Ofte handler det om livsstil og sykdom, og om individuelle forhold slik vi kjenner dem fra utallige oppslag i media, sier Torp.

– Når vi skal finne ut hvordan nettopp jobben påvirker helsen er det viktig at vi ikke måler mange av disse andre forholdene. Jobbengasjement er i denne sammenhengen spesielt interessant. Det påvirker helsen i positiv forstand og endrer seg etter forholdene på jobben.

Mer oppmerksomhet på engasjement

Undersøkelsen viser at arbeidsmiljøet påvirker inntil tretti prosent av engasjementet blant de ansatte. Fordi en så stor andel av engasjementet er knyttet til jobben burde bedrifter ha langt større oppmerksomhet på det som kan øke engasjementet. Torp peker på at HR-folk lenge har vært oppmerksom på sammenhengen, men mest med tanke på å øke produksjonen. I følge Torp er det fornuftig av bedrifter  å bruke engasjement også som et mål på arbeidsrelatert helse eller velvære. Helse er noe som berører ansatte direkte og som de har interesse av. Når dette blir et sentralt perspektiv vil bedriften lettere ivareta de menneskelige sidene ved produksjonen, mener han.

Utfordrer partene

Oppmerksomhet på risikofaktorer er nødvendig og riktig. Torp anbefaler likevel at personell som jobber med helse, miljø og sikkerhet bør ha mer oppmerksomhet på de helsefremmende sidene og se jobbengasjement i dette perspektivet.

– Med det helsefremmende langt fremme i bevisstheten vil den daglige oppmerksomheten på produksjon og økonomi komme i en langt bedre balanse, til nytte for alle parter, sier han.

Undersøkelsen

  • Artikkelen Work engagement: A practical measure for workplace health promotion? er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Health Promotion International.
  • Spørreundersøkelsen bygger på 605 svar