Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– Det er veldig normalt å ikke få til ting. Det er et godt utgangspunkt for å lære av hverandre og skape økt mestring, sier AFI-forsker Helge Svare. Sammen med forskerkollega Lars Klemsdal har han utarbeidet en håndbok for mestringsgrupper.

En mestringsgruppe er en liten gruppe av kollegaer som sammen får anledning til å prate om utfordringer på arbeidsplassen. I oppstartsfasen ledes gruppen av en gruppeleder (en fasilitator) som hjelper dialogen i gang. 

En møteplass for refleksjon

– Et gruppemøte begynner med at deltakerne tar frem selvopplevde episoder fra jobben som de ikke fikk helt til, sier Svare.  – Ved å fortelle om en konkret situasjon i gruppen får medarbeideren reflektert over hva han selv gjorde, i tillegg til at kollegaene bidrar med spørsmål og egne erfaringer. På den måten får man snakket ut sammen om felles utfordringer, og dermed lærer man av hverandre, fortsetter han.

Erfaringene viser at det å drøfte ulike problemstillinger man har vært utsatt for, ofte skaper økt mestringsfølelse hos den enkelte. I mange tilfeller kan kollegaer bekrefte at det man gjorde faktisk var bra, selv om man i utgangspunktet var usikker på det.   

Nye mestringsstrategier

Forskerne fra AFI har prøvd ut metoden blant vekterne i sikkerhetskontrollen på Gardemoen hovedflyplass. Mestringsgruppene møttes seks ganger med 14 dagers mellomrom. Dette ga deltakerne mulighet til å prøve ut nye arbeidsmåter og tilnærminger i praksis for så å drøfte det i plenum i etterkant. Slik opparbeidet vekterne seg et gjennomtenkt og felles repertoar av mestringsstrategier i sin arbeidshverdag.

Praktisk læring

– Dette er en læring som er veldig praktisk, og der utfordringer blir en kilde til mestring, sier Svare. – Erfaringene fra dette prosjektet er så positive at jeg vil oppfordre alle til å sette i gang kollegaveiledning. Slik kan man få gode sirkler av sosial støtte og økt mestring på arbeidsplassen. Men det er viktig at en fasilitator setter i gang gruppene og skaper en god samtalekultur, avslutter han.

Håndboka er selvforklarende og kan ifølge Svare benyttes i alle servicenæringer.

Helge Svare er selv behjelpelig for de som ønsker å starte kollegaveiledning basert på håndboka: [email protected]

Ideen bak mestringsgruppa – kort fortalt

  • I gruppa tar du opp utfordrende episoder du har opplevd i jobben – eller andre episoder du gjerne vil diskutere.
  • Du og de andre i gruppa undersøker dem sammen.
  • Sammen diskuterer dere hva som ble gjort bra, og hva som kunne vært gjort bedre
  • Dere lærer av hverandre ...
  • ... og får mulighet til å mestre jobben bedre
  • Alt som sies i gruppa, er fortrolig