Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Engasjerte medarbeidere opplever jobben som berikende og meningsfull. Det er bra for kunder og brukere og det er bra for dem selv. – Å skape gode forutsetninger for engasjement, er lederens viktigste oppgave, sier professor Stefan Tengblad ved Högskolan i Skövde.

Stefan Tengblad er forsker på medarbeiderskap. Nå er han i Oslo i anledning en konferanse om emnet. Fortsatt oppglødd etter innlegget for et lydhørt publikum, møter vi ham rundt et ståbord og en kopp kaffe.

– Medarbeiderskap handler om å skape et positivt arbeidsmiljø, forteller Tengblad.

– Å ha muligheter til å utvikle seg i arbeidet, få stolthet og kjenne seg nyttig. Det er det som er avgjørende. Å involvere og skape dialog er derfor viktig i medarbeiderskap som metode, sier han.

Jordnær og helhetlig

Medarbeiderskap handler om hvordan medarbeiderne bør opptre og fungere sammen, og hvordan de forholder seg til oppdraget på arbeidsplassen. Medarbeiderskap har en direkte parallell til lederskap og hvordan gode ledere bør arbeide. Den største forskjellen mellom de to områdene er stablene av forskningslitteratur. Den om lederskap er skyhøy, den om medarbeiderskap er ganske beskjeden ennå. Det ønsker Tengblad å gjøre noe med, og han er allerede en ledende forsker på området.

– Styrken ved denne metoden er at den er praksisnær og har en helhetlig filosofi. Dette skiller den fra andre, liknende tilnærminger, hevder Tengblad.

Økt bruk

Stefan Tengblad forteller at medarbeiderskap som metode brukes mer og mer både i Sverige og i Norge. I tillegg jobber mange virksomheter i samme retning gjennom god målstyring og et coachende og støttende lederskap. Professoren mener behovet for metoden vil bli større fremover:

– Vi antar at arbeidslivet blir enda mer komplekst. Dermed blir også samspillet i organisasjonene mer avgjørende. Vi ser på arbeid som samhandling mellom sosiale personer og ikke bare det å utføre enkeltvise arbeidsoppgaver. Arbeidsgrupper og medarbeidere som tar ansvar blir den store forskjellen på effektive og mindre effektive virksomheter. De som satser på sjefer som dirigerer og bestemmer det meste, vil ikke lykkes. Derfor er godt medarbeiderskap godt for arbeidsmiljøet, det gir gode resultater og det er godt for helsen.

Skap forutsetninger

Tengblads enkle råd til ledere er å tenke over hvordan de skaper forutsetninger for at medarbeiderne sammen kan prestere godt på arbeidsplassen.

– Det avgjørende er engasjerte medarbeidere som er opptatt av kundenes og brukernes behov. Men de må ha ledere som lytter og gir dem handlingsrom. Og de må ha gode og moderne verktøy, sier Tengblad.  

 

Medarbeiderskap

Stefan Tengblad

  • Professor ved Högskolan i Skövde
  • Forsker på medarbeiderskap
  • Nylig publisert: Tengblad, S (Ed.) (2012) The Work of Managers: Towards a Practice Theory of Management. Oxford University Press.