Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En ny dansk undersøkelse viser at mobbing er utbredt på arbeidsplassene. Fagekspert Ståle Einarsen sier at situasjonen i Norge trolig ikke er særlig annerledes.

Organisasjonen Personalchefer i Danmark står bak undersøkelsen og oppfordrer virksomhetene til å ta tak i problemet.Nesten 50 prosent av de spurte har opplevd at en medarbeider eller en leder har blitt mobbet.

– Dette er ganske nedslående tall, sier Mette Nørlem , næringsjuridisk rådgiver i organisasjonen. – Dette betyr at hver annen person kjenner noen som har fått ødelagt eller forverret arbeidslivet sitt. Tallene viser med all tydelighet at dette er et tema vi bør ha oppmerksomhet på, mener Nørlem.

I undersøkelsen svarer bare 29 prosent av virksomhetene at de har en egen politikk mot mobbing.

– En slik politikk er et godt sted å starte hvis man vil bli kvitt mobbing og forbedre arbeidsmiljøet. Med en mobbepolitikk i hånden er det lettere å ta opp dette temaet som ellers gjerne er tabubelagt, sier Nørlem. – En politikken vil også være et verktøy som kan brukes for å gripe inn overfor mobbere, sier hun.

Fagekspert Ståle Einarsen svarer

Idébanken har snakket med professor og fagekspert Ståle Einarsen fra Universitetet i Bergen om den danske undersøkelsen.

I den danske undersøkelsen svarer nesten femti prosent at de har opplevd at medarbeidere eller ledere har blitt mobbet. Hva vet vi om dette i Norge?
Vi vet at det er 13% av norske arbeidstakere som oppgir at de for tiden kjenner til andre som mobbes på jobben. Vi har ingen data på hvor mange som en eller annen gang i livet har opplevd at andre er blitt mobbet. Men, man skulle jo tro at det også ligger i nærheten av de danske.

29% av virksomhetene har laget en anti mobbepolitikk. Undersøkelsen er blant medlemsbedrifter, så situasjonen ellers i Danmark kan kanskje være andreledes. Vet vi noe om dette i Norge?
I Norge vet vi ikke hvor mange virksomheter som har policy mot mobbing. Det er nok ikke 29%. Men, mange virksomheter jobber for tiden med dette. Arbeidstilsynet er for tiden i gang med å gi pålegg om dette til mange virksomheter.

Anti mobbekampanjen "Jobbing uten mobbing" ga temaet oppmerksomhet for noen år siden. Hvordan er det nå, hva er de positive sidene og hva vil du si er utfordringene?
Dette spørsmålet er omfattende. Det er fortsatt oppmerksomhet rundt temaet, men ikke så mye som i perioden 2005-2007. Utfordringen nå er å få til skikkelige tiltak i virksomhetene i forhold til å håndtere enkeltsaker, det vil si skikkelige prosedyrer og policier. Det arbeider vi mye med. Ellers er det positivt at vi har mye mindre mobbing nå enn vi hadde for 20 år siden.

Råd til ledere

Mye kan gjøres for å forebygge mobbing på arbeidsplassen. Følgende råd til ledere er hentet fra Idébankens temahefte "Mobbing i arbeidslivet", som du kan laste ned eller bestille i menyen til høyre:

 • Marker tydelig grenser ved uakseptabel oppførsel i det daglige.
 • Påse at du selv og andre ledere har kompetanse til å håndtere irettesetting og vanskelige personalsamtaler på en god måte.
 • Ha rutiner som sørger for at alle får den informasjonen de skal ha.
 • Ha rutiner for hvordan konflikter skal håndteres.
 • Påse at du selv, andre ledere, verneombud og tillitsvalgte har kompetanse i konflikthåndtering og kunnskap om mobbing.
 • Overhold taushetsplikten om personlige forhold hos arbeidstakerne, men ikke ta imot anonyme klager om mobbing.
 • Unngå negativ omtale av ansatte og andre ledere og ta problemet opp med den det gjelder.
 • Hold diskusjoner på et saklig nivå og ikke godta personangrep eller latterliggjøring.
 • Sørg for å ha et forum der arbeidsmiljø og saker om arbeidet kan diskuteres åpent, og der uenighet kan uttrykkes og drøftes på en respektfull måte.
 • Sett det psykososiale arbeidsmiljøet på dagsordenen og inkluder mobbing som tema på avdelingens HMS-dager eller ved andre interne møter.
 • Jobb systematisk med helse, miljø og sikkerhet og kartlegg det psykososiale arbeidsmiljøet med jevne mellom rom for å overvåke at arbeidsmiljøet er godt.