Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– Det finnes ingen oppskrift på hvordan en arbeidsplass kan bli mer helsefremmende, sier Liv Hanson Ausland ved Høgskolen i Vestfold. – Hver bedrift må finne sin egen vei. Ofte er utforskingen viktigere enn løsningen.

Ausland har forsket på helsefremmende arbeid i flere år.
– Det handler om å øke kontrollen over faktorer som påvirker helsen, sier hun. Reell deltakelse, og mulighet for innflytelse på forhold som oppleves viktig for den enkelte, er sentralt for å oppnå dette.

Hovedfokus er rettet  mot positive faktorer som bidrar til å vedlikeholde og fremme helse i form av overskudd og mestringsevne. En fellesnevner for disse faktorene er at de bidrar til en opplevelse av arbeidssituasjonen som meningsfull, forståelig og håndterbar.

Mer enn frukt og grønt

Det handler om mer grunnleggende forhold enn fruktkurv og muligheter for fysisk aktivitet på jobben.
– Slike tiltak er positive, men poenget er at ansatte og ledere i tillegg bør tenke bredere og mer prinsipielt. Det helsefremmende perspektivet bør ideelt sett gjennomsyre bedriften og ivaretas i for eksempel planlegging, organisering, beslutningsprosesser og kompetanseutvikling. Slike forhold påvirker den mer langsiktige helsetilstanden blant de ansatte.

Se stort på det!

Helse påvirkes av faktorer på mange ulike områder og nivåer i samfunnet, og det som skjer på arbeidsplassen er ikke alene bestemmende for de ansattes helse.
– Det er ikke alt bedriftene har mulighet til å påvirke direkte, men de har likevel en viktig rolle. Å jobbe aktivt for å skape mest mulig helsefremmende arbeidsplasser er å ta bedriftenes samfunnsansvar på alvor, sier Ausland.

Utforsk mulighetene!

Hva som kan bidra til å vedlikeholde og bedre helse på den enkelte arbeidsplass vil variere. Ausland anbefaler at dette utforskes lokalt gjennom bred involvering av de ansatte. En mulig start på prosessen kan være at ledelse og ansatte sammen reflekterer over spørsmål som for eksempel:

  • hva legger vi i begrepet helse?
  • hva bidrar til å vedlikeholde og bedre helse på vår arbeidsplass?
  • hva bidrar til å gjøre arbeidssituasjonen meningsfull, forståelig og håndterbar?
  • eller rett og slett: hva er en god dag på jobben?

Dette vil bidra til økt bevissthet om hva helse er og hva som kan bidra til en bevegelse mot bedre helse blant de ansatte.
– Det sentrale spørsmålet i det daglige er egentlig: Hva vil det si å arbeide helsefremmende, for deg og meg og for oss? sier Ausland.

Helsefremmende arbeidsplasser er meningsfylte, forståelige og håndterbare:

  • Mulighet for reell medbestemmelse, gode relasjoner til leder og kollegaer, personlig utvikling og læring, og motiverende mål og oppgaver er eksempler på faktorer som kan bidra til en meningsfylt arbeidssituasjon.
  • Oversikt over bedriften som helhet, klare roller og oppgaver, tilbakemeldinger og nødvendig informasjon kan bidra til en forståelig arbeidssituasjon.
  • Tydelige rammer, nødvendig kompetanse, ferdigheter, gode redskaper, påvirkningsmuligheter og støtte bidrar til at arbeidssituasjonen oppleves som håndterbar.