Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) er en strategi for å skape ønskede endringer og bygge konstruktive løsninger i forholdet mellom mennesker. Den overordnede hensikten med LØFT er å skape vekst og arbeidsglede gjennom å styrke folks løsnings­kompetanse, kvaliteter og kloke grep.

Det blir mer av det du snakker om – løsningssnakk framfor problemsnakk

Problemer vil lett forsterkes dersom vi bruker et problem­orientert språk. Så i stedet for å analysere problemer, oversetter vi problemer til ønskemål, og vi gir oppmerksomhet til hva vi, tross problemene, gjør som fungerer godt.

Kjernen i LØFT-metoden

Det sentrale i LØFT er at atferd som gis oppmerksomhet, har en tendens til å gjenta seg. Man er derfor bedre tjent med å konsen­trere seg om:

  • det man ønsker, snarere enn det man ikke ønsker.
  • det man vil ha mer av, fremfor det man vil ha mindre av.
  • å finne ut hva mennesker gjør som virker, i stedet for det som ikke virker.

Når man blir klar over hva man gjør som har god effekt og hvilke evner og talenter man tar i bruk for å få dette til blir det mer av slike handlinger og kvaliteter.

Jakten på årsaksforklaringer

En tradisjonell idé er at arbeids­miljøproblemer må identifiseres og analyseres før tiltak kan iverksettes. En slik diagnostisk tilnærming kan lett bidra til å forsterke de problemene man ønsker å løse. I det øyeblikk man får avdekket et arbeidsmiljø­problem, starter jakten på årsaks­forklaringer. Ikke sjelden blir det utpekt syndebukker. Onde sirkler av forsvar og motangrep oppstår. Slike prosesser er lite endrings­fremmende.

Kartlegg i stedet løsningsmønstre og nøkler til løsninger

I LØFT er ideen at man ikke trenger å forstå eller kartlegge problemene for å løse dem. Det eneste man trenger å beskrive er løsningsmønstre eller nøklene til løsninger.

Løsningsmønstre defineres og identifiseres som:

  • Kjeder av hendelser og hand­linger som foregår over tid når problemene er løst og aktørene har fått sine ønskemål oppfylt 
  • Konkretisering av hva som er annerledes når problemene er løst, og hva aktørene gjør.

Nøkler til løsninger refererer til de første små, men utslagsgivende handlinger eller hendelser som bidrar til å skape åpninger i en låst situasjon. Små endringer kan utløse større endringer.

Gå på jakt etter partenes kloke grep!

En sentral idé i LØFT er at organisasjoner er i kontinuerlig bevegelse, og at det alltid er mulig å finne variasjon i et tilsynelatende fastlåst mønster. Problemene er ikke like store hele tida. Når folk forteller om sine problemer, forteller de som oftest doble historier. De forteller både om problemene, og hva de har gjort for å takle problemene. De forteller både om problemene og om situasjoner hvor problemene var mindre og ting fungerte bedre. Tanken er at aktørene i slike situasjoner gjør noe som er hensiktsmessig og mer løsnings­fremmende enn ellers. Det er viktig å få tak i slike grep, slik at man blir seg bevisst egne løsningsstrat­egier. En slik bevisstgjøring kan bidra til å videreutvikle løsnings­strategier og virksomme grep.

Antakelsen er at ønsket endring skjer raskere ved å lete etter og granske det som virker, enn å finne ut hva som ikke virker. I stedet for å se etter det som er feil og rette opp dette, leter man etter det som er riktig, for å finne ut hvordan man kan utnytte dette videre. Tanken er at samtaler om hva som kjenne tegner løsnings­fremmende handlinger, bidrar raskere til løsninger enn samtaler om problematferd.

Finn ut hvilken framtid du ønsker å skape!

En annen idé er at problemer er frustrerte drømmer, og at det på "baksiden" av hvert problem ligger en drøm eller etter ønske om en forandring. Det er nyttigere å snakke i detalj om hva som skjer når drømmen er oppfylt og problemene løst, enn å snakke om problemene. Jo mer detaljert og levende man skisserer sine ønsker og håp for framtida, desto klarere ser man for seg hvilke hendelser og handlinger som realiserer drømmen. Gjennom dette blir man også klar over hva man selv gjør mer av og annerledes. Økt oppmerksomhet mot egne handlinger i en ønsket situasjon øker sannsynligheten for at man begynner å handle slik umiddelbart.

Litteratur om LØFT

  • Gro Johnsrud Langslet: «LØFT.  Løsningsfokusert tilnærming til  organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling  og konfliktløsning» (Gyldendal Akadem­ isk, 1999)
  • Gro Johnsrud Langslet: «LØFT for  ledere. Løsningsfokusert tilnærming til  typiske ledelsesutfordringer» (Gylden­ dal Akademisk, 2002).
  • Gro Johnsrud Langslet: «Gi hverdagen  et LØFT» (Gyldendal, 2004)

 

Forfatter: Gro Johnsrud Langslet