Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ledere som bruker ordet "sammen" får mer motiverte ansatte. Forskning viser at ansatte gjør en bedre jobb og blir mindre slitne når de føler seg som en del av et team.

Mennesker er sosiale vesener som har det best når de tilhører en gruppe. Som oftest har avdelinger og team i organisasjonen like mål, men på tross av dette kjenner mange seg ensomme i sin arbeidshverdag. Det skriver Heidi Grant Halvorson som jobber ved Columbia University.

Ny forskning

Hun mener at det ligger et stort potensial i en bedre teamfølelse på arbeidsplassen og viser til en studie fra Standford University. Her fant forskere ut at medarbeidere har behov for en følelse av å jobbe sammen i en gruppe, selv om de teknisk sett ikke gjør det. For å lykkes skal man som leder rett og slett bli flinkere til å bruke ordet ”sammen”. Følelsen av at man jobber sammen har nemlig vist seg å gi økt motivasjon. Da særlig den type motivasjon som kombinerer interesse, glede og engasjement, som igjen gir gode resultater.

Ord som endrer

I studiet Halvorson viser til fikk deltagerne først møtes i små grupper for så å skilles og løse vanskelige oppgaver på egenhånd. Deltagerne i den ene gruppeen fikk høre at de jobbet med oppgaven sammen med andre, selv om de satt i separate rom. De ville også på et tidspunkt enten gi eller ta imot tips fra andre i gruppen for å løse oppgaven. Den andre gruppen fikk ikke høre noe om å jobbe sammen, og tipset de enten ga eller fikk var til eller fra forskere.

Ordet ”sammen” viste seg å ha stor effekt. De i gruppen som fikk følelsen av å høre til et team jobbet 48 prosent lengre, løste flere oppgaver riktig og husket det de hadde gjort bedre. De kjente seg også mindre slitne av arbeidsoppgavene.

Signaliserer belønning

Ordet ”sammen” gir et sterkt sosialt signal til hjernen, mener Heidi Grant Halvorson. Det fungerer som en belønning fordi det gir signaler om tilhørighet, at man er sammensveiset med andre og at du kan stole på at de som jobber sammen med deg jobber mot samme mål. Ledere burde altså bruke dette ordet langt mer enn de gjør. Det vil være en påminnelse om at medarbeiderne ikke er alene og dermed motivere dem slik at de kan prestere sitt beste, skriver Halvorson.