Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Her er alle debattene om arbeidsmiljø, sykefravær og inkludering.

Hvert år samles politikere, fagfolk og andre i Arendal for å drøfte situasjonen og løsninger for samfunnet vårt. I år er det flere interessante arrangement om inkluderende arbeidsliv, og mange av disse blir kringkastet digitalt. Det gir alle en mulighet til å delta, selv om du ikke er på Arendalsuka.  

Så, dersom du vil holde deg oppdatert på debatter om arbeidsmiljø, sykefravær og inkludering anbefaler vi deg å sjekke ut programmet her! 

NB: Strømmingen av arrangementene finner du på sidene som det er lenket til under hvert arrangement. 

Mandag 15. august 

10:30 - 11:45: Framtidens arbeidsliv: Hvem skal jobbe og hvor lenge? (NAV)

Hvordan og hvor lenge bør vi jobbe i framtiden, og hvordan kan de som i dag står utenfor arbeidslivet inkluderes? 

14:30 – 15:25: Hvordan kan et godt partssamarbeid bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær? (KS) 

Presentasjon av resultater fra IA-Bransjeprogram sykehjem og barnehage, og debatt om hvordan vi bør jobbe med arbeidsmiljø og sykefraværsarbeid fremover.  

Tirsdag 16. august 

11:30 – 12:00: Fremtidens arbeidsliv er hybrid (EY)
Teknologien åpner både muligheter og dilemma for arbeidslivet. Hvordan skal vi organisere arbeidsplassene best mulig fremover? 

13:30 – 14:00: Det lekker i begge ender – Hvordan sikre fremtidens velferdsstat? (Storebrand)
Hvordan tilrettelegger vi for et inkluderende arbeidsliv? Hvem har ansvaret for dette? 

Onsdag 17. august  

11:00 - 12:10: Arbeidslivets toppmøte 
Debatt mellom lederne i de to store hovedsammenslutningene, og flere tematiske diskusjoner. 

11:30 - 15:00: Sosial bærekraft i praksis: Et likestilt arbeidsliv-perspektiv (Likestilt arbeidsliv)
Presentasjon av sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv, eksempler på virksomheter som lykkes og paneldebatt. 

12:00 - 13:30: Arbeidsmiljø og kunnskap – fra forskning til praksis (STAMI)
Forskere fra STAMI forteller hvordan deres forskning bidrar til å forebygge sykefravær og frafall fra arbeidslivet. 

14:00 - 14:25: Lansering av NHO Arbeidsmiljøbarometer (NHO)
Hva mener arbeidsgiverne om partssamarbeid, hjemmekontor og samarbeidet med myndighetene på arbeidsmiljøområdet?

14.30 - 15.15: Partssamarbeid som nøkkel til suksess (LO og NHO)
GE Healthcare bruker gamification aktivt i organisasjonsutvikling og får bedre arbeidsmiljø og lavere fravær. I dette arrangementet får du innblikk i partssamarbeid i praksis.

14:30 - 15:30: Fra utenforskap til jobb i kommunal sektor – kan det gjøres enklere? (KS)  
Presentasjon av erfaringer fra inkluderende kommuner, og samtale mellom politiske beslutningstakere og representanter for partene i arbeidslivet. 

16:00 – 17:00: Hvordan lykkes med å skape et bærekraftig arbeidsliv? (STAMI)
Arbeidsmiljøet har lenge vært et norsk konkurransefortrinn. Hvordan kan vi bruke det til å påvirke samfunnsutviklingen i en bærekraftig retning? 

18:30 – 19.30: Det inkluderende arbeidslivet – alder ingen hindring? (Standard Norge)
Verdifull erfaring og kompetanse går tapt når eldre forlater arbeidslivet for tidlig. Hvordan kan vi bruker den ressursen eldre er på en smartere og mer samfunnsnyttig måte?

Torsdag 18. august 

08:00 - 09.00: Kan arbeid gi helse, og helse gi arbeid? (NHO) 
Hvordan kan sterkere samhandling mellom helsesektoren, NAV og arbeidsgivere redusere barrierer og gi rom for økt arbeidsdeltagelse?

09:30 - 10:00: Forskere har funnet den skjulte årsaken til 30-40% av sykefraværet i offentlig førstelinje. Hva nå? (KLP)
Emosjonelle belastninger som følger av å jobbe med mennesker er en viktig årsak til sykefravær. Når skal vi begynne å gjøre noe med det? 

10:00 - 11:00: Vold, trusler og trakassering er en del av arbeidshverdagen for mange. Hva kan vi gjøre med det? (UNIO)
Lærere, sykepleiere og politi opplever vold, trusler og trakassering i arbeidshverdagen. UNIO tar debatten om hva vi skal gjøre med det. 

10:00 – 11:00: Ung – ingen diagnose (Arbeid & inkludering m.fl)
120.000 under 30 år står utenfor arbeid, utdanning og opplæring. Hva kan vi gjøre for å få til varige endringer? 

10:00 – 11:00: Psykmeldt, hva nå? (Fontenehuset Norge)
Hvordan kan nytenking rundt psykemelding hindre at folk ramler utenfor arbeidslivet? 

18:30 – 19:30: Work-life balance og selvledelse (UIA m.fl)
Vi har store forventninger til oss selv – jobb, hjem, fritid og deg selv. Hvordan finne balansen og få et godt liv? 

20.00 – 21.00: Tatt av Teams – teknologiens påvirkning på skillet mellom arbeid og fritid (UIA)
Er det slik at arbeidstakere ønsker klare skiller mellom jobb og fritid, eller ønsker man mer fleksibilitet? Hvor går grensen mellom jobb og fritid og hvem setter den?  

Fredag 19. august 

12:00 - 12:45: Ungdommens bystyre møter det organiserte arbeidslivet 
Hvilke forventninger har ungdom til arbeidslivet og ordnede forhold? 

God fornøyelse! 

Er det aktuelle arrangement du mener burde vært med på listen? Send oss en e-post.

 

Dette er Arendalsuka

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Rundt 1000 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år.

Hold deg oppdatert på hjemmesidene til Arendalsuka.