Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

De har helsefaglig utdanning, oversikt over tekniske løsninger og de har lang erfaring med hva som virker. Denne sjeldne kombinasjonen finner du på hjelpemiddelsentralen.

– Vi kunne gjerne hete tilretteleggingssentralen. Det hadde kanskje beskrevet like godt hva vi driver med, sier Tor Magne Storbæk , avdelingsleder ved NAV Hjelpemiddelsentral.

Han sikter til at det ikke er hjelpemidlene i seg selv som er poenget.

– Tilrettelegging handler om å bruke kunnskap og erfaringer til å finne gode løsninger, om det er i hjemmet eller på arbeidsplassen. Hvilke gjenstander og hjelpemidler vi ender opp med, kommer etterhvert, sier han.

Åpen for alle

Vi er på Elverum, i Terningen Arena. Bygget har nesten alt, høyskole, treningssenter, konserthus og mye, mye mer. Til høyre, rett forbi den store kantina, ligger NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark. Dørene står åpne. Det er bare å gå rett inn. Kanskje sier du oj! når du kommer innafor. Det som møter deg er en overraskende og morsom utstilling av hjelpemidler og av miljøer som vi mennesker kan havne i. Stilen er moderne. Her er det mye å undersøke nærmere.

– Jeg tror mange barn synes det er kult å komme hit. Mange voksne også, for den del, sier Håvard Lauvås, som er avdelingsdirektør.

– Vi ønsket å gjøre det så åpent som mulig. Vi vil ikke være et bortgjemt kontor og lager ett eller annet sted. Vi vil være der folk er, sier han.

Aina Skjøthaug - foto Eivind Kaasin
– Vi opplever at arbeidsgiverne er positive til å tilrettelegge, men at de ikke alltid finner de beste løsningene på egen hånd, sier Aina Skjøthaug.

Del av IA-arbeidet

Lauvås er opptatt av at hjelpemiddelsentralen skal være et aktivt virkemiddel i IA-arbeidet (inkluderende arbeidsliv).

– Mange trenger gode tilrettelegginger, noen for å beholde jobben og noen for å få en, sier han.

Rådgiverne ved hjelpemiddelsentralen opplever ofte at bedriftene venter for lenge med å ta kontakt. Enten vil arbeidsgiverne finne løsningene selv eller de kommer ikke på muligheten å spørre om råd hos hjelpemiddelsentralen.

– Av og til er det enkle løsninger som skal til. Det gjelder bare å finne dem. Det kan være vanskelig uten oversikt og erfaring, sier avdelingsleder Aina Skjøthaug.

Tor Magne Storbæk - foto - Eivind Kaasin
– Vi vil at flere kan stå lenger i jobb. Mange muligheter blir ikke prøvd, sier Tor Magne Storbæk

Tetter gapet mellom forutsetninger og krav

Skjøthaug legger en illustrasjon på bordet. Den viser et gult felt mellom to områder. På det ene området står det Personens forutsetninger og på det andre, Miljøets krav. Hun setter pekefingeren midt i det gule feltet.

– Det gjelder å tette dette gapet mellom forutsetninger og krav. Det er det vi jobber med, sier hun og legger til:

– Noen ganger handler det om å styrke personen forutsetninger for å gjøre jobben, andre ganger må vi redusere kravene. Men like ofte handler det om at smarte løsninger og tiltak fjerner gapet.

– Selv kostnader opp i flere hundre tusen kroner vil fort være tjent inn.

Tor Magne Storbæk , avdelingsleder

Kan være kostnadsfritt for bedriften

Storbæk forteller at det like gjerne kan være arbeidsgiver som hjelpemiddelsentralen som tar kostnadene med en tilrettelegging. Er det mindre ting som må på plass i en kort periode, er det naturlig at arbeidsgiver tar utgiftene. Er det derimot snakk om en varig situasjon som krever større og nødvendige investeringer, vil NAV ta regningen.

– Selv kostnader opp i flere hundre tusen kroner vil fort være tjent inn, hvis personen kan være i lønnet arbeid, sier Storbæk.

Han mener for mange mister jobben unødvendig når de får helseproblemer.

– Vi vil hjelpe til med å integrere slik at flere kan beholde eller få en jobb. Det er jo dette som er grunnlaget i IA-tanken, sier han.

Håvard Lauvås - foto Eivind Kaasin
– Vi må ha forventninger til funksjonshemmede ungdommer om at de skal i jobb. Og vi vil støtte dem på veien, sier Håvard Lauvås

På tilbudssiden

Hedmark var det første fylket der NAV begynte å praktisere aktivitetskravet etter åtte ukers sykmelding. Aktivitetskravet sier at ingen skal være hundre prosent sykmeldt hvis de kan jobbe litt og det er mulig for arbeidsgiver å tilrettelegge. Resultatet er at langt flere enn før har gradert sykmelding og trenger en tilrettelagt arbeidssituasjonen.

– Vi gir gjerne råd og veiledning til arbeidsgivere og sykmeldte som trenger faglige innspill i slike situasjoner. Det er bare å kontakte oss. Døra står åpen, sier Skjøthaug.

NAV Hjelpemiddelsentral

  • NAV Hjelpemiddelsentral tilbyr kommuner og arbeidsgivere rådgivning, veiledning, opplæring og tilrettelegging av arbeidsplassen.
  • Hjelpemiddelsentralen har tverrfaglig kompetanse innenfor en rekke helsefaglige områder og finnes i alle fylker.
  • Hjelpemiddelsentralen har teknisk kompetanse og kunnskap innenfor ulike bransjer.
  • Fagområdene er ergonomi, hørsel, syn og kognisjon/kommunikasjon/IKT
  • Tolk for hørselshemmede og døvblinde er en del av tjenestene.