Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Teknologien gjør det stadig lettere å jobbe hjemmefra. Allikevel velger de fleste å komme på kontoret hver dag. Normer og sosiale relasjoner er hovedgrunnene, skriver Kristina Trygg ved Stockholms Universitet.

– Det er store forventninger til at en skal være tilstede på kontoret. En blanding av at det ikke anses som å jobbe når du ikke er tilstede og at man ofte samarbeider i team er de viktigste grunnene til at folk tropper opp på kontoret hver dag, sier Trygg i en pressemelding.

Bygge relasjoner

Kristina_Trygg
Kristina Trygg er doktorand i kulturgeografi ved Stockholms universitet
Kristina Trygg kar skrevet en doktoravhandling i kulturgeografi der hun har sett på arbeidsvanene til ansatte ved flere byråer i Stockholm. Deltagerne er ansatt på ni ulike arbeidsplasser og jobber med PR, kommunikasjon, management, forskning og forvaltning.

Trygg forklarer at personlig kontakt er viktig når man skal bygge tillit og relasjoner til ansatte og kunder. Flere og flere jobber også sammen i team. Forskningen viser at de fleste synes det er enklere å jobbe sammen når de sitter i samme rom. Mange ønsker også å treffe sine kollegaer for å spille på hverandres idéer og for å unngå eventuelle misforståelser.

– Et høyere tempo sammen med bedre elektronisk kommunikasjon har også økt behovet for å ha kollegaer i nærheten, sier Trygg

Møter får folk til kontoret

Selv om det er lagt til rette for at ansatte skal kunne jobbe hjemmefra, er de arbeidsplassene Trygg forsket på preget av en viss møtekultur.

– Noen opererer med obligatoriske møter som krever at du er på plass. Andre har mer spontane og uformelle møter. Der møtekulturen er mer spontan, er de ansatte redd for å gå glipp av noe dersom de ikke er der det skjer, skriver Trygg.

Selv om møtekulturen varierer mellom ulike arbeidsplasser er effekten den samme: Folk er i hovedsak på kontoret.

Gir en følelse av fleksibilitet

Det er verdt å merke seg at ledelsen som regel er positive til at de ansatte kan jobbe hjemmefra en dag i uken. De ansatte selv sier at de har en fleksibel jobb med muligheter for å ha hjemmekontor. Allikevel ser vi i dette studiet at de fleste velger å være på jobben i  den normale arbeidstiden.

Normer, møter, teamwork og sosiale relasjoner bringer ansatte til kontoret

Kristina Trygg

På den ene siden har sjefens innstilling og teknologien åpnet opp for en friere arbeidsplass. På den andre siden bringer normer, møter, teamwork og sosiale relasjoner de fleste tilbake til kontoret. Man ser dessuten at denne typen fleksibilitet gjør at mange tar med jobben hjem.

Jobben glir over i fritiden

Tryggs forskning viser nemlig en noe paradoksal utvikling. Istedenfor å frigjøre tid som man slipper å bruke på reise til og fra jobb, har ny teknologi ført til at jobben tar over mer av fritiden. De som deltok i studien valgte ofte å være oppkoblet og tilgjengelige for sjefen, kollegaer og kunder etter normal arbeidstid. De opplevde det som vanskelig å skille arbeid og fritid, i og med at de ofte så på arbeid som en interesse, og ikke bare en jobb. De ønsker å holde seg oppdatert og informert om hva som skjer, selv om de ikke er på plass.

– Det er nok også en forventning fra kollegaer, sjefer og kunder at de skal være tilgjengelige etter kontortid. Det handler både om en opplevd forventning, og en reel forventning, sier Kristina Trygg avslutningsvis.