Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Framside - tillitsvalgtheftet 2016

Verktøy for å styrke tillitsvalgtes rolle i virksomhetens IA-arbeid.

Verktøy for å styrke tillitsvalgtes rolle i virksomhetens IA-arbeid.

Les på nett – bokmål
Last ned
Bestill

Omstilling

Omstilling - Bokmål - framside

En veileder for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere som ønsker å lære mer om omstilling.

En veileder for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere som ønsker å lære mer om omstilling.

Dialogspill-kort

Dialogspillkort_01

Spillkort til dialogspillet som er beskrevet i temaheftet Verktøy til gode trivselsprosesser. Benytt en kortstokk pr. gruppe av 4-8 personer. NB! Bruk gule lapper og ikke skriv direkte på kortene. Da kan de gjenbrukes mange ganger.

Spillkort til dialogspillet som er beskrevet i temaheftet Verktøy til gode trivselsprosesser. Benytt en kortstokk pr. gruppe av 4-8 personer. NB! Bruk gule lapper og ikke skriv direkte på kortene. Da kan de gjenbrukes mange ganger.

Last ned
Bestill

Verktøy til gode trivselsprosesser

Dette heftet samler aller verktøyene som hører til Idébankens serie om stress og trivsel.

Dette heftet samler aller verktøyene som hører til Idébankens serie om stress og trivsel.

Dette heftet samler aller verktøyene som hører til Idébankens serie om stress og trivsel.

Last ned
Bestill

Fra stress til trivsel

Idébankens temahefte "Fra stress til trivsel"

I dette heftet finner du informasjon om hva stress er, og hvordan alle på arbeidsplassen kan bidra til å forebygge stress og skape bedre trivsel. Heftet henvender seg til ledere og medarbeidere. Den første delen av heftet handler om stress og hvordan vi takler og forebygger stress. Den andre delen av heftet handler om hva de ulike nivåene i organisasjonen kan bidra med for å skape et godt arbeidsmiljø og redusere stress. Dette heftet danner teorigrunnlaget for resten av materiellet. Du får blant annet lese om CATS, en teori for å forstå stress. Her introduseres også begrepet IGLO, som står for Individ, Gruppe, Ledelse og Organisasjon. Alle disse nivåene må nemlig bidra hvis virksomheten skal gå fra stress til trivsel.

I dette heftet finner du informasjon om hva stress er, og hvordan alle på arbeidsplassen kan bidra til å forebygge stress og skape bedre trivsel. Heftet henvender seg til ledere og medarbeidere. Den første delen av heftet handler om stress og hvordan vi takler og forebygger stress. Den andre delen av heftet handler om hva de ulike nivåene i organisasjonen kan bidra med for å skape et godt arbeidsmiljø og redusere stress. Dette heftet danner teorigrunnlaget for resten av materiellet. Du får blant annet lese om CATS, en teori for å forstå stress. Her introduseres også begrepet IGLO, som står for Individ, Gruppe, Ledelse og Organisasjon. Alle disse nivåene må nemlig bidra hvis virksomheten skal gå fra stress til trivsel.

Les på nett
Last ned
Bestill

Gode trivselsprosesser

Idébankens temahefte "Gode trivselsprosesser"

Dette heftet henvender seg til alle som jobber med og interesserer seg for arbeidsmiljø i en virksomhet. Det gir inspirasjon til hvordan man kan gjennomføre trivselsprosesser med best mulig effekt. Et vesentlig poeng er at arbeidsmiljøundersøkelser skal forberedes godt og følges opp med tiltak.

Dette heftet henvender seg til alle som jobber med og interesserer seg for arbeidsmiljø i en virksomhet. Det gir inspirasjon til hvordan man kan gjennomføre trivselsprosesser med best mulig effekt. Et vesentlig poeng er at arbeidsmiljøundersøkelser skal forberedes godt og følges opp med tiltak.

Les på nett
Last ned
Bestill

Kort og godt om trivsel på arbeidsplassen

Folderen "Kort og godt om trivsel på arbeidsplassen"

Denne folderen er en oppsummering av Idébankens serie om stress og trivsel.

Denne folderen er en oppsummering av Idébankens serie om stress og trivsel.

Last ned
Bestill

Gravid medarbeider

Idébankens temahefte om tilrettelegging for gravide medarbeidere

Flere prosjekt i hele landet har hatt oppsiktsvekkende gode resultater med tilrettelegging for gravide medarbeidere. Gevinstene for virksomheten er store. I dette heftet har vi samla erfaringer til inspirasjon for andre. Heftet inneholder blant annet gode eksempeler, sjekklister, forslag til tiltak og informasjon om lovverk og støtteordninger.

Flere prosjekt i hele landet har hatt oppsiktsvekkende gode resultater med tilrettelegging for gravide medarbeidere. Gevinstene for virksomheten er store. I dette heftet har vi samla erfaringer til inspirasjon for andre. Heftet inneholder blant annet gode eksempeler, sjekklister, forslag til tiltak og informasjon om lovverk og støtteordninger.

Les på nett
Last ned
Bestill

Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Temahefte om konflikthåndtering

Konflikter på arbeidsplassen er ikke til å unngå. De er dessuten ofte en kilde til endring og framdrift. Samtidig kan konflikter føre til mindre trivsel, lavere produktivitet og mobbing. I dette heftet får du med personalansvar hjelp til å forstå og håndtere konflikter.

Konflikter på arbeidsplassen er ikke til å unngå. De er dessuten ofte en kilde til endring og framdrift. Samtidig kan konflikter føre til mindre trivsel, lavere produktivitet og mobbing. I dette heftet får du med personalansvar hjelp til å forstå og håndtere konflikter.

Les på nett
Last ned
Bestill

Den viktige samtalen

Idébankens temahefte om den viktige samtalen

Den viktige samtalen handler om hva som skal til for å ta vare på sykmeldte medarbeidere, hjelpe de tilbake i jobb og eventuelt forebygge at medarbeidere blir sykmeldte. Mange ledere kvier seg forståelig nok for slike samtaler. Samtalene kan være krevende, blant annet fordi medarbeideren ofte reagerer med følelser, ikke bare rasjonelt. Dette heftet gir råd og vink til ledere og andre som gjennomfører viktige samtaler. Heftet handler om hvordan samtalene bør legges opp for å bære frukter, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Heftet baserer seg på mange års psykologisk forskning og praktisk erfaring.

Den viktige samtalen handler om hva som skal til for å ta vare på sykmeldte medarbeidere, hjelpe de tilbake i jobb og eventuelt forebygge at medarbeidere blir sykmeldte. Mange ledere kvier seg forståelig nok for slike samtaler. Samtalene kan være krevende, blant annet fordi medarbeideren ofte reagerer med følelser, ikke bare rasjonelt. Dette heftet gir råd og vink til ledere og andre som gjennomfører viktige samtaler. Heftet handler om hvordan samtalene bør legges opp for å bære frukter, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Heftet baserer seg på mange års psykologisk forskning og praktisk erfaring.

Les på nett
Last ned
Bestill

Manual for sykefraværsarbeid

Idébankens manual for sykefraværsarbeid

Dette er en manual utformet som et praktisk verktøy i sykefraværsarbeidet. Virksomheter kan bruke manualen til å sikre god kvalitet i arbeidet og øke sjansen for et lavt sykefravær.

Dette er en manual utformet som et praktisk verktøy i sykefraværsarbeidet. Virksomheter kan bruke manualen til å sikre god kvalitet i arbeidet og øke sjansen for et lavt sykefravær.

Les på nett
Last ned
Bestill

Helsefremmende arbeidsplasser

Idébankens temahefte om helsefremmende arbeidsplasser

Arbeid er viktig for helsen vår og alle har rett til en helsefremmende arbeidssituasjon. Omtrent slik starter arbeidsmiljøloven. Nytten er imidlertid langt større enn bare det å følge loven. Både arbeidsgivere og arbeidstakere har interesse av at arbeidsplassen er helsefremmende. For den ansatte betyr det bedre livskvalitet gjennom trivsel og færre helseplager som følge av jobben. For virksomheten er arbeidstakere med god helse viktig for nærvær, effektivitet og kvalitet.

Arbeid er viktig for helsen vår og alle har rett til en helsefremmende arbeidssituasjon. Omtrent slik starter arbeidsmiljøloven. Nytten er imidlertid langt større enn bare det å følge loven. Både arbeidsgivere og arbeidstakere har interesse av at arbeidsplassen er helsefremmende. For den ansatte betyr det bedre livskvalitet gjennom trivsel og færre helseplager som følge av jobben. For virksomheten er arbeidstakere med god helse viktig for nærvær, effektivitet og kvalitet.

Les på nett
Last ned
Bestill
Målform

Fysisk aktivitet i arbeidslivet

Idébankens temahefte om fysisk aktivitet i arbeidslivet

Økt fysisk aktivitet i og i tilknytning til arbeidslivet kan bidra til friskere og mer opplagte arbeidstakere, større trivsel og bedre arbeidsmiljø. I dette temaheftet får du gode råd og tips til aktiviteter.

Økt fysisk aktivitet i og i tilknytning til arbeidslivet kan bidra til friskere og mer opplagte arbeidstakere, større trivsel og bedre arbeidsmiljø. I dette temaheftet får du gode råd og tips til aktiviteter.

Les på nett
Last ned
Bestill

Raskt tilbake etter sykefravær

Temahefte om sykefraværsarbeid

NB: Vi er tom på lager for dette temaheftet. Bestillinger vil bli ettersendt. I mellomtiden henviser vi til PDF og nettversjon. Dette temaheftet handler om hvordan vi kan føre sykmeldte raskere tilbake til arbeidslivet. Utgangspunktet er at mer kunnskap og oversikt gjør tilbakeføring mer sammenhengende og kvalitativt bedre for den enkelte sykmeldte. Dette kan igjen bidra til mer og bedre kommunikasjon mellom alle involverte.

NB: Vi er tom på lager for dette temaheftet. Bestillinger vil bli ettersendt. I mellomtiden henviser vi til PDF og nettversjon. Dette temaheftet handler om hvordan vi kan føre sykmeldte raskere tilbake til arbeidslivet. Utgangspunktet er at mer kunnskap og oversikt gjør tilbakeføring mer sammenhengende og kvalitativt bedre for den enkelte sykmeldte. Dette kan igjen bidra til mer og bedre kommunikasjon mellom alle involverte.

Les på nett
Last ned
Bestill

Mobbing i arbeidslivet

Idébankens temahefte om mobbing i arbeidslivet

Mobbing har blitt et viktig tema i norsk samfunnsdebatt og norsk arbeidsliv de siste åra. I dette heftet får du en oppsummering av 20 års forskning på området i Norge. Her finner du råd og vink til hvordan saker som gjelder mobbing bør og skal håndteres internt i virksomheten, både med tanke på juridiske og psykologiske aspekter. Heftet er skrevet for leidere, tillitsvalgte og verneombud, men fungerer også som et nyttig skriv for alle som treng bredere kunnskap om temaet mobbing i arbeidslivet.

Mobbing har blitt et viktig tema i norsk samfunnsdebatt og norsk arbeidsliv de siste åra. I dette heftet får du en oppsummering av 20 års forskning på området i Norge. Her finner du råd og vink til hvordan saker som gjelder mobbing bør og skal håndteres internt i virksomheten, både med tanke på juridiske og psykologiske aspekter. Heftet er skrevet for leidere, tillitsvalgte og verneombud, men fungerer også som et nyttig skriv for alle som treng bredere kunnskap om temaet mobbing i arbeidslivet.

Les på nett
Last ned
Bestill

Skift-og turnusarbeid

Idébankens temahefte om skift- og turnusarbeid

Dette heftet tar for seg skiftarbeidets innvirkning på ulike områder som sikkerhet, sosialt liv, søvn, fravær og helse, og gir tips til hvordan utfordringene knyttet til skift- og turnusarbeid kan løses, samt hvilke hensyn som bør tas når skiftplaner settes opp.

Dette heftet tar for seg skiftarbeidets innvirkning på ulike områder som sikkerhet, sosialt liv, søvn, fravær og helse, og gir tips til hvordan utfordringene knyttet til skift- og turnusarbeid kan løses, samt hvilke hensyn som bør tas når skiftplaner settes opp.

Les på nett
Last ned
Bestill
Tilbake

Bestillingslisten er tom

Bestillingsliste

  • DeleteMarkup template (hidden)

Viktig! Avhengig av vekt vil materiellet sendes enten som brev eller som pakke. Vi ber deg derfor oppgi både gate- og postadresse.