Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvis dere ønsker å øke trivselen og energien på arbeidsplassen kan det være en god idé å danne trio-grupper som møtes jevnlig for å snakke om trivsel og stressbelastninger på jobben.

Metoden egner seg både for medarbeidergrupper og ledergrupper.

Ramme og spilleregler for trivselsgruppen:
 

Mål

Å øke trivselen og forebygge stress, samt redusere belastninger som kan oppstå i forbindelse med konkrete oppgaver og prosjekter.  Dels ved å identifisere hva det er hos den enkelte, i jobben og i miljøet som gir energi. Dels ved å finne ut av hvordan den enkelte kan håndtere stressbelastninger og øke egen trivsel.

Møtefrekvens

Sett av 1 ½ time hver 4. – 6. Uke til kollegial sparring i grupper på tre.

Avvikling

Gå en tur eller finne et møterom/et still hjørne hvor man har ro til sparringen er over.

Spilleregler

Fortrolighet.

Rollefordeling

Fokusperson, intervjuer og lytter.

Møtestruktur

Den enkelte er ”på” som fokusperson i 30 minutter.


Om det passer slik kan det være en fordel om det dannes grupper på tvers av samarbeidsrelasjoner og team. Manglende detaljkunnskap om hverandres jobbinnhold kan gjøre det lettere å stille gode spørsmål. Det er fint om intervjueren stiller utdypende, undrende eller ”dumme” spørsmål som:

 • Er det alltid slik?
 • Behøver det alltid være slik?Hva kommer det av at…….?
 • Er det rimelige krav du stiller til deg selv?

Intervju – ca. 15 minutter 

Fokuspersonen guides på vei ved at intervjueren stiller spørsmål om følgende temaer:
 

Det som gir energi.....

Situasjoner i jobben som gir overskudd og energi. Det kan være det som gjør deg glad, som oppleves meningsfullt, som er lærerikt, motiverende, givende for deg og andre osv.

 • Hva er det som er spesielt viktig for deg og som får deg til å trives?
 • Hvordan kan du styrke det i jobben din som gir deg energi?

Gode erfaringer……..

Situasjoner i jobben hvor du føler deg stresset - men hvor du allikevel kommer igjennom det på en bra måte.

 • Hva gjorde du eller andre og som hjalp deg til å mestre situasjonen?
 • Hva lærte situasjonen deg om det du skal være oppmerksom på og som du ønsker å gjøre annerledes?
 • Hva kan du gjøre mer av/mindre av? 

Her og nå….

Situasjoner som presser seg på her og nå og som trenger spesiell oppmerksomhet

 • Hva er det som skjer?
 • Hvordan kan presset minskes her og nå? Og på litt lengre sikt?
 • Hvem kan støtte/hjelpe deg?
 • Hvem skal få et tydelig vink?

Refleksjon – ca. 5 minutter

Etter intervjuet forteller intervjuer og lytter om det de har hørt:

 • Anerkjenn fokuspersonens innsats og legg vekt på det dere som allerede er gjort og som har virket i forhold til å redusere stress.
 • Hvilke ressurser er det dere hører at vedkommende har?
 • Hva er det som gjør han/henne energisk?
 • Hva er det viktig å være oppmerksom på?

Idéutvikling – ca. 10. minutter

Til slutt snakker alle tre om:

 • Hvilke ideer har dere som kan hjelpe fokuspersonene til å få mer energi?
 • Til å mestre eller forebygge stress?
 • Til eventuelt å gjøre noe i forhold til situasjonen her og nå?

Ut over det å lytte etter ressurser, muligheter og problemstillinger som oppmerksomheten må rettes mot, er det også lytterens rolle å passe på tiden!

Lykke til!

 

Kilde: Veksthus for ledelse

 

Les mer

Stress

Meistring av stress er eit felles ansvar

Stress på arbeidsplassen er ikkje nødvendigvis negativt. Det viktige er at alle på arbeidsplassen saman førebygger skadeleg stress og samtidig set medarbeidarar i stand til å meistre det naturlege stresset.

Asko øst-1

Håndter stress i fellesskap

Jobb med å håndtere stress i fellesskap. IGLO-stafetten er et spill som skal hjelpe dere å kartlegge utfordringer og finne løsninger på stressutfordringer på Individ-, Gruppe-, Ledelses-, og Organisasjonsnivå.

Stresset og siten medarbeider

Identifiser faktorene som kan redusere stress

I denne øvelsen blir medarbeiderne bedt om å vurdere en rekke positive utsagn fra 0 til 10 og deretter prioritere og drøfte resultatene. Dette er en hurtig og effektiv metode for å dokumentere de faktorene som har betydning for stressbelastningen på arbeidsplassen. Formålet er å få øye på ubalanse og iverksette tiltak.

4J0A9209_NY

Slik kan dere forbedre trivselen

Et dialogspill egner seg til å få i gang en dialog om arbeidsmiljø og trivsel. Spillet fungerer som en uformell, men strukturert metode for å jobbe med å forbedre arbeidsmiljøet.