Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunnskap og erfaring gjer det enklare å tilsette ein person med nedsett funksjonsevne. Arbeidsutprøving er eit godt tiltak for å skaffe seg slik erfaring. I samarbeid med NAV kan verksemder tilsette kandidatar i ein prøveperiode. I denne perioden forpliktar ingen av partane seg. NAV betaler lønna og kan bidra med støtte til hjelpemiddel og annan tilrettelegging.

Etter prøveperioden kan verksemda fritt velje å tilsette kandidaten eller å avslutte arbeidsforholdet. Uansett utfall får både kandidaten og verksemda nyttig erfaring. Utprøving gir høve til å bli kjend og finne ut om arbeidstakar og arbeidsgivar passar til kvarandre. Nokre verksemder brukar arbeidsutprøving til å rekruttere nye medarbeidarar. Dei fortel at dette er ein trygg måte å tilsette på, for begge partar. Verksemdene legg vekt på at dei ofte får dyktige, motiverte og lojale medarbeidarar ved å jobbe med inkludering på denne måten.

Les mer

idebanken

Den beste måten å rekruttere på

Byggmakker Gipling AS tar stadig inn personer på arbeidspraksis via NAV. Mange får fast jobb. Nå har bedriften fått en utmerkelse for innsatsen.

idebanken

God arbeidstrening

– Vi ønsker å ta vår del av ansvaret med å hjelpe mennesker tilbake til arbeidslivet, men vi trenger hjelp og oppfølging fra NAV, sier logistikkdirektøren i Alliance Healthcare. Et samarbeidsprosjekt med NAV har nå satt bedriften i stand til å jobbe mye bedre med inkludering av mennesker som står utenfor arbeidslivet.