Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alle organisasjoner er opptatt av å rekruttere «de beste» medarbeiderne og lederne. Samtidig er det et paradoks at ikke alle legger til rette for at de ansatte får bruke sine styrker. Her er noen tips!

For å få til et godt teamarbeid er det en forutsetning at man dyrker frem en kultur der man får det beste ut av hverandre. Det er et lederansvar å finne sine egne og de ansattes styrker, og helt avgjørende blir det deretter å sette disse i spill på best mulig måte. De beste lederne bidrar til å skape en lagånd som gjør at de ansatte får brukt sine sterke sider og talenter i daglig oppgaveløsning.

Et premiss for å skape denne lagånden er at virksomheten har et felles sett verdier som preger ansattes valg i arbeidshverdagen, og at det er kontinuerlig fokus på medvirkning. Slik kan man skape en dynamikk som fungerer i hverdagen, og som driver frem motivasjon, ambisjoner og prestasjoner.

Effekten av dette er tredelt; Det bidrar til at virksomheten kan skape gode resultater, den ansatte opplever mestring og bedriften kan øke lønnsomheten gjennom vekst og utvikling. Det siste punktet undervurderes nok av mange ledere, som kanskje ser verdien av et godt arbeidsmiljø, men ikke nytten. De lar seg først og fremst styre av resultatkrav og budsjettbegrensninger, og setter ikke arbeidsmiljøet øverst på prioriteringslisten.

Likevel er det verdt å merke seg at en rekke forskere peker på at man ved å satse på arbeidsmiljø og helsefremmende lederskap legger forholdene til rette for å oppnå vekst. Det er ingen fasit eller automatikk i å finne den riktige dynamikken, men det må trenes på for å lykkes. Det er mye en leder kan gjøre for at de ansatte skal bli kjent med og forstå hverandres sterke sider. Dette handler i stor grad om visualisering gjennom praktiske øvelser.

Når vi jobber sammen er det nyttig å kjenne til sin egen adferd og hvordan folk rundt deg oppfører seg. 

Beate Benestad Vestergaard, IA-rådgiver

I mitt arbeid ved NAV Arbeidslivssenter i Vest-Agder har jeg god erfaring med å benytte ulike teamutviklingsverktøy som bygger på positiv psykologi for å bli bedre på samspillet på arbeidsplassen:

  • Følgekort eller styrkebasert tilnærming er et samtaleverktøy for å finne den enkeltes styrker. I dialogen mellom ansatte brukes 24 ulike kort, og hvert kort beskriver en personlig styrke. Gjennom denne oppgaven trener man på å fortelle suksesshistorier, og på bakgrunn av historiene vil man finne frem til en sentral positiv egenskap, som kalles en persons signalstyrke. Øvelsen skal synliggjøre hvordan du kan bruke signalstyrken i arbeidssammenheng, og viser hvilke styrker som totalt sett finnes i et arbeidsfelleskap. Samtaler om det som er velfungerende og fokus på den ansattes signalstyrke vil være med på å bevege organisasjonen i riktig retning, og sette i gang «oppadgående spiraler». Målet videre vil være å finne oppgaver i det daglige hvor de ansatte kan benytte sin signalstyrke.
  • Diversity Icebreaker er et verktøy for å utvikle lagånden i ei gruppe gjennom å verdsette ulikheter. Det sies at mennesker er 95% like, og noen ganger kan de siste prosentene virke svært ulike og frustrerende i samspill med andre. Et mål i Diversity Icebreaker er å bedre kommunikasjonen og det sosiale samspillet i ei gruppe. Dette gjøres gjennom å anerkjenne ulikheter og bruke ulikhet som en ressurs på arbeidsplassen.  Da øker også forståelsen for hvorfor noen mennesker er opptatt av å være konkrete og praktiske, noen har mer fokus på en trygg og god dialog der alle er inkludert, mens andre har fantasifulle løsninger og trigges lett av nye idéer og muligheten til å gjøre ting annerledes.

– Hemmeligheten er å jobbe systematisk med å finne og utvikle de beste kvalitetene hos hver enkelt medarbeider. 

Når vi jobber sammen er det nyttig å kjenne til sin egen adferd og hvordan folk rundt deg oppfører seg. Alle mennesker har sterke sider og positive egenskaper. Vi har et velutviklet språk for å snakke om det som ikke fungerer.

Hemmeligheten bak å lykkes er etter min erfaring å jobbe systematisk med å finne og utvikle de beste kvalitetene hos hver enkelt medarbeider. I tillegg må arbeidsplassen har et språk for å anerkjenne ulikheter og løfte suksesser i fellesskap. Dette må øves opp og trenes over tid. Da skaper man resultater som kan overgå forventningene. Ledere og ansatte blir bedre lagspillere, og drømmer kan bli virkelighet. 

Beate Benestad Vestergaard, IA-rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder

Les mer