Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Her er en enkel og nyttig øvelse.

Den nye koronasituasjonen krever mye oppmerksomhet på arbeidsplassen. Tiltak blir satt i gang for å unngå smittespredning og fysiske og psykiske utfordringer må håndteres.

Midt oppi alt dette er det viktig å ikke glemme hva som fungerer bra. Og sist, men ikke minst, hva dere lykkes med.

Så hva kan dere gjøre for å få et overblikk over situasjonen på jobb akkurat nå? Og hva gjør dere videre?

For å kartlegge hva som fungerer bra og dårlig kan dere bruke et enkelt skjema som verktøy (Word-fil).

Skjemaet tar for seg hvilke utfordringer som finnes på arbeidsplassen, hva deres lykkes med og hva dere bør være oppmerksomme på fremover. 

En leder eller en arbeidsgruppe er ansvarlig for gjennomføring av øvelsen. 

Slik går dere frem


Få svar fra medarbeidere

Skjemaet deles ut eller sendes ut på e-post, og fylles ut av hver enkelt medarbeider.

Det kan brukes i et videomøte, i et fysisk personalmøte eller under individuelle samtaler.

Deltakerne blir bedt om å gi tilbakemeldinger på disse områdene:

Fysisk arbeidsmiljø

 • ​​​Nevn 1–3 forhold i koronaperioden som fungerer bra i ditt fysiske arbeidsmiljø. Det kan være fysiske faktorer, som for eksempel lys, lyd, luft og utstyr på arbeidsplassen.
   
 • Nevn 1–3 forhold i koronaperioden som er vanskelig eller belastende i ditt fysiske arbeidsmiljø. Det kan være fysiske faktorer, som for eksempel lys, lyd, luft og utstyr på arbeidsplassen. 

Psykososialt arbeidsmiljø

 • Nevn 1–3 forhold i koronaperioden som gjør at du trives med arbeidet du gjør. Det kan være psykologiske og sosiale faktorer, som for eksempel hvordan du har det med arbeidssituasjonen, arbeidsbetingelser, samarbeid og relasjoner på jobb. Dette gjelder også relasjoner med kunder, brukere, beboere og pårørende.
   
 • Nevn 1–3 forhold i koronaperioden som gjør at du har det vanskelig eller tungt med arbeidet du gjør. Det kan være psykologiske og sosiale faktorer, som for eksempel hvordan du har det med arbeidssituasjonen, arbeidsbetingelser, samarbeid og relasjoner på jobb. Dette gjelder også relasjoner med kunder, brukere, beboere og pårørende.

Last ned skjemaet her (Word-fil)

Etter at skjemaene er utfylt blir de levert eller sendt tilbake til lederen eller arbeidsgruppa, som går gjennom svarene. 
 

Følg opp resultatet

Gjør en risikoanalyse på bakgrunn av svarene som har kommet inn fra medarbeiderne.

Gå gjennom disse fire oppgavene:

1. Prioriter og analyser

 • Hvor har vi konstatert problemer eller risikoer?
 • Hvilke problemer skal løses?
  • Hvor mange er omfattet av problemet/risikoen?
  • Hvor alvorlig er risikoen?
  • Haster det eller kan det vente?
  • Hva er vi gode til? Hvilke positive faktorer skal vi styrke og lære av?  

2. Lag en handlingsplan

 • Hvordan kan problemene løses / risikoene fjernes?
 • Hvordan kan de positive forholdene styrkes?
 • Hvilke løsninger skal vi velge?
 • Hvem gjør hva?
 • Når gjør de det?
 • Er det behov for hjelp i organisasjonen eller utenfra?  

3. Følg opp arbeidet

 • Er handlingsplanen fulgt?
 • Fungerer løsningene?
 • Er det oppstått nye problemer/risikoer som vi må ta tak i? 

4. Ivareta og videreutvikle

 • Hvordan lager vi gode rutiner som er forankret i det daglige arbeidet?
 • Hvordan kan vi formidle resultatene – hvordan blir tiltakene synlig i hverdagen?  
 • Hvordan skaper vi engasjement og støtte for å holde fast ved tiltakene til tross for mulig mental «koronatrøtthet»?
 • Hvordan kommuniserer vi tiltak og resultater til for eksempel kunder, brukere, klienter, beboere eller pårørende? 

Inspirert og bearbeidet fra arbejdsmiljoweb.dk

Les mer