Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I en hektisk hverdag står oppgavene i kø og det er lite rom for å tenke gjennom og reflektere over hvordan vi løser små og store oppgaver og hvordan vi opplever utfordringene i jobben.  Når vi samles i refleksjonsgruppene får vi anledning til å dele erfaringer, reflektere over dilemmaer og bli mer samstemte i oppgaveløsningen. 

Ved å gi medarbeiderne tid til å snakke sammen om faglige utfordringer, kan arbeidsplassen styrke mestringsfølelsen. Kollegaveiledning kan ta mange former. En mestringsgruppe er for eksempel en liten gruppe av kollegaer som sammen får anledning til å prate om utfordringer på arbeidsplassen. En annen mulighet er å arrangere refleksjonstimer for de ansatte, der alle får muligheten til å lufte tankene sine.

Les mer

Satser på mestring for alle ansatte

Mestring er avgjørende for å oppleve trivsel og arbeidsglede. I Sone Nord satses det på forflytningsmetodikk og refleksjonsgrupper for å skape en bedre arbeidsdag i hjemmetjeneste og omsorgsbolig.

idebanken

Fart på sakene med kollegaveiledning

Kollegaveiledning blant avdelingssykepleierne ved Cathinka Guldberg-senteret har bidratt sterkt til at sykefraværet er halvert på ett år. Nå jobber de ikke lenger hver for seg, men tenker høyt sammen og hjelper hverandre i sykefraværsoppfølgingen.