Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Statisk og rutineprega arbeid kan føre til muskel- og skjelettplager. Det kan også være demotiverande og keisamt. I verksemder med mange rutineprega arbeidsoppgåver kan dere være smart å legge til rette for jobbrotasjon. Meir variasjon i arbeidsdagen kan førebygge sjukefråvær, gje dei tilsette betre innsyn i heile produksjonen og fremje trivselen.

Les mer

idebanken

Når fråværsrutiner blir til nærværskultur

Sjukefråværet ved Marine Harvest avdeling Ryfisk ligg stabilt på eit mykje lågare nivå enn snittet i bransjen. Fråværet er dessutan lågare enn ved tilsvarande anlegg i same konsern. Idébanken tok turen til Ryfylke for å finne ut kvifor. Det handlar om kultur, får vi høyre. Men kva tyder det?