Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oppfølging av sjukefråvær krev god kommunikasjon mellom dei som er involvert. Om for eksempel dialogen mellom lege og arbeidsgivar ikkje fungerer, blir det vanskeleg å få til god tilrettelegging og gradert sjukemelding. Like viktig er kontakten mellom leiar og tilsett. For verksemder av ein viss storleik kan det være eit smart tiltak å organisere faste dialogmøte der både arbeidstakarar, leiar, NAV og lege deltek. Når alle møtest finn ein gjerne løysingar enklare og raskare. I saken nedanfor kan du sjå korleis Tana kommune har organisert dialogmøta.

Les mer

idebanken

Samhandling reduserer fråværet

Tana kommune i Finnmark har redusert sjukefråværet kraftig. Oppskrifta er tett samhandling om dei nye reglane for oppfølging av sjukefråvær.