Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Av totalt fem ansatte i bedriften Kursagenten.no har tre nedsatt funksjonsevne. De er representanter for en gruppe i samfunnet som ønsker å bidra, men møter utfordringer med å få innpass i arbeidslivet.

– En vinn-vinn-vinn situasjon, påpeker den entusiastiske gjengen! Bedriften får kompetente og lojale ansatte, den med nedsatt funksjonsevne får alle godene som arbeid medfører, og samfunnet får flere som er med på å dra lasset.

En døråpner til arbeidslivet

Alle tre er rekruttert fra Telenor Open Mind, et arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Etter tre måneder med kurs og tilvenning til arbeidslivet blir de formidlet videre fra Telenor til ulike arbeidsgivere. Deretter følger 21 måneder med arbeidstrening i en bedrift.

– Perioden med jobbtrening er en bra ordning med fleksibilitet både for bedriften og den ansatte, sier administrasjonssekretær Annika Flatin, som er svaksynt. Hvis ikke arbeidsforholdet hadde passet meg eller bedriften så kunne jeg fått arbeidstrening hos en eller flere andre arbeidsgivere i løpet av praksisperioden.

Fast ansettelse

For Flatin og Kursagenten.no sin del ble det derimot full klaff. Etter 21 måneder med jobbtrening fikk Annika fast ansettelse i bedriften.

– Flatin opparbeidet seg så god kompetanse under arbeidstreningen at hun ble en meget attraktiv kandidat for oss, sier daglig leder Jens Ellingsson. Det samme er tilfellet for de to andre som fremdeles er i arbeidstrening, hvor en har nedsatt hørsel og den andre multippel sklerose.

Mangel på informasjon

Medeier Espen Nicolaysen tror at det er mangel på kunnskap som gjør at ikke flere bedrifter benytter seg av denne ordningen, eller ansetter personer med nedsatt funksjonsevne på normale betingelser.

– Jeg kan ikke se noen grunn til dette, for de med nedsatt funksjonsevne utgjør en kjemperessurs, sier Nicolaysen.

Begge gründerne er ærlige på at de ikke visste helt hva de gikk til før ansettelsene og at de som mange andre hadde noen fordommer. Erfaringene gjør at de i fremtiden er positive til å ansette mennesker med både fysiske og psykiske funksjonshemminger.

– Med tilrettelegging, som man også ofte får offentlig støtte til, så løser det aller meste seg. Og tilbake får vi topp kompetente ansatte som jeg tror er litt mer lojale og motiverte enn gjennomsnittet, sier Nicolaysen.

Til daglig

På spørsmål fra Idébanken om de ansatte med nedsatt funksjonsevne påvirker arbeidsmiljøet på noen andre måter, så har daglig leder følgende svar:

– I det daglige arbeidet, når vi ikke blir intervjuet om temaet, så tenker vi egentlig ikke på at noen her har nedsatt funksjonsevne.

Inkludering

  • I 2. kvartal i 2011 var det i følge statistisk sentralbyrå 78000 ikke sysselsatte funksjonshemmede som ønsker arbeid.
  • Sysselsetting av de med nedsatt funksjonsevne er en sentral del av IA-avtalen.
  • Kursagenten er en liten, suksessfull gründerbedrift som på få år har blitt Norges største kursoversikt på nett.
  • Open Mind er Telenors program for inkludering av personer med funksjonsnedsettelser eller psykiske lidelser. Les mer i egen artikkel ved å følge lenken i menyen under.
  • I praksisperioden blir lønnen til de som kommer fra arbeidsmarkedstiltaket Telenor Open Mind fullfinansiert av NAV.
  • Lønnstilskudd: Om bedriften og arbeidstakeren ønsker å fortsette arbeidsforholdet etter endt praksisperiode, vil arbeidsgiver i mange tilfeller få dekket en del av lønnen i form av lønnstilskudd fra NAV. Denne andelen avhenger av graden av funksjonsnedsettelse hos den ansatte.