Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Norsk Industri har i samarbeid med Fellesforbundet og Industri Energi arrangert over 100 regionale IA-nettverksamlinger siden 2002. – Nettverksamlingene er en god arbeidsmetode, både for oss i organisasjonene og for medlemsbedriftene våre, sier Pernille Vogt, fagsjef i Miljø-HMS avdelingen i Norsk Industri

Per Olav Heggem, leder av Fellesforbundets distriktskontor i Møre og Romsdal, er helt enig med Vogt. – Jeg får mye kunnskap om bedriftene i regionen vår, informasjon fra NAV og innblikk i hva som bidrar til et godt IA-arbeid, sier Heggem. Vogt forteller at IA-nettverksamlinger er godt innarbeidet.  Da TBL (Teknologibedriftenes Landsforening) og PIL (Prosessindustriens Landsforening) slo seg sammen til Norsk Industri i 2006, hadde begge foreningene arrangert IA-nettverksamlinger i flere år.

Dele erfaringer

– Nettverksamlinger er en god metode for å dele erfaringer og spre kunnskap. Vanligvis deltar åtte-ti bedrifter på hver samling. I Møre og Romsdal er det NHOs regionkontor som i all hovedsak står for det praktiske med arrangementet, sier Vogt.
– På samlingene får vi tett kontakt med bedriftene som deltar, kjennskap til hva de sliter med og eventuelt hva som ikke fungerer i miljøet rundt dem.  Er det vanskeligheter med legene eller er de misfornøyd med kontaktpersonen på arbeidslivssenteret i fylket, kan vi bringe det videre til NHOs representant i den sentrale IA koordineringsgruppa. 
På samlingene som arrangeres to ganger i året, diskuterer deltakerne arbeidsmetoder i IA-arbeidet, NAV informerer om nytt lovverk og nye tiltak og bedriftene legger fram ferske statistikker over sykefraværet.
Randi Kvammen er rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal. Hun mener samlingene er en god måte å sette IA på dagsorden og holde arbeidet varmt.
– At vi fra NAV informerer om nyheter er vel og bra.  Det blir likevel en annen forankring og fokus når partene i IA-avtalen sammen tar initiativ til å skape en arena for å jobbe med IA-avtalen.  Jeg tror også det er lettere å relatere andres erfaringer til egen bedrift når det kommer fra bedrifter i nærmiljøet, sier Kvammen.

Effektiv læring

Marit Vien Nerbøvik, personalsjef ved Aker Yards Aukra, har alltid tips med seg hjem fra nettverksamlingene. Hun er en gjenganger på samlingene og deltar sammen med tillitsvalgte i bedriften.
– Ny informasjon fra NAV kommer via nettet, men blir mer effektiv og interessant når vi får denne informasjonen på nettverksmøter der vi også kan stille spørsmål direkte. Her er vi flere bedrifter til stede, dermed stilles det spørsmål ut fra ulike vinkler. Det skaper diskusjon og det lærer vi mye av, sier Vien Nerbøvik, og legger til at det alltid er en åpen kommunikasjon på disse samlingene som gjør at det er lett å spørre.
– På samlingene blir vi heller ikke avbrutt av de daglige gjøremålene på jobben. Vi kan i stedet fokusere helt på dagens tema; det blir effektiv læring, sier hun.

Tema seniorpolitikk

Hver samling har et tema som bedriftene forbereder seg på.  Et par bedrifter forbereder seg spesielt og legger fram problemstillinger til diskusjon eller formidler gode løsninger som andre kan lære av. - Utfordringen er å komme dypt nok ned i materien. Det fruktbare er å dukke under det generelle og få fram hvordan bedriftene løser vanskelige enkeltsaker. Miljøene er små og det er ikke alltid enkelt å anonymisere sakene, sier Vogt.
Seniorpolitikk var tema for samlingen i Molde 4. mars. Vogt synes det tidligere var vanskelig å få bedriftene til å arbeide med delmål tre i IA-avtalen.
– Det var ikke så lett å få øye på gevinstene med å legge tilrette for at seniorene skulle stå lenger i arbeid. Mange synes nok det bare var forbundet med plunder og heft. Nå er arbeidsmarkedet stramt. Det er vanskelig å rekruttere folk og seniorenes kompetanse er verdifull.  Bedriftene og myndighetene har sammenfallende interesser. Drahjelp fra NAV med lønnstilskudd og andre tiltak er også motiverende i seniorarbeidet, det minsker risikoen for å trå feil og gjør det lettere å satse på seniorer, mener Vogt.

 

Synspunkter fra begge sider

Stein Remmem, klubbformann ved Westnofa Industrier AS, la fram seniorpolitikken i sin bedriften. Han forteller at Westnofa lenge har vært opptatt av livsfasepolitikk.
– Bedriften har alltid prøvd å være fleksibel enten det gjelder barnefamilier som trenger spesielle ordninger eller andre som, privat eller i jobbsammenheng, har hatt spesielle behov, sier Remmem.
Han presiserer nytteverdien av å møte folk fra andre bedrifter, få omvisning andre steder, høre hvordan andre jobber med IA og få med seg ideer hjem.
– Som klubbformann er det også interessant å få med seg synspunkter fra både arbeidstaker - og arbeidsgiversiden. IA-arbeidet dreier seg jo om samarbeid. Det er viktig å holde seg oppdatert og hele tiden se løsninger og muligheter, sier en engasjert Remmem.