Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

- Det var en aha-opplevelse for oss å bli kontaktet av HSH om prosjektet "Sommerjobb for alle" i fjor. Vi hadde gode erfaringer med ansatte med funksjonsnedsettelser. Vi hadde lenge ønsket å ansette flere, men manglet et kontaktnett for å finne dem, sier Anneli Sundström, kommunikasjonsdirektør i Tradimus Excellent og Dagny Thurmann-Moe, rekrutteringsansvarlig i Tradimus Excellent Norge.

Tradimus Excellent er et call-senter som arbeider med kundeserviceoppgaver og salg for mange forskjellige bransjer, fra bank og bokklubb til data. I tillegg til i Norge, har Tradimus Excellent avdelinger med flere hundre ansatte i Sverige, Finland, Danmark og Benelux. Satsingen med å rekruttere medarbeidere med funksjonsnedsettelser foregår i alle landene.

- Vi har mange andregenerasjons innvandrere blant våre ansatte; vi har gode erfaringer med mangfoldet og vi vil gjerne utvikle det videre, sier Anneli Sundström. - Vi synes selv vi har en ideell organisasjon for folk med funksjonsnedsettelser. Hos oss kan man jobbe så mye og så lite man vil og orker, man kan jobbe formiddag, ettermiddag eller kveld, så fleksibiliteten er det ingenting å si på. Arbeidsmiljøet er inkluderende og mangfoldig. Avhengig av interesse og kompetanse kan man velge i mange arbeidsoppgaver og oppdrag.

Må samarbeide med næringslivet

I fjor hadde "Sommerjobb for alle" 40 søkere innenfor målgruppen skoleelever og studenter med funksjonsnedsettelser. 13 av dem ønsket seg til Tradimus Excellent, ni ble innkalt til intervju og tre ble ansatt som sommervikarer. Dagny Thurmann-Moe forteller at alle var fornøyde med arbeidet. En av sommervikarene sluttet da han fikk beskjed om at uføretrygden forsvant dersom han jobbet ni timer i uka.

- Den saken tok Hilde Myklebust i HSH fatt i. Hun kontaktet trygdeetaten slik at sommervikaren fikk en avtale om prosentvis nedkorting i trygden etter hvor mye han tjente. Da kom han heldigvis tilbake! Skal vi lykkes med å få flere med funksjonsnedsettelser ut i arbeidslivet, tror jeg det er klokt at offentlige etater både er fleksible og opptatte av å samarbeide med næringslivet.

Stabile medarbeidere er gull

Gjennom prosjektet og samarbeidet med HSH, har Tradimus Excellent fått kontakt med Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Nå ønsker call-senteret å utvide kontaktnettet til virksomheter som jobber med arbeidsformidling av yrkeshemmede.

- Vi mener vi har mye å bidra med for å skape en god arbeidsplass for alle. På ønskelista står stabil arbeidskraft høyt oppe. For å gjøre en god jobb for oppdragsgiverne våre trengs det ofte grundig opplæring, og da er motiverte og stabile medarbeidere gull verdt, sier Thurmann-Moe.

Hun presiserer de gode karrieremulighetene, nettopp fordi oppdragene og kundene er så forskjellig og krever ulik grad av kunnskap og kompetanse. Mulighetene er store for å prøve nye oppgaver, for eksempel med utplassering i en annen avdeling.

- Videre karriere i de virksomhetene som Tradimus Excellent utfører kundeservice for er heller ikke utenkelig., sier Thurmann-Moe.
 
Hun har ikke sans for at søkerne har med seg lønnstilskudd eller andre særordninger.
- Vi ønsker å rekruttere helt vanlige folk som avspeiler samfunnet rundt oss. At man ser annerledes ut eller har en funksjonsnedsettelse spiller ingen rolle, bare man er kompetent til den jobben man skal gjøre. Vi setter de samme kravene til alle. Det grunnleggende er velutviklet serviceinnstilling, godt språk og behagelig telefonstemme. Å møte folk i telefon på en hyggelig måte er viktig og de fleste oppdragene krever middels gode ferdigheter på pc.

Nytenkning må til!

At mange arbeidsgivere er redde for å ansette folk med funksjonsnedsettelser stiller de begge seg uforstående til.
 
- Undersøkelser viser at folk med funksjonsnedsettelser har lavere sykefravær enn andre. Det er også vår erfaring, sier Turmann-Moe. Kommunikasjonsdirektøren legger til:
- Rekrutteringspolitikken må forankres i toppledelsen, det er en utfordring i mange virksomheter. Å forstå at funksjonsnedsettelsen ofte oppstår i møte med et miljø eller et samfunn som ikke er tilrettelagt, kan sitte langt inne. Med tilrettelegging og hjelpemidler kan det meste løses.

Rekruttering av søkere med funksjonshemning er kommet lengst i Danmark. Sundström sier at virksomheten vokser kraftig og at nytenkning i rekrutteringen er helt nødvendig for å få nok folk.

- I 2006 trenger vi 400 nye medarbeidere i Tradimus Excellent Danmark og alle kan gjerne ha en funksjonsnedsettelse. Vi har allerede innledet et samarbeid med en rekke kommuner, jobbsentre og de funksjonshemmedes organisasjoner. Nå håper vi å få mange søkere, og med våre gode og fleksible arbeidsforhold håper vi at de blir hos oss en stund!

Langsiktig arbeid

I år er det seks søkere som ønsker seg til Tradimus Excellent Norge gjennom prosjektet. Fem er innkalt til intervju, men foreløpig er det ingen som har fått sommerjobb.

- Vi håper fortsatt på å finne noen som passer hos oss. Å delta i prosjekter som "Sommerjobb for alle" gir oss mulighet og erfaring til å utvikle oss som arbeidsgivere, det er positivt for medarbeiderne våre, for oppdragsgiverne våre og for dem som har en funksjonsnedsettelse og gjerne vil inn på arbeidsmarkedet, sier Anneli Sundström og Dagny Thurmann-Moe.