Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Et positivt menneskesyn, gjensidig respekt, sterkt samhold og tett dialog er viktige stikkord for arbeidsmiljøet i Regnbuen barnehage i Stavanger. − Jeg er ikke i tvil om at hvordan vi har det på jobben har stor innvirkning på helsa vår.

Det sier daglig leder Siri Kverneland.

Alle har en viktig rolle

Som leder jobber Kverneland aktivt med å sikre at alle ansatte opplever at det er bruk for dem og at de gjør en viktig jobb. Ansvar blir fordelt etter ferdigheter, kompetanse og interesser, ikke etter formell utdanning. Det er for eksempel lenge siden barnehagen sluttet å snakke om ufaglært arbeidskraft, de bruker i stedet begrepet pedagogiske medarbeidere.

– Mange har masse verdifull erfaring som både barn og kolleger har stor glede og nytte av. Alle har sine ansvarsområder som er likeverdige, påpeker Kverneland.

Rollemodeller for hverandre

Kverneland er klar på at hun, sammen med avdelingslederne, har et stort ansvar som rollemodeller. Tydelige ledere som viser vei i arbeidet med barna skaper trygghet i miljøet. Lederne har også hovedansvaret for at alle blir sett, både som mennesker og som ansatte. Men samtidig understreker hun at kollegaenes anerkjennelse er minst like viktig. – Vi har klart å skape et raust miljø der alle er imøtekommende, oppmuntrer hverandre og vil hverandre vel. På denne måten er vi alle rollemodeller for hverandre.

Levende samværsregler

Sammen utarbeider de ansatte psykososiale samværsregler som skal bidra til gode dager på jobben. Samværsreglene er hengt opp på oppslagstavler slik at de ansatte blir minnet på dem i hverdagen. For å holde dem levende, sørger Kverneland for å ha samværsreglene som tema på ledermøter og for at avdelingslederne tar dem opp med øvrige ansatte med jevne mellomrom.

– De ansatte skal merke at det vi blir enige om følges opp, understreker hun.

God informasjonsflyt

– Jeg vet at folk blir frustrerte hvis de ikke får informasjon, sier Kverneland.

Ett tiltak for å sikre informasjonsflyten er å starte dagen med et morgenmøte der én representant for hver avdeling samles. Hva skjer på den enkelte avdeling den dagen? Er det noen som er borte? Er det noen som trenger hjelp fra andre avdelinger? Et annet tiltak er at alle ansatte har tilgang til e-post i arbeidstiden.

– Lik informasjon til alle på samme tid er viktig. Det bidrar til å styrke fellesskapet og samholdet, poengterer Kverneland.

Skryt skal fram til de det gjelder!

Kverneland får ofte skryt av barnehagens tilbud og de ansatte. Hun er opptatt av at dette skal komme fram til de det gjelder. Det er jo først og fremst de ansatte ute på avdelingene som møter barn, foreldre og andre som er innom i hverdagen. Ved å løfte fram de som har gjort noe bra, tror Kverneland at de ansattes stolthet og verdighet styrkes.

– Det er vanskelig å peke på konkrete helsefremmende tiltak. Hos oss er det summen av de mange små tingene vi vektlegger i hverdagen som virker helsefremmende, avslutter hun.

Psykososiale samværsregler

  • Vi vil hverandre vel og tar opp ting i beste mening.
  • Vi inspirerer hverandre og er trygge på at vi kan be hverandre om hjelp, tips og ideer.
  • Vi skal ta positivt imot nye innspill, ikke ”drukne” i tradisjonene våre.
  • Vi skal være likeverdige uavhengig av roller.
  • Vi er stolte av vår arbeidsmoral – atferd som motarbeider dette aksepteres ikke!
  • Utfrysing, baksnakking og mobbing aksepteres ikke!