Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

På Espeland utenfor Bergen ligger det en fabrikk som egentlig ikke skal eksistere. Janusfabrikken driver fortsatt tekstilproduksjon, selv om vi skriver 2011 og befinner oss i høykostlandet Norge. En bragd som bare en sammensveiset og innbitt gjeng kan klare.

– Vi har i dag 5.generasjons medarbeidere. Det er mitt ansvar som leder å forvalte denne tilliten, sier viseadministrerende direktør Janne Vangen Solheim.

De ansattes tilhørighet til Janus er en del av selve livsgrunnlaget til den ærverdige bedriften.
– Det utdannes ikke tekstilingeniører i Norge lenger. Vi må sørge for å holde kompetansen i bedriften og overføre den til nye generasjoner. Derfor er det helt nødvendig for oss å holde på våre ansatte, sier Vangen Solheim.

Trygghet

Janus følger en fleksibel produksjonsmodell for å skape trygge og dermed attraktive arbeidsplasser.
– Vi har komplett produksjon her på Espeland, men setter ut deler av produksjonen ved behov, da spesielt søm. Slik unngår vi store svingninger i bemanningen, og tryggheten dette skaper er helt nødvendig for å rekruttere ansatte som blir værende, forklarer markedsdirektør Arne Fonneland.

Sammenheng

Bedriftens rike historie bidrar til å skape tilhørighet og mening. I en restaurert del av den gamle fabrikken ligger et kultursenter med utsalg og konsertsal. På veggene henger bilder fra bedriftens unge år og gamle Janus-plagg som folk har sendt inn.

– Vi er opptatt av å forene fortid og nåtid. Kulturen og identiteten er et av våre store konkurransefortrinn, og gjør at folk er stolte av å jobbe her, sier Vangen Solheim.

Eierskap

Ledelsen ved Janus vil skape et lag av ansatte som føler eierskap til bedriften. Den høye kvaliteten på Janus produkter er avhengig av at hver medarbeider gjør en ekstra innsats i sitt ledd.
– Vi sender ut mye informasjon for å orientere de ansatte om hvor bedriften er, hvor vi skal, hvorfor vi gjør det vi gjør. Vi snakker med de ansatte før nye kontrakter skal inngås, sier Fonneland.

Slik blir medarbeiderne involvert i verdiprosessen, og de får et forhold til hvordan deres egen innsats bidrar til de enkelte leveransene.
– Vi har også en god dialog med fagforeningen, sier Fonneland. – Den tillitsvalgte er aktiv i styret og er en viktig medspiller.

Klubbformann Geir Inge Klokkerhaug samtykker.
– Samarbeidet er bra både for meg og for ledelsen. Jeg får raskt løst problemer som er viktige for oss, samtidig som ledelsen får en god kanal inn i produksjonen.

Fest og moro

Hard konkurranse til tross: På Janus er de ikke seine med å feire små og store begivenheter.
– Da vi fikk en storkontrakt med det franske forsvaret, møttes vi for å spise napoleonskake og synge ”Napoleon med sin hær”, minnes Fonneland.

Den tradisjonsrike juletrefesten er en av årets store begivenheter, akkurat som julefrokosten der alle pensjonerte Janus-ansatte er invitert.
– Vi bærer hverandre i kraft av ritualene, sier Vangen Solheim.
Og i andre etasje av kultursenteret skal det etter hvert bli ballsal, hvor ledelsen har tenkt å invitere til jubileumsball for alle ansatte i 2015.

Ingen planer om nedleggelse på Espeland, med andre ord.

Lønnsomhet og lavt sykefravær

Janusfabrikken er et godt eksempel på en bedrift som tenker helsefremmende, for eksempel når de involverer de ansatte og skaper tilhørighet. I en hard konkurransesituasjon er dette også nødvendig for lønnsomheten. De helsefremmende faktorene holder samtidig sykefraværet stabilt lavt. – Jo mer vi knytter folk sammen, jo lavere blir sykefraværet, sier markedsdirektør Arne Fonneland.