Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Involvering og grundig holdningsskapende arbeid har gitt verdifulle resultater hos KiMs på Skreia.

– Gjennom en kartlegging av arbeidsmiljøet fikk vi signaler fra våre ansatte som tydet på at vi hadde behov for et tydeligere verdigrunnlag. Slik forklarer HMS-sjef Arnstein Hals bakgrunnen for at KiMs har styrket det holdningsskapende arbeidet siden høsten 2009.

Engasjement

Bedriftens arbeidsmiljøutvalg (AMU) tok initiativet til kartleggingen, som begynte med allmøte og spørreundersøkelse i regi av bedriftshelsetjenesten (BHT).

– Det faktum at vi fikk en svarprosent på 96 %, og at alle skjemaene var underskrevet med navn, var et tydelig tegn på at de ansatte hadde noe å fortelle oss, sier Hals.

Gruppearbeid

Resultatene av spørreundersøkelsen ble presentert på et nytt allmøte. De ansatte ble delt inn i grupper for å jobbe med resultatene. Gode og dårlige sider ved arbeidsmiljøet ble skrevet opp på gule og røde lapper og deretter kategorisert. Så ble det utarbeidet forslag til tiltak. Etter kartleggingen definerte AMU fokusområder som det er jobbet videre med i egne arbeidsgrupper. Et viktig resultat av dette arbeidet ble et felles verdigrunnlag for fabrikken, hvor forbokstavene i de 5 nøkkelverdiene gir ordet FRESK (se faktaboks og PDF-fil i menyen til høyre).

Et operativt verdigrunnlag

– FRESK har blitt en samlende rettesnor som klart uttrykker hvilke holdninger vi har og skal ha. Verdigrunnlaget får oppslutning fordi det er basert på hva de ansatte selv har uttrykt, og fordi det er konkret, tydelig og offensivt formulert, sier Hals.

Oppsummering: Involvering er verdifullt

Fordi KiMs arbeid har vært involverende, har det gitt verdifulle resultater.

– Den betydelige involveringen av alle ansatte gjennom hele prosessen har bidratt til holdningsendring, understreker hovedtillitsvalgt Frode Skar.

Slik har KiMs styrket det holdningsskapende arbeidet sitt, bl.a. med et omforent verdigrunnlag.

– Vi er ganske sikre på at dette har vært medvirkende til et sykefravær som har gått ned fra 14% i januar 2009 til 6% i april 2010. Andre måltall som produktivitet viser også positiv utvikling, uten at vi kan påvise en sammenheng, avslutter Arnstein Hals.


Fakta om virksomheten

  • KiMs Norge AS (opprinnelig Opplandchips) er en del av Orkla-konsernet
  • Produksjonsenheten på Skreia har 90 ansatte
  • Markedsfører KiMs, Polly og OLW
  • Produserte 10.400 tonn snacks i 2009
  • Markedsandel 33%

KiMs verdigrunnlag

  • Forbedringsorientert
  • Rådgivende lederskap
  • Effektiv kommunikasjon
  • Samarbeid og respekt
  • Kundeorientert