Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehagene i Nesset kommune har ledere og ansatte som er bevisst sine felles verdier og bruker disse som retningsvisere i det daglige arbeidet.

Sykefraværet i kommunens fire barnehager var over 13 % for tre år siden. I fjor var det kommet ned på 5,8 %.
–Det er viktig å ta seg tid til å drøfte holdninger og felles verdier, svarer Anita Sagli og Tanja Bersås på spørsmålet om hvilket råd de vil gi til andre barnehager.

Få verdiene opp og fram

–Vi begynte å arbeide med et felles verdigrunnlag, og fikk god drahjelp da resten av kommunen skulle formulere felles visjoner og verdier. At vi for eksempel velger å sette inn vikar fra første dag, er en følge av de verdiene som er viktige for oss. Verdiene og holdningene skal være gjenkjennelige i det vi gjør og skaper dermed også forståelse for det vi gjør. Dette gir en bedre følelse for de som er syke. De vet hvordan vi tenker og at fraværet deres ikke går ut over barna. Vikarer begrenser samtidig belastningene for de som er på jobb.

Må følge opp

–Man må ha vilje og energi til å følge verdiene. Dette er like viktig som å formulere dem. I den sammenheng er det rådmannen gjør viktig for oss, sier Anita Sagli, styrer ved Eidsvåg barnehage og Tanja Bersås, enhetsleder for barnehagene i Nesset. –Hun tar seg tid til å reise rundt på alle arbeidsplassene og hun ser alle. Vi undrer oss hvor hun henter all energien fra, for hun har masse energi og gir mye av seg selv. Å få slik støtte i det daglige er svært viktig for oss.