Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IKEA Furuset omsetter for mer enn noen av de 300 varehusene i den verdensomspennende kjeden. Nå har de inngått IA-avtale. Hvorfor?

Vi stiller spørsmålet til varehussjef Finn Eirik Hinrichsen, som svarer slik: – Ansvar, enkelhet, forbedring og kostnadsbevissthet er blant våre kjerneverdier. Vi ser at satsing på IA kan forsterke disse verdiene innenfor områdene personaloppfølging og -utvikling. Slik ble valget enkelt.

Om lag 550 mennesker har varehuset på Furuset som sin arbeidsplass. Og arbeidsdagen er hektisk. – Her er det action og trøkk, skyter HR-sjef Anny Ranvik inn. Noen kan slutte fordi de synes det blir for mye, for så senere å komme tilbake igjen fordi de savner det. Dessuten beskrives vi jo også som en trygg arbeidsplass med et godt miljø.

Involvering – med HR kun på siden

Varehussjefen understreker hvor viktig det har vært, er og blir å forankre IA-satsingen hos samtlige ledere, tillitsvalgte og verneombud. Alle opplever å ha vært med på beslutningen. Det skal trenes, settes på agendaen, og gis rom for at ulike nøkkelaktører og avdelinger har ulike behov i forhold til IA. Og, ikke minst, arbeidet skal skje i linjen. HR er en viktig ressurs, men rent faktisk en stabsfunksjon som ikke skal overta for den enkelte leder med personalansvar.

Med grønn sone for øye

IA er både reparasjon, forebygging og utvikling. Sistnevnte omtales gjerne som ’grønn sone’, og helsefremming.

– Vi har erfaring med Langtidsfrisk-tenkningen, forteller HR-sjefen, og har hatt prosjekt gående med oppfølging av langtidsfriske. "Hvordan er det når det er som best?" skal være et sentralt spørsmål til alle ansatte – jo mer konkret beskrevet, jo bedre. IA hos oss skal være noe langt mer enn bare reparasjon. Dette gjelder også i forhold til psykiske lidelser, som vi skal styrke vår kompetanse på. Legg til at AKAN nå er lagt til vernetjenesten. Dette har vi stor tro på.

Visjon for IKEA, visjon for IA

IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Konsernets drag på kunder kan tyde på at visjonen oppfattes som virkelighet. Hva så med de ansatte?

– Ansatte som trives gir mer salg. IKEA Furuset får ofte tilbakemelding om at det er positiv stemning i varehuset. Og den skal bli enda bedre! Kunden skal merke at vi er blitt IA-virksomhet. Det skal føre til en enda bedre handleopplevelse, smiler varehussjefen.

Mer fra NAV Arbeidslivssenter Oslo