Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommuneansatte i Halsa har lite sykefravær. De siste årene har kommunen ligget under fire prosent. Pleie- og omsorgssjef Milly Bente Nørsett mener flere kommuner kan oppnå samme resultat - hvis de våger mer.

Det er gått ett år siden Idébanken besøkte Halsa. Kommunen på Nordmøre hadde gjennomført effektive tiltak og sykefraværet var kraftig redusert. Vi møtte entusiastiske og fornøyde ledere og tillitsvalgte. I dag er tonen den samme.

– Det går fortsatt veldig bra hos oss, forteller en oppglødd Milly Bente Nørsett.

– Sykefraværet er lavt, trivselen høy og økonomien ikke så aller verst.

Stikkordet er fleksibel arbeidsform. Det betyr ønsketurnus og felles arbeidsområde i hjemmetjeneste og sykehjem.

Det beste krever mer tid

Ønsketurnus gjør det lettere for ansatte å kombinere jobb og privatliv. Nørsett mener ordningen påvirker sykefraværet positivt. Ulempen er at ordningen er ressurskrevende.

– Det tar mer tid å forvalte denne ordningen enn en fast turnus. Vi reforhandler turnusen hver sjette uke, men kommer greit i mål hver gang. Vi lykkes fordi vi har lang erfaring og dyktige medarbeidere som holder oversikt, forteller Nørsett.   

Ønsketurnusen er populær av flere grunner. De ansatte blir involvert i planlegging og sikring av en god bemanning til enhver tid.

– Å finne gode løsninger sammen skaper eierskap og oppslutning om beslutninger. Dette har vist seg verdifullt når det er andre uforutsette situasjoner som skal løses, forteller Nørsett.

Felles arbeidsområde

Å la hjemmetjenesten og sykehjemmet være felles arbeidsområde har også vært en suksess. Ordningen gir større mulighet til variasjon og tilrettelegging, noe som er viktig for å holde sykefraværet lavt.

– Hjemmetjenesten og sykehjemmet gir ulike belastninger, men også ulike jobbopplevelser, sier Nørsett og forklarer:

– I hjemmetjenesten har du kanskje en mer fri arbeidssituasjon, mens på sykehjemmet har du et større fellesskap med kolleger. At ansatte kan jobbe begge steder gjør bemanningssituasjonen mindre sårbar.  Ansatte blir også bedre kjent med brukerne både i hjemmesituasjonen og når de kommer på sykehjemmet.  Dette beriker jobben for de ansatte og bedrer tjenesten overfor brukerne.

Budsjettet spiller ikke alltid på lag

Et lavt sykefravær betyr mange på jobb, bedre tjenester og bedre trivsel. Men det betyr også mindre refusjon av sykepenger og økte lønnsutgifter. Dette kan være en utfordring der det er mange fast ansatte.

– Dette må vi ta tak i nå. Det blir helt feil hvis sykefraværet må bli høyere for å berge budsjettet, sier Nørsett.

Hun erfarer at andre kommuner er redd for kostnadene som kan følge med et lavere sykefravær.   

– De burde likevel våge å satse mer, både på ønsketurnus og felles arbeidsområde, mener Nørsett.

– Utfordringene vil være forbigående og gevinstene store for alle parter.

Og behovet er stort. Mens Halsa har et sykefravær rundt fire prosent, har mange andre kommuner et sykefravær helt opptil ti-tolv prosent. Da er det mye å spare på å ta noen kloke grep.