Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

-Tillitsvalgte er sentrale aktører og er aktivt med på alle nivåer i Nesset kommune. Sammen med ledelsen vil de utvikle kommunen, både som arbeidsplass og tjenesteleverandør.

–Samarbeidsmøter og en uformell tone er svært viktig for resultatene vi har oppnådd, sier Martinus Leirvoll, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, og Kjersti Svensli i Fagforbundet.

 –I samarbeidsmøtene utveksler vi informasjon og avklarer mulige misforståelser. Å være informert før saker kommer ut, både internt og eksternt, gir trygghet for samarbeidet og gir tillit oss imellom. Under dette ligger felles holdninger og en positiv vilje til å bli enda bedre, både på arbeidsmiljøsiden og i tjenestene våre. IA-avtalen for eksempel, funker ikke hvis det ikke ligger noen holdninger under, sier Leirvoll. –Holdningene var der hos oss tidligere også, men er blitt forsterket med det rådmannen og personalsjefen har dratt i gang. Det betyr utrolig mye å bli sett og få gehør for ting. En må føle seg ivaretatt. Det blir vi i samarbeidet med vår kommuneledelse.

–Men ikke alt er rosenrødt hos oss heller, sier Kjersti Svensli. –Desto viktigere er det å få med også de som er kritiske eller misfornøyde med sider av virksomheten. De må ikke isoleres, men lyttes til. Dette er en av våre oppgaver som fagforeningsrepresentanter. Vi må – og vil – dra sammen som et lag.